Høring og offentlig ettersyn - Planforslag for kommunedelplan for naturmangfold

Innhold

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 14. oktober vedtatt å sende planforslag til kommunedelplan for naturmangfold til høring og offentlig ettersyn.  Høringsfristen er den 10. desember.

Kommunestyret i Hvaler kommune har den 14.10.2021 i sak 68/21 vedtatt å sende planforslag til kommunedelplan for naturmangfold til høring og offentlig ettersyn, jf. pbl § 11-14.

Hvaler kommune har søkt om og fått innvilget 125.000 kr av Miljødirektoratet til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Dette er en tematisk kommunedelplan og vil være videre et viktig verktøy for det videre arbeidet med å ivareta naturverdiene i kommunen.

I planarbeidet med planforslaget har rådmannen lagt inn informasjon om de ulike truslene mot naturmangfoldet, forslag til bestemmelser ved rullering av kommuneplanens arealdel og ved utarbeidelse av reguleringsplaner, gitt en oversikt over Hvalers naturmangfold og utarbeidet handlingsplan til det videre arbeidet for å ivareta naturmangfoldet i kommunen.

Plandokumentene:

1. Særutskrift 

2. Planforslag til kommunedelplan for naturmangfold

Innspill og merknader til plandokumentet må sendes til oss innen 10.12.2021, som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no, eller som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?