Reiseliv og turisme

Innhold

Hvaler er en nasjonalparkkommune som har mange hytteboere/deltidsboende og besøkende. Et eget destinasjonsråd er etablert for å koordinere og lede kommunens reiselivssatsing.

Ingen kommuner i landet har større hyttetetthet enn Hvaler. Kommunens 4750 innbyggere mangedobles i de mest hektiske ukene i sommerferien, noe som utfordrer kommunen i forhold til parkeringsplasser, renovasjonsløsninger og kapasitet på sanitæranlegg.  Den store mengden av besøkende kan også by på utfordringer på sårbar natur og nasjonalparken. Samtidig nyter kommunens næringsliv og innbyggere godt av tilstrømningen som gir grunnlag for et godt tilbud av handel og tjenester

Hvaler hele året

Det er laget en forstudie om reiselivets fordeler og ulemper. Studien beskriver en strategisk retning på reiselivssatsingen, kalt «Hvaler hele året». Hovedmålet er å øke verdiskapningen og antall arbeidsplasser innen reiselivsnæringen på Hvaler. Dette skal nås gjennom fire strategiske grep:

 • I sommersesongen: Øke inntektene fra de besøkende og håndtere presset som folketilstrømningen gir
 • Få flere betalingsvillige besøkende ellers i året
 • Organisere reiselivsarbeidet ved å styrke samarbeidet og øke evnen til gjennomføring
 • Få bedre kunnskap om reiselivet på Hvaler og bruke dette som grunnlag for avgjørelser

Forstudien dannet grunnlaget for et vedtak i kommunestyret om strategi og organisering av reiselivsaktivitetene i Hvaler kommune. Der er det besluttet å etablere en intern faggruppe i kommunen og et destinasjonsråd med relevante parter. I tillegg ble avtalen med Visit Fredrikstad & Hvaler som destinasjonsselskap omarbeidet og fornyet.

Destinasjonsråd

Destinasjonsrådet er en viktig brikke i reiselivssatsingen. Rådet er et samarbeidsforum mellom det offentlige, næringslivet og frivilligheten.

Disse er representert i destinasjonsrådet:

 • Visit Fredrikstad & Hvaler
 • Hvaler Næringsforening
 • Hvaler Hytteforening
 • Hvaler Kulturvernforening
 • Ytre Hvaler nasjonalpark
 • Besøkssenter Ytre Hvaler
 • Oslofjorden Friluftsråd
 • Hvaler kommune

Destinasjonsrådet har jevnlige møter og har startet sitt arbeid med disse prioriterte hovedområdene:

 • Visjon og mål for Hvaler som reiselivskommune
 • Infrastruktur som parkeringsplasser og skilting
 • Kommunikasjon og informasjon til besøkende

Skilting og tilrettelegging av innfallsporter er en rapport som er bestilt av destinasjonsrådet og som viser anbefalte løsninger for de steder (innfallsporter) som leder inn til nasjonalparken. Destinasjonrådet har også gjennomført en studietur til Lofoten for å lære av hvordan de håndterer svært mange besøkende på sommeren og hvordan de forsøker å få flere turister ellers i året.

Nasjonalparkkommune

Hvaler er en nasjonalparkkommune. Ytre Hvaler nasjonalpark er etablert særlig for å ta vare på livet under vann – deriblant verdens største kystrev, Tisler-revet, med sine koraller og et mangfold av fisker, kreps og svampdyr. Selv om 96% av nasjonalparken er havområde, berører det også betydelige kystområder sør på Hvaler-øyene.

Naturopplevelsene i nasjonalparken er et trekkplaster for besøkende. Tilrettelegging og naturforvaltning er viktige stikkord i nasjonalparkarbeidet.

Her kan du lese mer om hva det innebærer å være en nasjonalparkkommune.

Mye å by på

På denne siden får du som besøkende en nyttig oversikt over aktiviteter og praktiske forhold i Hvaler kommune. 

Kontakt

Turistinformasjon: Visit Fredrikstad & Hvaler og turistkontoret på Skjærhalden i sommerferien 

Destinasjonsråd Hvaler kommune: Næringssjef Bjørn Winther Johansen 

Ytre Hvaler nasjonalpark: Nasjonalparkforvalter Monika Olsen 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?