Hvaler starter vaksinering i romjulen

22.12.2020 kl.10.30: Hvaler er blant de syv prioriterte kommunene som får covid-19 vaksinen først.

Det betyr at våre sykehjemsbeboere blir tilbudt vaksinen allerede i romjulen, siden de står øverst på helsemyndighetenes prioriteringsliste.

Hvaler kommune følger FHI sin prioriteringsrekkefølge for vaksinering av øvrige grupper etter at første gruppe er vaksinert. De ulike gruppene er prioritert på følgende måte:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år
  OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Du blir kontaktet av kommunen når det er din tur til å vaksineres. Følg med på kommunes nettside for detaljer. 

Sist endret: 22.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?