Valg 2023

Innhold

Her finner du informasjon om valget i 2023

 

Informasjon om valget 

Her finner du informasjon om hvor og hvordan du kan avgi din stemme i Hvaler kommune.

Står du i manntallet?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs den kommunen du er registrert som bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2023. Manntallet for Hvaler kommune legges ut i servicetorget på rådhuset i midten av juli, og vil ligge ute til valgdagen 11. september 2023. 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret (Valgstyret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden). Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.

Tidligstemming

Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 3. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemming foregår i rådhuset kl. 08:00 – 15:30.

Forhåndsstemming

Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme fra  og med torsdag 10. august og fram til og med fredag 8. september.
Forhåndsstemming foregår på følgende steder:
 • Rådhuset. Åpent hverdager kl. 08:00 – 15:30
  (langåpent til kl. 20 fredag 1. september og mandag 4. september).
 • Ødegårdskilen, i egen «valgbu» plassert mellom Bademiljø og Rema1000.
 • Dypedalsåsen sykehjem 04.09 kl. 10-13.

 

Langåpent:

Rådhuset
Rådhuset holder langåpent til kl. 20 for de som ønsker å forhåndsstemme
fredag 1. september og
mandag 4. september

Dypedalsåsen
Man kan forhåndsstemme ved Dypedalsåsen sykehjem
mandag 4. september kl. 10-13

 

Valgbua er åpen:

Tirsdag     15.08, kl 15-18
Torsdag    17.08, kl 15-18
Lørdag     19.08, kl 12-16

Tirsdag      22.08, kl 15-18
Torsdag     24.08, kl 15-18
Lørdag      26.08, kl 12-16

Tirsdag      29.08, kl 15-18
Torsdag     31.08, kl 15-18
Lørdag      02.09, kl 12-16

Tirsdag      05.09, kl 15-18
Torsdag     07.09, kl 15-18

Husk legitimasjon og valgkort!

Valgbua er ikke universelt utformet (trapp), men man kan stemme fra bilen om ønskelig.
Da kommer vi ut til deg med stemmesedler og valgurne.

 

Forhåndsstemming – Dypedalsåsen

Det er forhåndsstemmegivning på Dypedalsåsen sykehjem mandag 4. september, kl 10-13. Ansatte og besøkende kan også forhåndsstemme.

Husk legitimasjon og valgkort!

Forhåndsstemming hjemme

Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på rådhuset, i Ødegårdskilen eller på Dypedalsåsen, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Vi kommer da hjem til deg med stemmesedler og valgurne, og henter stemmen din.

Søknad / telefon om hjemmestemming rettes til Valgstyret i Hvaler kommune innen tirsdag 5. september.

Valgstyret kan kontaktes på følgende måte:

Telefon: 6937500 - tastevalg 7 (andre henvendelser/Servicetorget)

Epost: toenak@hvaler.kommune.no

eller via post til: Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg for nærmere avtale.

Vi henter hjemmestemmer 6.-8.september.

 

Valgdagene 10. og 11. september

I Hvaler kommune holdes valgting søndag 10. og mandag 11. september 2023.

På forsiden av valgkortet (som alle stemmeberettigede får tidsendt iløpet av sommeren) er det opplyst hvilket valglokale du skal benytte.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Du bør også ta med valgkortet på valgdagen, dette forenkler arbeidet i valglokalet. De fleste velgere får valgkortet tilsendt elektronisk.

Valglokaler

Hvaler kommune har to valglokaler med følgende åpningstider på valgdagene:

Vestre stemmekrets

Sted:                           Hvalerhallen, Rød

Åpningstider:              Søndag 10. september 15:00 - 20:00
                                    Mandag 11. september 15:00 - 20:00

 

Østre stemmekrets

Sted:                          Samfunnshuset, Floren, Skjærhalden

Åpningstider:             Søndag 10. september 15:00 – 20:00
                                   Mandag 11. september 15:00 – 20:00

Hvilken krets du hører til står på tilsendte valgkort.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

Slik stemmer du på valgdagen

 1. Ta stemmesedlene du vil bruke
  Det er to sedler - kommune og fylke
  Du velger selv om du ønsker å stemme ved begge valgene
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene.
 3. Brett stemmesedlene med partinavnet inn og felt for stempling ut. Da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
 4. Gå til en valgfunksjonær, legitimer deg og bli avkrysset i manntallet.
 5. Få et stempel på utsiden av stemmesedlene. Stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent.
 6. Legg de stemplede stemmesedlene i valgurnen.

 

Ytterligere informasjon

Du får ytterligere informasjon om valget på nettsidene til Kommunal- og regionaldepartementet www.valg.no

 

Valglister til kommunestyrevalget 2023

Ved fristens utløp 30.03.23 er det levert lister til kommunestyrevalget 2023 fra følgende partier:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Miljøpartiet de grønne
 • Senterpartiet
 • Hvaler Styrbord
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

 

Partilister 2023 - Hvaler kommune.PDF

Valglister til kommunestyrevalget 2023 til offentlig ettersyn.docx

Lister og kandidater.pdf

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?