Arbeidsledigheten i Østfold i september

Innhold

Ledigheten for Østfold og Hvaler har gått ned det siste året

Færre helt ledige i september

Ved utgangen av september er det registrert 3 960 helt ledige østfoldinger, 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Østfold har gått ned med 5 prosent fra september 2017 til september i år. – Østfold har færre helt ledige denne måneden og hovedforklaringen er at flere deltar i arbeidsmarkedstiltak. NAVs arbeidsmarkedstiltak bidrar til at flere arbeidsledige styrker sin kompetanse og gir de større muligheter til å skaffe seg arbeid, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen. Landet som helhet har en ledighet på 2,3 prosent, en nedgang på 8 prosent sammenlignet med september i fjor.

Bruttoledigheten har økt

I Østfold deltok 1 058 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av september, mot 741 arbeidssøkere på tiltak i september 2017. Sammen med de helt ledige er det 5 018 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten var 3,4 prosent i september 2017.

Ungdomsledigheten

For unge under 30 år er ledigheten i september på 3,6 prosent, 1 152 unge helt ledige. Det er en nedgang med 107 personer i forhold til september 2017. I tillegg deltar 403 unge på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Bruttoledigheten (summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) for unge under 30 år utgjør nå 4,8 prosent av arbeidsstyrken, 1 555 personer. Det er ingen endring i bruttoledigheten fra september i fjor til i år.

Færre arbeidsledige i de fleste yrkesgruppene

10 av 14 yrkesgrupper har en nedgang i ledigheten sammenlignet med for ett år siden. Ledigheten er mest redusert for helt ledige personer med yrkesbakgrunn fra industri (-51 helt ledige) og kontorarbeid (-51 helt ledige) sammenlignet med september 2017.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Moss på 3,4 prosent, Askim på 3,3 prosent, Fredrikstad på 3,1 prosent, Eidsberg og Sarpsborg på respektive 2,9 prosent, Halden på 2,7 prosent og Rygge 2,1 prosent.

Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i dette statistikknotatet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?