Åpent informasjonsmøte om nytt tilbud med Hvalersambandet

Innhold

Lag, foreninger, fastboende, deltidsboende og næringsliv inviteres til åpent møte: Torsdag 13. oktober på Grendehuset, Søndre Sandøy fra kl. 17.30 – 20.00.

Østfold kollektivtrafikk har inngått avtale med Norled AS som ny operatør for Hvalersambandet. Ny elektrisk ferge er i produksjon og vil være operativ fra januar 2024. Ny rutetabell skal utarbeides av Østfold kollektivtrafikk og Hvaler kommune deltar i dette arbeidet.

Agenda for møtet:

  • Representanter fra Østfold kollektivtrafikk, Norled AS og Borg havn/Hvaler kommune vil informere om det nye tilbudet og svare på eventuelle spørsmål.
  • Utkast til ny rutetabell vil bli presentert og det gis mulighet for å komme med innspill.

Videre prosess

Innspillene fra møtet tas med i det videre arbeidet med ny ruteplan for Hvalersambandet sammen med tidligere høringsuttalelse fra kommunen.

Rådmannen deltar på vegne av Hvaler kommune i en administrativ arbeidsgruppe ledet av ØKT. Formannskapet oppnevnes som referansegruppe og drøftingspartner for rådmannen i arbeidet med ny ruteplan. 

Ny ruteplan behandles våren 2023 som politisk sak i Viken fylkeskommune.

 

For å rigge lokalet på best mulig måte trenger vi en oversikt over antall deltakere.

Påmelding til: Servicetorget på tlf. 69375000 tastevalg 7, eller på epost til postmottak@hvaler.kommune.no

Fergeavgang fra Skjærhalden: kl. 16.50

Retur fra Nedgården: kl. 20.00 eller kl. 20.45

Her kan dere lese mer tilbudet og foreløpig forslag til rutetabell.

Informasjon om nytt tilbud med Hvalersambandet.docx

Sommertabell.pdf

Vintertabell.pdf

 Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?