Alt du trenger å vite om den nye Hvalerfergen

Innhold

Her får du nyttig informasjon om Hvalerfergen til de østre øyene.

Det er Østfold fylkeskommune/Østfold kollektivtrafikk som er hovedansvarlig for fergetilbudet mellom Skjærhalden og de østre øyene, Søndre og Nordre Sandøy og Herføl. Vi henviser til deres nettside for utfyllende informasjon.

Her får du det aller viktigste som gjelder fergeforbindelsen.

Når går fergen?

Fra og med 24. juni gjelder denne rutetabellen. Denne gjelder inntil videre

Hvordan vet jeg om fergen er i rute? 

Du kan enkelt se om fergen er i rute eller er forsinket. På entur kan du legge inn ditt fergeleie ved å klikke "Kart og avganger". I venstre kolonne får du da opp avgangstidene med beskjed om eventuelle forsinkelser. Ved å klikke på aktuell avgangstid, vil du i kartet til høyre også kunne se hvor fergen befinner seg akkurat nå. På entur-appen velger du "Vis i kart" under "Avganger". 

Kystverket har også egne nettsider hvor du får oversikt over viktig båttrafikk. Her kan du søke på fergenavnene Torine og Ternen.

Norled har også sin egen tjeneste der du kan få varsel om større driftsavvik:

  • På nettsidene norled.no. Gå til Hurtigbåt og Driftsmeldinger
  • Som teksmeldinger. Send "norled varsle 2002" på SMS til 2077
Kan eller må jeg forhåndsbestille?

Du kan ikke bestille billett på forhånd, verken for passasjerer, kjøretøy eller gods.

Er fergen gratis?

All passasjertrafikk er gratis. 

Frakt av kjøretøy er gratis i vinterhalvåret, fra midten av august til midten/slutten av mars. Fastboende med bostedsadresse på de østre øyene får tilbud om gratis ferge hele året, men med en begrensning på antall biler pr. husstand i sommerhalvåret. Fastboende må søke Hvaler kommune om å få egnet oblat som legges synlig i kjøretøyet. Det er gratis for traktorer og utstyr som er nødvendig for landbruksdrift, mens det må betales for frakt av gods. Sykkel kan tas med gratis hele året så langt det er plass.

Få flere detaljer på ØKT's nettside.

Kan jeg ta med bilen på fergen?

Du kan ta med bil på fergen, men det er svært begrensede muligheter for å kjøre og parkere på øyene. Hvaler kommune oppfordrer til å unngå å ta med bil slik at idyllen på øyene bevares.

Husk at du kun kan kjøre og parkere bil og andre motorkjøretøy på veier og plasser som er definert som innmark. Les mer om hva du har lov til her.

Hvilke ferger trafikkerer Hvalersambandet?

Den nye Hvalerfergen MS Torine er en hybridferge som skal gå på strøm så snart det er etablert lademuligheter på Skjærhalden, sannsynligvis fra rundt høstferien i år. Fram til da går den på diesel.

MS Torine er oppkalt etter Nilsine «Torine» Madsen - den første kvinnen som ble valgt inn i herredsstyret på Hvaler i 1913, det første valget der kvinner i Norge hadde stemmerett.

Fergen er en elektrisk katamaran som er bygget i kompositt. Den har dieselaggregater om bord som produsere egen strøm ved behov. Fergen er 30 meter lang og 11 meter bred, universelt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne, og er spesielt tilpasset Hvalersambandet. Gjennom vinterhalvåret vil det etter planen være et mannskap på to personer. Fergen kan da ta 48 passasjerer og åtte biler. Gjennom sommerhalvåret økes besetningen til tre personer, og da økes kapasiteten til 147 passasjerer og åtte biler. Kjøretøy vil kunne ha opptil 13 tonns akseltrykk.

MS Ternen (tidligere MS Gravningen) vil være reservefartøy. Den har noe mindre passasjerkapasitet enn MS Torine, men har plass til inntil 10 biler.

Hvorfor går ikke fergen til Lauer?

Den nye fergen anløper ikke Lauer, som tidligere. Grunnen til dette er at Lauer ligger i et annet fartsområde enn de øvrige anløpsstedene, noe verken den nye fergen eller reservefergen er godkjent for å ferdes i. Det pågår et arbeid for å få ekstraordinær godkjenning slik at Torine igjen kan anløpe Lauer. Les mer om dette her.

Hvordan er beredskap og avfallshåndtering på de østre øyene?

Hvaler kommune har ansvar for brannberedskap og avfallshåndtering. Brannberedskapen er uavhengig av fergetrafikken, siden brannvesenet disponerer eget fartøy med nødvendig slukkemateriell. Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp vil nødvendig transport bli prioritert på fergen. I særskilte tilfeller brukes helikopter. Fergene vil også bistå i andre akutte situasjoner, for eksempel ved akutt fare for forurensning.

Avfallshåndteringen blir ikke nevneverdig berørt av den nye fergen. Unntak er Lauer som ikke lenger har fergeanløp. Der blir avfallshåndteringen som på andre øyer uten ferge- og fastlandsforbindelse. Det er satt opp en egen kompostbinge til matavfall og en dunk for bark - til felles bruk. Annet avfall må bringes fra Lauer til egnet mottak på land.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?