Bedre tall enn ventet

Innhold

Underskuddet i Hvaler kommune ser nå ut til å kunne bli rundt 23 millioner kroner, noe som er rundt 10 millioner kroner lavere enn antatt på vårparten. Samtidig har kommunestyret sagt ja til å ta opp et kortsiktig lån på inntil 50 millioner kroner.

Fra venstre: Rådmann Rune Antonsen, ordfører Mona Vauger og varaordfører Hans Herman Utgård

-Et slikt likviditetslån er slett ikke uvanlig blant kommuner her i landet. Det kan i perioder oppstå behov for å låne penger for å dekke lønn og andre løpende driftsutgifter. Det skyldes at kommunens inntekter ikke kommer samtidig med utgiftene, sier rådmann Rune Antonsen.

Typisk gjelder dette i sommerperioden hvor kommunene ikke har skatteinntekter, men har store utgifter som feriepenger til de ansatte. Årsskiftet er en tilsvarende svak periode hvor det ikke er skatteinntekter i desember og januar. Kommunen har også betydelige løpende utgifter som senere vil bli refundert, helt eller delvis, fra staten. For eksempel legger Hvaler kommune ut nesten 30 millioner kroner for ulike omsorgstjenester som først blir tilbakebetalt fra staten i begynnelsen av neste år.

Da kommunestyret behandlet tertialrapporten på sitt møte torsdag, ga de etter en viss debatt tilslutning til å ta opp et midlertidig lån på inntil 50 millioner kroner fram til og med januar 2024.

Tertialrapporten, som er en beskrivelse av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av august, viser en liten forbedring fra forrige rapportering. Der forventes et underskudd på 26,8 millioner kroner. En ny prognose ved utgangen av oktober, viser en ytterligere forbedring, med et underskudd på rundt 23 millioner kroner ved årets slutt. Underskuddet skyldes høy lønnsvekst, økte renter, lavere skatteinntekter og økte utgifter til tilrettelagte helsetjenester og spesialundervisning. Hvaler kommune har et disposisjonsfond på drøye 48 millioner kroner som brukes til å dekke underskuddet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?