Høring og offentlig ettersyn av planforslag til detaljplan for Kjøholtveien 14

Innhold

Utvalget for plan- og byggesaker vedtok den 30.10.2019 i sak 2/19 at «Detaljplan for Kjølholtveien 14» sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Oversiktsbilde av planområdet

Utvalget for plan- og byggesaker vedtok den 30.10.2019 i sak 2/19 at «Detaljplan for Kjølholtveien 14» sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Detaljplanen er utarbeidet av HSarealplan AS på vegne av Finn Olav Lorentzen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende parkering, lek- og uteoppholdsareal og renovasjonspunkt.

Planområdet har en sentral beliggenhet på Skjærhalden, og ligger nært både service, kollektivtrafikk, skole og barnehage.

Plandokumentene som er på høring og offentlig ettersyn:

Særutskrift - planforslag til detaljplan for Kjølholtveien 14

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Merknader eller uttalelser til planforslaget må sendes inn innen høringsfristen 02.01.2020, enten som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?