Høring om forslag til VA-Norm for vann og avløp for Hvaler kommune

Innhold

Hvaler kommune har den 21.03.2019 i sak 16/19 vedtatt å legge Vann- og avløpsnorm ut på offentlig høring. Hensikten med en vann- og avløpsnorm er å sikre kvaliteten på de kommunale vann- og avløpsledningene. Både de som legges i kommunal regi, og de som legges av private aktører som senere skal bli overtatt av kommunen.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev.pdf

Høringsnotat.pdf

Dokumentene kan også hentes på Servicetorget, Rådhuset.

Eventuelle kommentarer til høringen kan innen 8. mai 2019 rettes til:
E-post: herrum@hvaler.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?