Høring og offentlig ettersyn av Hvaler Park Boligsameie

Innhold

Utvalget for plan- og byggesaker vedtok den 30.10.2019 i sak 3/19 at «Detaljplan for Hvaler Park Boligsameie» sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Oversiktsbilde av planområdet

Utvalget for plan- og byggesaker vedtok den 30.10.2019 i sak 3/19 at «Detaljplan for Hvaler Park Boligsameie» sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Detaljplanen er utarbeidet av HSarealplan AS på vegne av Johan E Svendsen.

Hensikten med planarbeidet er å endre eksisterende bebyggelse på planområdet til helårsboliger. Det vil si at dagens fire boenheter vil videreføres, og arealer i kjeller og spaanlegg blir ombygget til helårsboliger.

Planområdets beliggenhet er langs fv. 108 på Kirkeøy, og avstanden til Hvaler rådhus, Floren skole og nærmeste butikk er cirka 1.3 km.

Plandokumentene som er på høring og til offentlig ettersyn:

Særutskrift - planforslag til detaljplan for Hvaler Park Boligsameie

Planbeskrivelse med KU

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Merknader eller uttalelser til planforslaget må sendes inn innen høringsfristen 02.01.2020 enten som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?