Hvaler kommune stenger gjestehavner, campingplasser og bobilplasser

27.3.2020 kl 16.00: Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Hvaler kommune stenging av gjestehavner, campingplasser og bobilplasser på grunn av Covid 19 med umiddelbar virkning.

Vedtak etter smittevernloven § 4-1

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Hvaler kommune stenging av følgende virksomheter på grunn av Covid 19:

  • Gjestehavner som tilbyr døgnopphold for båter.
  • Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner. Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

Stengingen gjelder for både private og offentlige virksomheter.

Det er tillatt med av- og påstigning og korttidsfortøyning på timesbasis i gjestehavner. Fortøyninger skal i disse tilfellene skje med minst 2 meters avstand. Nødhavn ved havari og lignende alvorlige situasjoner omfattes ikke av vedtaket.

Vedtaket gjelder fra 27.03.2020 til og med 13.04.2020. Vedtaket kan forlenges.

Du kan lese hele begrunnelsen for vedtaket her.

Sist endret: 27.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?