Covid-19: videreført forskrift om forebygging av koronasmitte

Innhold

21.1.2021 kl. 19.30: Formannskapet i Hvaler kommune vedtok i dag ny forskrift om forebygging av koronasmitte. Forskriften gjelder fra midnatt (22.1.2021 kl. 00.00) til og med 4. februar 2021, og erstatter den lokale forskriften som ble vedtatt av kommunestyret rett etter nyttår.

Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften gjelder i Hvaler kommune.

Følgende endringer er gjort i den nye forskriften

Stenging av virksomheter 

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. Svømmehaller

Likevel slik at svømmehaller kan holde åpent for:

 1. Skole- og barnehagesvømming.
 2. Rehabilitering, opptrening og liknende medisinsk oppfølging, som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 3. Organisert trening for barn og unge under 20 år
 4. Bading som bare omfatter én husstand eller kohort om gangen.

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan holdes åpne for individuell trening. Det må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Gruppetrening med tre eller flere deltakere tillates ikke. Tillatt antall gjester i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Eier skal sørge for at kravet etterkommes.

Serverings- og skjenkesteder

 • Serverings- og skjenkesteder i Hvaler kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).
 • Skjenking av alkohol er kun tillatt på spisesteder fram til kl. 24.00, i forbindelse med faktisk matservering og bespisning ved bord. Det skal være innslipp-forbud av nye gjester fra kl 21.00.
 • Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.

Følgende tiltak er videreført uten endringer

Munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd.
 • Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Frisører og lignende bransjer, som er regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Karantene og smittesporing

 • Innbyggere og besøkende i Hvaler kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

Ansvar

 • Hvaler kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?