Åpent digitalt folkemøte - kommuneplanens samfunnsdel

Innhold

08.04.2021 kl. 09.15 Åpent folkemøte i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslag til Kommuneplanens samfunnsdel den 14. april kl. 17.00.

Velkommen til digitalt folkemøte for kommuneplanens samfunnsdel for Hvaler kommune. Dette er et åpent møte for alle!

Hvaler kommune ønsker å engasjere all innbyggere til et åpent informasjonsmøte om kommuneplanens samfunnsdel. Det er i løpet av møtet mulig for dere å komme med kommentarer og innspill til planarbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel er nå til høring og offentlig ettersyn og nå er vi i sluttfasen av planarbeidet. Vi ønsker å sluttbehandle planen før sommeren.

Planforslaget til samfunnsdelen finner dere her.

Høringsfristen for å komme med innspill til kommuneplanen er satt til 16.04.2021. Og det er fremdeles tid til å komme med dine meninger om plandokumentet.


Lenke til strømming av folkemøtet finner du her: Åpent Teams-møte

17.00 - 17.10 Noen innledende ord fra både ordføreren og rådmannen i Hvaler kommune.
17.10 - 17.25 Grunnleggende informasjon om planarbeid og planprosesser.
17.25 - 17.40 Om kommuneplanens samfunnsdel – Situasjonen i dag, om planforslaget og hva vi ønsker av  tilbakemeldinger og innspill.
17.40 - 18.00 Åpent for spørsmål og kommentarer før vi avslutter folkemøtet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?