Kartlegging og verdisetting av friluftsområdene på Hvaler

Hvaler kommune har arbeidet med kartlegging og verdisetting av kommunens friluftslivsområder. Vi ønsker nå å kvalitetssikre arbeidet gjennom en offentlig høring.

Hvaler kommune startet arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i januar 2018. Kartleggingen vil være et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å nå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Hvaler kommune ønsker nå at du som innbygger bidrar ved å sjekke at friluftslivsområdene du selv bruker er kartlagt og verdisatt riktig i vårt arbeid.

Her er kartleggingen og verdisettingen av friluftsområdene på Hvaler.

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder følger Miljødirektoratet sin håndbok, Veileder M98-2013.

Innspill og merknader kan sendes til postmottak@hvaler.kommune.no, og kan sendes eller leveres til Storveien 32, 1680 Skjærhalden. Høringsfristen er satt til 04.02.2019

Sist endret: 14.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?