Hvaler kommunes kapitalinnskudd i Borg Havn IKS

22.1.2021 kl. 11.30: Hvaler kommune og Borg Havn IKS understreker at det ikke er uklarheter om kommunens overføring av eiendommer og verdier til Borg Havn.

Den siste tiden har Fredrikstad Blad publisert flere artikler der det gis inntrykk av at det er uklart hvilke verdier og eiendommer Hvaler kommune har overført til selskapet Borg Havn IKS i forbindelse med sin inntreden i selskapet.

Det er derfor viktig for både Hvaler kommune og Borg Havn å understreke at det ikke er uklarheter knyttet til dette. Hvaler kommune og Borg Havn IKS har i tillegg til de avklaringer som ble gjort forut for kommunens inntreden i selskapet, også gjennomført en felles kartleggingsprosess i ettertid for å dokumentere hvilke aktiva som inngår i avtalen.

Havnekapitalen fra Hvaler kommune ble forvaltet av kommunen før inntreden i Borg Havn IKS. Denne kapitalen (i form av arealer, infrastruktur og lån) ble verdiberegnet, og dannet grunnlaget for avtalen som ble fremforhandlet ved inntreden i det interkommunale selskapet i 2018. En detaljert gjennomgang av avtalegrunnlaget ble senere foretatt med bistand fra Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS for å klargjøre kapitalinnskuddet, og det ble utarbeidet et vedlegg til avtalen. Prosessen har vært god med tett dialog mellom kommunen og Borg Havn IKS.

Alle vedtak og oversikter ble fremlagt for Østre Viken kommunerevisjon i Eierskapskontroll gjennomført i 2020 på bestilling av Hvaler kommunestyre. Vi reagerer derfor på Fredrikstad blads manglende henvisning til ovennevnte avtalevedlegg.

Avtalevedlegget er vedlagt denne pressemeldingen. Det viser en oversikt over hvilke faste eiendommer, hvilke deler av faste eiendommer, og hvilke rettigheter i fast eiendom som er omfattet av Hvaler kommunes kapitalinnskudd. Denne oversikten har blitt behandlet og godkjent både i kommunestyret i Hvaler og i Representantskapet i Borg Havn IKS.

Det gjenstår fortsatt noen mindre korrigeringer i balanseregnskapet til Hvaler kommune. Dette vil bli tatt hånd om i forbindelse med avslutning av årsregnskapet for 2020. Saken er under oppfølgning av konstituert rådmann.

Hvaler kommune vil ha en aktiv og konstruktiv oppfølging av Borg Havn sitt forvaltningsansvar i Hvaler gjennom gode eierskapsplaner og kommunens plass i styrende organ for selskapet.


Havnedirektør Tore Lundestad, Borg Havn IKS
Konstituert rådmann Geir Kvisten, Hvaler kommune
Sign.

Vedlegg: Notat fra Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS, datert 25.11.2019.

Sist endret: 22.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?