Valg 2019

Innhold

Her finner du nyttig informasjon om kommune- og fylkestingsvalget i 2019

Valg 2019

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Valglister

Følgende lister er kommet inn til kommunevalget i Hvaler kommuneinnen i 2019:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Hvaler Styrbord
 • Høyre
 • Miljøpartiet de Grønne
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti

Alle valglistene ble godkjent av Valgstyret i møte 25.04.19.

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage for dem som mener valgstyret må omgjøre vedtak om godkjenning. Eventuelle klager rettes til Valgstyret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. Klagefrist er 7 dager fra offentliggjøringen.

Du finner valglistene her

 

Står du i manntallet?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs den kommunen du er registrert som bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2019. Manntallet for Hvaler kommune legges ut på servicetorget i rådhuset og på Kiwi Vesterøy i midten av juli, og vil ligge ute til valgdagen 9. september.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret (Valgstyret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden). Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.


Tidligstemming

Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemming foregår i rådhuset kl 08:00 – 15:30.


Forhåndsstemming

Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme fra mandag 12. august og fram til fredag 6. september. Forhåndsstemming foregår på følgende steder:

 • Rådhuset: Åpent hverdager kl 08:00 – 15:30
 • Langåpent: Vi har langåpent i rådhuset onsdag 28. august og tirsdag 3. september. Vi holder åpent til kl 20:00 begge dagene.
 • Ødegårdskilen, i egen «valgbu» plassert mellom Bademiljø og Rema1000. Åpent tirsdager og torsdager kl 15:00 – 18:00.
 • Husk legitimasjon og valgkort!


Forhåndsstemming – Dypedalsåsen

Det er forhåndsstemmegivning på Dypedalsåsen sykehjem onsdag 28. august kl. 10:00 – 13:00.
Ansatte og besøkende kan også forhåndsstemme.

Husk legitimasjon og valgkort!


Forhåndsstemming – hjemme?

Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på rådhuset eller på Dypedalsåsen, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme. Søknad/telefon om hjemme-stemming rettes til Valgstyret i Hvaler kommune innen tirsdag 3. september,

 • Adr: Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden
 • Tlf.: 69 37 50 00.

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg for nærmere avtale.

Vi henter hjemme-stemmer 3. og 4. september.


Valgdagene 8. og 9. september


I Hvaler kommune holdes valgting søndag 8. og mandag 9. september 2019.
På forsiden av valgkortet (som alle stemmeberettigede får tidsendt iløpet av sommeren) er det opplyst hvilket valglokale du skal benytte.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Du bør også ta med valgkortet på valgdagen, dette forenkler arbeidet i valglokalet.

Valglokaler

Hvaler kommune har to valglokaler med følgende åpningstider på valgdagene:

Hvilken krets du hører til står på tilsendte valgkort.

 • Åttekanten skole, Hauge
 • Åpningstider:
  • Søndag 8. september 15:00 – 20:00
  • Mandag 9. september 15:00 – 20:00

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

Østre stemmekrets

 • Floren skole, Skjærhalden
 • Åpningstider:
  • Søndag 8. september 15:00 – 20:00
  • Mandag 9. september 15:00 – 20:00

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

Slik stemmer du på valgdagen

 

 1. Ta stemmesedlene du vil bruke: en for kommunestyrevalget (rosa) og en for fylkestingsvalget (blå).
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene. Veiledning står på stemmeseddelen.
 3. Brett hver av stemmesedlene med partinavnet inn og felt for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
 4. Gå til en valgfunksjonær, legitimer deg og bli avkrysset i manntallet.
 5. Få et stempel på utsiden av stemmesedlene. Begge stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent.
 6. Legg de stemplede stemmesedlene i valgurnen.


Ytterligere informasjon

Du får ytterligere informasjon om valget på nettsidene til Kommunal- og regionaldepartementet www.valg.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?