Informasjon til barnehageforeldre

Innhold

17.4.2020 kl. 9.30: Nasjonale myndigheter besluttet 7.04.20 at alle lendets barnehager skulle gjenåpne fra 20.april, og Hvaler er nå klare for gjenåpning.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger eksisterende og nye råd. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask.
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre og faste grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever
trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Vi må i denne perioden ha nulltoleranse for all sykdom. Det er også ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie (48-timer ved oppkast/diarè). Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen. Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Levering og henting av barn

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær på når de møter i barnehagen. Følg ellers rutinene som blir beskrevet i informasjonsskrivet fra egen barnehage vedrørende levering/henting.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen. Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem.

Gradvis gjenåpning

Etter å ha vært delvis nedstengt siden 12.mars, åpnes alle de kommunale barnehagene gradvis 20.april med redusert og lik åpningstid for alle. Åpningstidene vil i uke 17 og 18 (20.4 til og med 30.4) være 08.00 -15.30. Endringer i åpningstid kan forekomme ved uforutsette hendelser.

Dette gjør vi for å kunne ta hensyn til:

  • Tilbakeføring til et mest mulig ordinært barnehagetilbud over tid med trygge barn og trygge voksne
  • Fokus på barnets beste (bl.a i forhold til mulig behov for tilvenningstid for de yngste)
  • Likt tilbud for alle barn som skal tilbake i barnehage
  • Mulighet for gjennomføring av smitteverntiltak på en forsvarlig og god måte for både barn, foresatte og ansatte.

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal smittevernveileder for barnehage som ble publisert 15.april. Vi har forberedte oss til å åpne ved å gjennomføre risikoanalyser, kartlegginger og utarbeidet nye rutiner med hensyn til smittevern med bakgrunn i denne veilederen. Disse vil gjelde fra mandag og det vil komme informasjon fortløpende hvis det skjer endringer. Alle foresatte vil få et eget informasjonsskriv fra sin barnehage hvor nye rutiner og smitteverntiltak vil være beskrevet nærmere. (Les gjerne også den nasjonale veilederen som du finner lenke til nederst på siden.)

Oppholdsbetaling

Regjeringen besluttet 08.04 at foreldrebetaling for barnehage og SFO skal gjenopptas. Mer informasjon om dette vil komme fortløpende.

Tips til foreldre

Smittevernveileder barnehage.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?