Informasjon fra Borg Havn: Båtplasser for kortidsopphold i Skjærhalden

Alle fastboende på Østre Øyer vil få mulighet til å ta egen båt inn til Skjærhalden for å gjøre ærend uten å måtte reservere plass i private båthavner.

Borg Havn har for sesongen 2019 reservert kai betegnet «Krabbebryggen» til korttidsopphold for fastboende fra Østre øyer. Kaien går fra landfestet til Skjærhalden Gjestehavn og 25 meter mot øst. Kaien er merket med skilt og er vist i vedlegget her.

Normalt skal det være tilstrekkelig plass for 4 mindre fritidsfartøy, joller eller åpne fritidsbåter opp til ca. 16 fot. Alle fartøy skal ha en merking som angir navn og telefonnummer for kontakt når disse plassene benyttes.

Hvis flere anløper her med litt større fritidsbåter, daycruisere på 21 fot eller lignende, blir det ikke plass til 4 båter samtidig. I tillegg er det lett å komme i konflikt med brygge plasser på gjestehavna. Vi ber derfor om at det kun i særlige tilfeller legges til her med slike båter, og ikke i de mest trafikkerte tider med mye aktivitet på sjø og land i Skjærhalden.

Skjærhalden Gjestehavn har en veldig god tilgjengelighet og service sommertid, og det er normalt mulig å få plass her for de som av ulike årsaker må ligge lengre eller har større båt enn det som er mulig å legge på Krabbebryggen. Vi viser til hjemmesiden hvor det nå er mulig å reservere plass i et digitalt booking system på de vilkår som gjelder der. Dette fjerner usikkerheten knyttet til tilgjengeligheten i Skjærhalden før avreise.

Hvis det er beboere som har behov for lengre opphold enn 3 timer som følge av helsebesøk (lege/behandling), så ber vi om at disse på egnet måte legger en beskjed i båten om det. De fleste vil vise forståelse for slike situasjoner så lenge det er forutsigbart for alle.

Sist endret: 08.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?