Covid-19: vaksineringen har startet!

7.1.2021 kl. 13.30: Vi har satt de første vaksinene, og planlegger gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet for de prioriterte gruppene jamfør retningslinjene fra FHI.

Vi startet vaksinering i romjula. Dette er status på vaksinasjonsarbeidet pr. 7. januar:

 • Første priroiterte gruppe er beboerne ved sykehjemmet på Dypedal. Disse fikk tilbud om vaksine i romjula. Vi har nå gitt første vaksinedose til alle beboere på sykehjemmet som har ønsket å ta vaksinen.
 • Andre prioriterte gruppe er innbyggere eldre enn 85 år som ikke bor på sykehjem. Vi har pr. nå gitt 30 innbyggere i denne gruppa første vaksinedose. I uke 2 planlegger vi å gi ytterligere 20 innbyggere i denne gruppa første vaksinedose.
 • Helsepersonell kan ifølge FHI sine nasjonale prioriteringslister gis inntil 20 % av fortløpende mottatte vaksiner. I uke 2 planlegger vi å gi 4 i denne gruppa første vaksinedose.

I tiden framover vil vaksineringa følge den prioriterte rekkefølgen (se under). Fastlegene vil bli involvert når vi nærmer oss tilbud om massevaksinering.

Det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til når vaksinering av de neste prioritetsgruppene vil kunne skje. Det avhenger bl.a. av hvor mange vaksinedoser vi får tildelt, og hvor mange i hver prioritetsgruppe som ønsker vaksinen. Hvaler kommune planlegger for å håndtere vaksinering av gruppene i rekkefølgen gitt av lista under.

Prioritert rekkefølge

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Utvalgte helsepersonellgrupper
 4. Alder 75-84 år 
 5. Alder 65-74 år
  OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 6. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 7. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
 8. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
 9. Alder 55-64 år 
 10. Alder 45-54 år 

Prioriteringene kan endres ved endret smittesituasjon.

Sist endret: 07.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?