Hvaler kommune vedtar reiselivsstrategien «Hvaler hele året»

Innhold

Kommunestyret vedtok den 16. juni «Strategi og modell for organisering av kommunens reiselivssatsing».

Hvaler kommune startet i 2021 arbeidet med å etablere en reiselivsstrategi med tilhørende organisering. Kommunen har gjennom mange år omtalt seg som en turistkommune, men har ikke hatt en målrettet strategi eller plan for arbeidet.

Sammen med næringsliv, foreningsliv og ressurspersoner på Hvaler ledet rådgivere fra Mimir AS kommunen gjennom prosjektet «Hvaler hele året», og leverte sin rapport til formannskapet i september i fjor. Rapporten gir kunnskap og anbefalinger som ligger til grunn for den vedtatte strategi. Formannskapet i kommunen har vært styringsgruppe og deltatt aktivt i arbeidet.

Målsettingen med «Hvaler hele året» er økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i reiselivet og reiselivsrelaterte virksomheter i kommunen. For å lykkes med dette er samarbeid mellom næringsliv, foreningsliv og kommune avgjørende. Kommunen oppretter derfor en lokal organisering gjennom et DESTINASJONSRÅD. Rådet er kommunens samarbeidsorgan og skal lede og koordinere utviklingen av Hvaler som reisemål. Rådet etableres etter sommeren og settes sammen av representanter fra næringsliv, foreningsliv og kommune. VISIT FREDRIKSTAD & HVALER (VFH) blir kommunens destinasjonsselskap og sekretariat for rådet. Som destinasjonsselskap er VFH også kommunen og næringens fagressurs med ansvar for markedsføring og utvikling av Hvaler som reiselivskommune.

Mer informasjon om reiselivsstrategien med rapporten «Hvaler hele året» finner du her.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?