Fergekaia Gravningsund på Hvaler er stengt med umiddelbar virkning!

Innhold

Bryggeanlegget kan ikke betjenes av Hvalerferga, og passasjerene må benytte fergekaien på Nedgården i stedet. Bryggeanlegget er i så kritisk tilstand at Borg Havn med umiddelbar virkning har valgt å kreve kaien stengt for all bruk fra både sjø og land.

Jobbes med midlertidig løsning

Hvorvidt det er mulig å få på plass en midlertidig løsning med mindre båt er ikke klart.

Kaianlegget er privat, så inntil videre må en løsning komme i samarbeid mellom grunneier og Østfold kollektivtrafikk.

I mellomtiden må reisende med Hvalerferga benytte kaianlegget på Nedgården.

Det jobbes med å få bygget et nytt kaianlegg med Borg Havn som utbygger i samarbeid med grunneier, kommunen og Østfold kollektivtrafikk.

 

Bakgrunnen for stengingen

Grunnlaget for å kreve stenging av et kaianlegg, er kommunens ansvar etter havne- og farvannsloven for å sørge at havneanlegg er i forsvarlig stand. Kommunens ansvar og myndighet er tillagt Borg Havn.

Kaien i Gravningsund er gammel, og anlegget har vært inspisert jevnlig for å sikre at passasjertrafikken her ikke skal foregå med risiko for liv og helse.

Nå har ekspertise i Rambøll vært på befaring og utarbeidet en tilstandsanalyse som sier at kaien ikke er forsvarlig å bruke. Det er fare for at deler av eksisterende kaianlegg kan kollapse med dertil fare for liv, helse og materiell.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?