Alle skoler og barnehager er stengt fram til 26.03.2020

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge alle barnehager og skoler. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med klokken 24 torsdag 26. mars.

Alle kommuner er i denne perioden pålagt å gi elevene et opplæringstilbud. Hvordan dette gis informeres det om på den enkelte skoles hjemmeside og i informasjon ut til det enkelte trinn. Dette vil være klart fra mandag 16.03.

Kommunen er også pålagt å gi et omsorgstilbud til barn der begge foresatte er i samfunnskritiske yrker (se liste under), og til barn med særskilte omsorgsbehov. Ta kontakt med rektor på skolen eller med virksomhetsleder for barnehagen barnet går i for å avklare behovet.

De kommunale barnehagene vil være åpne fra 06.45-17.00 og Floren og Åttekanten vil være åpne fra 7 - 17 for denne gruppen barn. Disse tilbudene vil kunne bli sentralisert til en skole og en barnehage på kort varsel.

Skoleskyss går som normalt frem til og med tirsdag 17.03, etter dette er foresatte selv ansvarlig for skyss frem til skolene er tilbake i ordinær drift.

Samfunnskritiske yrker:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
Sist endret: 12.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?