Høring om forslag til endringer i forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hvaler kommune

Innhold

Hvaler kommune har den 21.03.2019 i sak 17/19 vedtatt å legge forslag til endringer i forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hvaler kommune på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med de foreslåtte endringene er å endre dagens forskrift, slik at det blir lettere for kommunens næringsliv og fritidsboligeiere å forutberegne omfanget av vann- og avløpsgebyrer til kommunen. Vi har også til hensikt å åpne for utsettelser av gebyrer der det er naturlig av rettferdighetshensyn, samt å klargjøre eierforhold til eksempelvis vannmålere.

 

Høringsdokumenter:

Høringsbrev.pdf

Høringsnotat.pdf

Dokumentene kan også hentes på Servicetorget, Rådhuset.


Eventuelle kommentarer til høringen kan innen 7. mai 2019 rettes til:
E-post: ankjoh@hvaler.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?