Avviser høyt hotell på Sand

Innhold

Som ventet vedtok Utvalg for plan- og byggesaker å ikke legge ut reguleringsplanen for hotell på Sand på høring. -Med dette signaliserer vi at det ikke er aktuelt med et høyt hotell på Sand. Men vi er åpne for videre dialog hvis de kommer med et nytt prosjekt, sier utvalgsleder Merete Pedersen.

Utvalgets vedtak er å regne som en innstilling til kommunestyret som skal behandle planene om et nytt hotell på Sand i sitt møte 13. juni.

Det politiske miljøet har vært delt i synet på hotellplanene. De delte seg også under avstemningen i Utvalg for plan- og byggesaker onsdag. Høyre og Fremskrittspartiet stemte for å legge ut planene på høring, mens flertallspartiene sa nei.

Initiativtakerne har i et åpent brev selv signalisert at de er villige til å omarbeide prosjektet for å få politisk aksept. Og også rådmannen innstilte på at reguleringsplanen ikke ble lagt ut på høring. 

Rådmannens innstilling gikk ut på at initiativtakerne for hotellet skulle inviteres til nærmere dialog med kommunestyret etter sommeren. En slik invitasjon var ikke en del av utvalgets vedtak der det understrekes at planforslaget er i strid med planbestemmelsene.

-Med dette vedtaket er vi veldig tydelige på at det ikke er aktuelt med et høyt hotell på Sand slik planene er nå. Nå blir det opp til de ulike partiene å svare opp det åpne brevet. Hvis utbyggerne ønsker å komme med et nytt prosjekt der de holder seg innenfor planbestemmelsene, er vi åpne for en videre dialog, også her i utvalget, sier Pedersen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?