Mange møtte på møtet om motorferdsel

Innhold

Over 50 personer møtte opp på onsdagens åpne møte om begrensning av biltrafikk på de østre øyene.

Her kan du laste ned presentasjonen fra innledningen til ordfører Mona Vauger og enhetsleder areal og byggesak Hanne Kristin Reitan Hermansen. 

Bakgrunn

Det har de senere årene vært en betydelig økning av biltrafikken til de østre øyene. Samtidig ble Hvalerfergen gratis sist høst. Dette har forsterket behovet for nye regler om motorferdsel på Søndre Sandøy og de andre østre øyene.

Formannskapet vil på sitt møte 7. mars behandle utkast til en ny forskrift som begrenser motorferdselen slik at de østre øyene forblir mest mulig bilfrie. Etter møtet blir forslaget lagt ut på høring slik at alle har seks uker på seg til å komme med innspill. Målet er å få et endelig vedtak i kommunestyret 13. juni slik at de nye reglene er klare før sommerferietrafikken tar til.

En begrensning av motorferdsel på øyene fører til økt behov for parkering på Skjærhalden. Derfor tar rådmannen sikte på å samtidig legge fram en plan for parkering.

-Jeg har tro på at vi skal klare å finne løsninger som de fleste vil oppfatte som gode. Vi er avhengige av et godt samspill med innbyggere, hytteeiere og andre. Dette skal vi få til sammen, sa ordfører Mona Vauger på det åpne møtet.

Mange gode innspill

Både fastboende og hytteeiere på de østre øyene brukte muligheten til å komme med sine kommentarer, betraktninger og innspill. Flertallet av de som tok ordet, var positive til kommunens initiativ. Enkelte hytteeiere var imidlertid tydelige på at en begrensning kan ramme dem uforholdsmessig hardt.

Noen av innspillene i korthet:

  • For å opprettholde et levende bomiljø på øyene, er det viktig at fatsboende unntas fra reglene
  • Unntak må også gjelde for næringstrafikk og håndverkere
  • Det er viktig å tydeliggjøre hvor det er utmark, der det allerede i dag er forbud for motorferdsel
  • Reglene må føles opp gjennom kontroller og sanksjoner
  • Det er avgjørende at det finnes gode og rimelige parkeringsplasser på Skjærhalden
  • Begrensningen må gjelde alle typer motorkjøretøy, inkludert ATV-er
  • Det er behov for flere bryggeplasser på Skjærhalden for øyboerne 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?