Influensasesongen 2020/21

24.9.2020 kl. 10.30: Influensasesongen nærmer seg! I år er det ekstra viktig å vaksinere seg mot influensa for å unngå å få en smittetopp med både influensa og Covid-19 samtidig. Det kan gi ekstra alvorlig sykdom og veldig stor belastning på helsevesenet.

Selv om du vaksinerer deg for influensa, er det fremdeles viktig å huske å følge disse forholdsreglene:

 • Hold deg hjemme når du er syk og test deg for covid-19!
 • Vær nøye med håndhygienen!
 • Hold 1 meters avstand fra andre enn de du bor sammen med!

Foreløpig er anbefalingen at det kun er risikogrupper og helsearbeidere som skal vaksinere seg mot influensa. Du kan vaksinere deg hos fastlegen når legekontoret har fått tilgang til vaksinen. Vaksinen forventes å være hos fastlegen i løpet av oktober. Det vil komme informasjon på hjemmesiden til kommunen når fastlegene har fått vaksinen. I år koster influensavaksinen 50 kr hos fastlegen, det er gratis hvis du har frikort.

Nytt av året er at dere fra risikogruppene kan møte opp på apoteket og ta vaksinen der. Influensavaksinen har allerede kommet til apotekene.

Symptomer

Ved typisk influensa kommer symptomene brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand. I tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. Influensa er i de fleste tilfeller selvbegrensende, og behandlingen er symptomlindrende. De aller fleste trenger ikke oppsøke lege. Symptomer kan reduseres med febernedsettende og smertestillende medikamenter som for eksempel paracetamol.

For pasienter i risikogruppene for alvorlig influensasykdom kan det være aktuelt med antiviral behandling som forskrives av lege.

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Ta kontakt med din fastlege eller ditt apotek for ta vaksinen!

Sist endret: 24.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?