Valg 2021

Innhold

Her finner du informasjon om valget i 2021

Står du i manntallet?

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, dvs den kommunen du er registrert som bosatt i folkeregisteret pr. 30. juni 2021. Manntallet for Hvaler kommune legges ut på servicetorget i rådhuset i midten av juli, og vil ligge ute til valgdagen 13. september.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret (Valgstyret, Storveien 32, 1680 Skjærhalden). Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.

 

 

Tidligstemming

Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemming foregår i rådhuset kl 10.00-14.00

 

 

Forhåndsstemming

Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august og fram til fredag 10. september. Forhåndsstemming foregår på følgende steder:

  • Rådhuset. Åpent hverdager kl 08:00 – 15:30 (dager med langåpent kunngjøres senere).
  • Ødegårdskilen, i egen «valgbu» plassert mellom Bademiljø og Rema1000. Åpningstider: Vi begynner tirsdag 17.08. Deretter har vi åpent tirsdager og torsdager frem til valget. Åpningstider er fra kl. 15 - 18.

Husk legitimasjon og valgkort!

 

 

Forhåndsstemming – Dypedalsåsen

Det er forhåndsstemmegivning på Dypedalsåsen sykehjem tirsdag 31. august fra kl. 10 - 13. Ansatte og besøkende kan også forhåndsstemme.

Husk legitimasjon og valgkort!

 

 

Forhåndsstemming – hjemme?

Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på rådhuset eller på Dypedalsåsen, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Også velgere i isolasjon eller karantene kan søke om hjemmestemming.

 

Søknad/telefon om hjemmestemming rettes til Valgstyret i Hvaler kommune innen mandag 13. september, kl 10.

-        Adr: Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden

-        Tlf.: 69 37 50 00.

Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg for nærmere avtale.

 

 

Valgdagene 12. og 13. september

I Hvaler kommune holdes valgting søndag 12. og mandag 13. september 2021.

På forsiden av valgkortet (som alle stemmeberettigede får tidsendt iløpet av sommeren, de fleste elektronisk) er det opplyst hvilket valglokale du skal benytte.

 

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Du bør også ta med valgkortet på valgdagen, dette forenkler arbeidet i valglokalet. De fleste velgere får i år valgkortet tilsendt elektronisk.

 

Valglokaler

Hvaler kommune har to valglokaler med følgende åpningstider på valgdagene:

 

Vestre stemmekrets

Sted:               Hvalerhallen, Rød

Åpn.tider:        Søndag 12. september 15:00 – 20:00

                        Mandag 13. september 15:00 – 20:00

 

Østre stemmekrets

Sted:               Floren skole (gymsalen), Skjærhalden

Åpn.tider:        Søndag 12. september 15:00 – 20:00

                        Mandag 13. september 15:00 – 20:00

 

Hvilken krets du hører til står på tilsendte valgkort.

Husk å ta med legitimasjon og valgkort!

 

Velgere i karantene på valgdagen må stemme i eget valglokale ved Hvalerhallen, Rød. Vi har en «valgbu» på utsiden av Hvalerhallen hvor personer i karantene kan avgi sin stemme. Dersom du har behov for dette tilbudet kan du ringe 97 00 64 42. Telefonnummeret er også merket på selve «valgbua».

Velgere i isolasjon på valgdagen kan stemme hjemme. Frist for å søke om hjemme-stemming er 13.09, kl 10 (se kontaktinfo under «Forhåndsstemming - hjemme?») Dersom man har behov for å bestille dette på søndag kan man ringe følgende telefonnummer: 90 54 48 67. På mandag kan man ringe direkte til kommunens telefonnummer.

 

Personer som er i karantene skal heller ikke stemme i det ordinære valglokalet. 

 

Slik stemmer du på valgdagen:

  1. Ta stemmeseddelen du vil bruke.
  2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene.
  3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og felt for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.
  4. Gå til en valgfunksjonær, legitimer deg og bli avkrysset i manntallet.
  5. Få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
  6. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

 

 

Ytterligere informasjon

Du får ytterligere informasjon om valget på nettsidene til Kommunal- og regionaldepartementet www.valg.no

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?