Arbeidsledigheten i Østfold

Innhold

Arbeidsledighetstallene fra Østfold viser at Hvaler er blant de kommunene med aller lavest arbeidsledighet.

Færre helt ledige

Det er registrert 4 173 helt ledige østfoldinger ved utgangen av august, en nedgang med 88 helt ledige, 2 prosent, fra august i fjor. Antall helt ledige utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Landet som helhet har en ledighet på 2,4 prosent, en nedgang med 9 prosent. – Etter fire år med reduksjon i august ledigheten ser vi at nedgangen har avtatt, og vi må forvente et mer stabilt ledighetsnivå framover, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen.

Her kan du lese hele statistikk-notatet.

Stabil bruttoledighet

I Østfold deltok 850 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av august. Sammen med de helt ledige er det dermed 5 023 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten var 3,5 prosent også i august 2017.

Ungdomsledigheten har økt

Det er 1 294 unge helt ledige under 30 år i august, 4,0 prosent. Det er en økning med 60 helt ledige personer i forhold til august i fjor. I tillegg deltar 250 unge på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Til sammen er det 1 544 unge personer under 30 år som er bruttoledige. I august er bruttoledigheten (som andel av arbeidsstyrken) på 4,8 prosent for de unge under 30 år, mot 4,5 prosent i august 2017.

Størst nedgang i ledige fra industri

Det er nå 398 helt ledige med yrkesbakgrunn fra industri i Østfold, 75 færre helt ledige personer siden august i fjor. Dette er den bransje med største nedgang (målt i antall personer). Helt ledige med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid har økt mest (+45 helt ledige), og utgjør nå 573 personer av totalt antall helt ledige.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,7 prosent, Moss, Fredrikstad og Eidsberg på henholdsvis 3,3 prosent i de tre kommunene, Sarpsborg på 3,1 prosent, Halden på 3,0 prosent og Rygge 2,2 prosent.

Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

Tilgang ledige stillinger

I Østfold ble det lyst ut 1 119 ledige stillinger i løpet av august 2018, mot 892 ledige stillinger august 2017. Flest ledige stillinger denne måneden er det innen bygg- og anlegg og helse, pleie og omsorg med henholdsvis 260 og 163 stillinger.Antallet nye utlysninger på nav.no har økt betraktelig etter at det i 2017 ble inngått samarbeid med ulike aktører om mer effektiv innhenting av ledige stillinger. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke alene tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft.

Spesielle forhold

NAV har fra og med juli innført påminnelse på SMS om at arbeidsledige må huske å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Dette kan ha noe betydning for antallet registrerte ledige.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?