Brev om eiendomsskatt

Innhold

I disse dager sender Hvaler kommune ut brev om nye takster for eiendomsskatt. Her får du mer informasjon om hva brevene betyr og hvordan du skal forholde deg.

Det kommer to brev fra kommunen: Ett som beskriver selve vedtaket om eiendomsskattetaksten og ett som gir flere detaljer om grunnlaget for taksten. Av tekniske grunner er det dessverre ikke mulig å sende disse brevene i en og samme forsendelse.

Her får du en nærmere forklaring på hvordan du skal forstå takstskjemaet for eiendomsskatt.

Dette må du gjøre

Brevene kommer først i Altinn om du ikke har reservert deg mot elektronisk post. Logg deg inn og les brevene. Hvis du ikke leser brevene innen noen dager etter at du får varsel i din epost om at de er tilgjengelige, vil brevene bli sendt i vanlig post. Hvaler kommune ber flest mulig om å åpne brevene i altinn, slik at vi unngår store portokostnader.

Nye takster

Takstene som gjelder fra 2024 og som du nå får varsel om, er utarbeidet av profesjonelle takstmenn etter befaring siste år. Takstene skal i utgangspunktet gjelde i 10 år framover om ikke kommunestyret vedtar noe annet. Takstene er dels utarbeidet etter gitte retningslinjer og dels etter skjønn. Dette kommer nærmere fram i brevet om eiendomsskattetaksten.

Du kan klage

I vedtaksbrevet opplyser vi om at du har adgang til å klage på taksten innen 23. februar 2024. Klagen sendes som epost eller som brev til Hvaler kommune, eiendomsskattekontoret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. I klagen må du begrunne hvorfor du mener taksten er feil. Merk at en klage kan føre til at taksten settes opp eller ned eller beholdes uendret.

Eiendomsskattelisten med alle takstene for hele Hvaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn 8. januar. Den vil også være tilgjengelig på nettsiden fra samme dato. Eiendomsskattelisten vil kunne gi deg en pekepinn på hva tilsvarende eiendommer i standard og beliggenhet har fått i takst.

Inntil videre må du betale beløpet som kommer på fakturaen for andre kvartal. Så vil du eventuelt få avregning når klagen er avgjort.

Du kan lese mer om eiendomsskatten og klageadgangen på denne nettsiden. 

Hva må jeg betale?

Den endelige taksten danner grunnlaget for hvor mye du må betale. I selve vedtaksbrevet ser du utregningen på dette. Først trekkes 30% fra taksten for å nå selve skattegrunnlaget. Du skal betale 2,1 promille av dette i 2024. Promillesatsen vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember hvert år.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?