Bidra i jakten på plastkuler!

20.5.2020 kl. 10.00: Du kan melde funn til Kystverket på telefon eller på nett.

Forurensning

23. februar endte ca.13 tonn med plastpellet på havet da en container ble skadet ombord på fartøyet Trans Carrier vest av Danmark. Pellet er små plastkuler, på 2-3 millimeter, anslagvis utgjør 47600 pelleter en kilo, mens 4000 pelleter er om lag en desiliter.

Med havstrømmene

Plastpellet er skylt i land på strender, i bukter og viker fra Halden til Tvedestrand og helt inn til Drøbak. Plastpelletene flyter og blir ført ut på sjøen igjen ved høyvann. Foreløpig har Kystverket begrenset oversikt over hvor pelletene befinner seg. Kystverket leder den statlige aksjonen for å rydde plastkulene som forsøpler kysten. Ansvarlig forurenser, rederiet og deres forsikringsselskap, bærer til slutt kostnadene.

IUA Østfold mobilisert

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er satt til å koordinere oppryddingen i Østfold. Kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Moss og Råde deltar i IUA.
Kystlinjen i IUA Østfold er 1791 km.

Meld fra om funn

Hvis du finner de små plastkulene kan dette meldes til Kystverket på følgende måter:

Gå til nettside for innmelding av funn (driftes av Fredrikstad kommune). VIKTIG: Rapporter inn fra funnstedet, ikke vent til du kommer hjem. Dette er viktig for at geotaggen skal feste seg i kartet på funnstedet og ikke på boligen din.

Ring publikumstelefonen (33 03 48 10). Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager.

Miljø

Ifølge Miljødirektoratet utgjør ikke plastkulene akutt fare for fugler eller dyr. I verneområder med ferdselsrestriksjoner aksjoneres det ikke før i august, fordi aktivitet vil påvirke mer negativt enn verdien av å fjerne plastpelleter. Generelt må alle ta hensyn til hekkende fugl i jakten på plastkulene.

IUA vil aksjonere

Når funn gjort av publikum er rapportert til og vurdert av Kystverket, vil de kontakte IUA for befaring og nødvendig tiltak. Påkrevd opprydding koordineres av IUA Østfold og de seks kommunene; Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Moss og Råde, inkludert skjærgårdstjenesten. Det skjer i tett dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt forvalteren i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Du kan bidra

Du kan først og fremst bidra ved å melde funn. Dersom du har funnet små mengder og plukker det opp selv er det bare fint! I tillegg ber vi deg om å ringe publikumstelefonen eller bruke nettløsningen, for da får Kystverket en oversikt over hvor mye som er plukket opp.

Les mer informasjon fra Kystverket her:

Om hvordan du melder funn.

Om den statlige ryddeaksjonen.

Se film som viser en metode for opprydding av pellets i løsmasser.

Sist endret: 20.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?