Informasjon fra NAV Hvaler

20.3.2020 kl. 12.00: Det er pr i dag ca 220 arbeidssøkere i Hvaler. Det er økning på ca. 400% i forhold til normalsituasjonen.

NAV-kontoret på Hvaler prioriterer å behandle de nyregistrerte så raskt som mulig, og få sendt sakene videre til forvaltningsenhetene som jobber med utbetalingene. Vi omdisponerer våre ressurser, slik at vi kan klare å være ajour på saker som omhandler utbetalinger.

Selv om det er veldig mange permitteringer og flere som blir arbeidsledige, er det veldig viktig å huske at det er mange bransjer som trenger flere ansatte nå. Derfor er mobilitet i arbeidslivet noe som vil bli vektlagt stadig mer framover.

NAV oppfordrer arbeidsgiverne til aktivt å bruke arbeidsplassen.no til å komme i kontakt med aktuelle arbeidssøkere, og arbeidssøkere oppfordres til å registrere CV og jobbprofil på samme nettside.

Bistand til arbeidsgivere

Arbeidsgivere kan ringe arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36 eller bruke chat-funksjonen.

Lenke til kontaktsiden hos NAV.

Se NAV sin informasjonsvideo om permittering.

Markedsavdelingene i NAV Halden/Aremark, Rakkestad/Sarpsborg og Fredrikstad/Hvaler har opprettet en felles vakttelefon (08.30-15.00) for å bistå deg som er arbeidsgiver. Ta kontakt på telefon 406 32 849

Har du ansatte som vil bli permittert og som innehar kompetanse og/eller erfaring innenfor helsefag, sjåfør, dagligvarebransjen eller næringsmiddelproduksjon? Vennligst ta kontakt på 406 32 849. Kanskje din ansatt kan lånes bort til en bransje som er i behov av ansatte, og dermed unngås en permittering.

Lykke til i denne vanskelige situasjonen.
Hilsen NAV-kontorene i Halden/Aremark, Rakkestad/Sarpsborg og Fredrikstad/Hvaler

Sist endret: 20.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?