Arbeidsledigheten i Østfold for oktober

Innhold

Det er færre som er helt arbeidsledig i Østfold i oktober.

Ved utgangen av oktober er det 3 866 registrert helt ledige østfoldinger, en nedgang på 5 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Ledigheten er nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken. – Østfold har den laveste oktober-ledigheten på 10 år. I 2008 hadde Østfold 1,9 prosent helt ledige, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen. Ledigheten i landet er på 2,2 prosent.

Bruttoledigheten

I Østfold deltok 1 167 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av oktober. Sammen med de helt ledige er det dermed 5 033 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,5 prosent av arbeidsstyrken. I oktober i fjor hadde Østfold 3,4 prosent bruttoledighet.

Ungdomsledigheten

For unge under 30 år er ledigheten i oktober på 3,5 prosent, 1 137 unge helt ledige. I tillegg deltar 430 under 30 år på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Bruttoledigheten for ungdom er da 4,8 prosent, en økning med 43 personer fra oktober 2017. Flere unge som deltar på arbeidsmarkedstiltak er årsaken til at bruttoledigheten nå er høyere enn for ett år siden. Bruttoledigheten for ungdom var 4,7 prosent i oktober 2017.

Færre ledige i de fleste yrkesgruppene

Det er færre helt ledige i de fleste yrkesgruppene. Størst nedgang i ledigheten er det for helt ledige med yrkesbakgrunn fra kontorarbeid og ingeniør- og ikt-fag, med henholdsvis 44 og 40 færre helt ledige personer fra oktober i fjor til i år. Størst økning i antall helt ledige finner vi blant personer med yrkesbakgrunn fra bygg- og anlegg, med 20 flere helt ledige fra oktober i fjor.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Moss på 3,3 prosent, Sarpsborg og Fredrikstad begge på 3,0 prosent, Askim på 2,9 prosent, Eidsberg og Halden begge på 2,7 prosent, og Rygge 2,0 prosent. Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

Økning i antall utlyste stillinger

Det er lyst ut 1 711 nye stillinger i Østfold i oktober. Dette er en økning med 42 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Størst økning i antall stillinger finner vi innenfor helse-pleie og omsorg og industriarbeid med henholdsvis 163 og 76 flere stillinger sammenlignet med oktober 2017. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 424 stillinger og 226 innenfor bygg og anlegg. Antallet nye utlysninger på nav.no har økt betraktelig etter at det i 2017 ble inngått samarbeid med ulike aktører om mer effektiv innhenting av ledige stillinger. Økningen i antall ledige stillinger inneværende år kan derfor ikke alene tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?