Egenerklæring om konsesjonsfrihet i perioden 13.12.2019-01.01.2020

Innhold

På grunn av kommune- og regionreformene stenger Kartverket matrikkelen i perioden 13. desember – 01. januar for oppdateringer. Dette medfører at kommunen KUN kan behandle originale egenerklæringer om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom (på papir) i denne perioden. Egenerklæringer sendt på epost eller lignende vil ikke behandles i denne perioden.

Kommunen underskriver og stempler egenerklæringene og sender dem i retur til søker. Søker må sende inn den signerte og stemplede egenerklæringen i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet til tinglysingen.

Vi anbefaler at egenerklæringer sendt på epost eller lignende sendes inn i god tid før 13. desember.

Du finner mer informasjon på Kartverkets nettsider:

https://kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/tinglsaker-innen-29nov/

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?