Høring og offentlig ettersyn av Forskrift for Ørekroken friluftsområde

Innhold

Formannskapet i Hvaler kommune har vedtatt å legge ut forslag til forskrift for adferdsregler for Ørekroken friluftsområde.

Formannskapet i Hvaler kommune har i PS 11/22 den 31.03.2022 vedtatt å legge ut forslag til forskrift for adferdsregler for Ørekroken friluftsområde.

I følge friluftsloven § 15 kan kommunen i områder med verdifull natur og hvor utfarten er stor, med samtykke av grunneiere, fastsette adferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. Ørekroken er et område med stor ferdsel, mange ulike friluftsinteresser og spesielt verdifull natur. Området er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark, deler av området er naturreservat og noe er sikra friluftsområder. Ferdselen i området har de siste årene økt med tilhørende belastning på naturen. Kommunen har derfor sammenfattet adferdsregler på de ulike eiendommene i en felles forskrift.

Forskriften og særutskriften fra formannskapet:

1. Særutskrift - Behandling av Forskrift for Ørekroken friluftsområde

2. Forskrift om adferdsregler for Ørekroken, 240222

3. Kart - forskrift Ørekroken friluftsområde

4. Ørekroken str A2

Høringsuttalelser kan sendes til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden eller postmottak@hvaler.kommune.no. Høringsfristen er 20. mai 2022.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?