Hurra! Hvaler u.skole har fått godkjenning som Helsefremmende skole.

På Hvaler ungdomsskole har vi fokus på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. Vi jobber for at elevene skal være uthvilte, mette og ha variert og aktiv læring og fysak i skoletida.

Vi har søkt Østfold Fylkeskommune om å få godkjenning som Helsefremmende skole, og i mars vedtok styret i Østfoldhelsa at skolen oppfyller kriteriene. 9.april var det en markering i Hvalerhallen, med blandt andre ordfører Eivind Borge og representant fra Østfoldhelsa. 

Hvaler ungdomsskole er første skole i Fredrikstad/på Hvaler som er Helsefremmende. I Sarpsborg har Hannestad og Alvimhaugen barneskoler en slik godkjenning. Dessuten er Kalnes, Borg og Greåker videregående skoler Helsefremmende. Blant ungdomsskoler i Østfold er Hvaler, Rygge og Eidsberg Helsefremmende.

Kriteriene for å være en Helsefremmende skole er at man oppfyller 8 av 10 følgende kriterier:
1. Skolen legger til rette for at alle elever kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag
2. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen oppfylles
3. Skolen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utvikling av sosial kompetanse, der den enkelte elev kan oppleve trygghet, tilhørighet og mestring
4. Skolen har rutiner for å forebygge tidlig debut og bruk av tobakk, rus- og dopingmidler.
5. Skolen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker
6. Skolen har rutiner for samarbeid med, og medvirkning fra, elever og foresatte
7. Skolen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn og unge
8. Skolen har helsesøster tilgjengelig i skoletiden
9. Helsefremmende arbeid er forankret i skolens styringsdokumenter, kvalitetsstyrings-systemer og arbeidsmåter
10. Folkehelsearbeidet på skolen er organisert i en arbeidsgruppe med representanter for ledelse, elevråd, skolefritidsordning, samarbeidsutvalg og andre samarbeidspartnere

Helsefremmende skoler:
https://www.ostfoldfk.no/folkehelse/helsefremmende-skoler/ 

Kriterier for Helsefremmende skole:
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i2f9de45f-9b63-4c83-9961-23e9314af3d2/kriterier-grunnskole-2015-hefte.pdf

 

Sist endret: 09.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?