SFO

Innhold

Skolefritidsordningen er et organisert tilbud for 1. til 4. trinn, der elevene får mulighet til frilek og organisert aktivitet både ute og inne. Det legges stor vekt på lek, vennskap og sosial kompetanse. Barna får mat på SFO hver ettermiddag.

Åpningstider

 • SFO er åpen fra 7.00 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 17.00.
 • SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av juli måned. Det er forhåndspåmelding til feriene.
 • SFO er stengt på skolens 6 plandager.

Innmelding, endring eller oppsigelse

Søk SFO-plass (endre/si opp) på Vigilo.

Velg "Hvaler kommune", "Foreldreportal" og "Søknader". Du finner veiledning her.

 

 • Du kan søke om opptak, endring og oppsigelse til SFO hele skoleåret
 • Elever til kommende 1. trinn kan også melde seg på ferie-SFO fra 1. august. Påmeldingsfristen er 31. mai
 • Plassen beholdes til den sies opp eller til utgangen av 4. årstrinn (30.06)
 • Oppsigelsesfristen (reduksjon) er minst 28 dager i perioden august – mars, oppsigelsen vil gjelde fra den 1. i måneden. Plassen kan ikke sies opp/reduseres i april – juni unntatt ved flytting fra kommunen.

Priser SFO

Pris pr. mnd. (Kolonne 2: Første trinn)
Hel plass      3015,-   1378,-
Halv plass    1809,-   0,-
Ettermiddagsplass    2412,-   719,-
Halv ettermiddagsplass        1346,-   0,-
Morgentilbud     1205,-   0,-
       
Matpenger      260,-   260,-
Dagsats (ekstra dag)      250,-   250,-
Gebyr for sen henting, pr. halvtime       300,-   300,-

Barn med ulike typer ettermiddagsplass betaler 20% for morgenplass enkeltdager i ferier når SFO er åpen (med utgangspunkt i prisen satt for enkeltdager). Barn med morgenplass betaler 80% for ettermiddagsplass enkeltdager i ferier når SFO er åpen (med utgangspunkt i prisen satt for enkeltdager).

Det betales 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned fordi SFO er stengt. Tilbudet starter 1. august og avslutter 30. juni.

I tillegg til betaling for plass, skal det betales for kost. Prisene følger selvkostprinsippet.

Moderasjoner

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO, og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Ingen skal betale mer enn 6% av inntekt for SFO-plassen. Dette søker du om ved å logge inn i Vigilo OAS:

Veiledning: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Regjeringen har innført gratis 12 timers SFO for 1. trinnselevene skoleåret 2022/2023. Det er under utredning om dette også skal gjelde for 2. klasse fra 2023/2024.

Barn med deltidsplass kan kjøpe ekstra dager

For barn med deltidsplass kan du kjøpe ekstra dager. Dagene faktureres etter gjeldende dagsats. De med halv plass (halv ettermiddag/morgen) får halvparten av feriedagene, 20 dager i året.

Andre bestemmelser
 • Det betales fra den dato barnet er tildelt plass
 • Det betales full pris i oppsigelsestiden
 • Ved for sen henting fakturerer vi gebyr for ekstra arbeidstid
 • Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
 • Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

Ofte stilte spørsmål

Hvis jeg har ettermiddagsplass, hva da med ferier?

Barn med ulike typer ettermiddagsplass betaler 20% for morgenplass enkeltdager i ferier når SFO er åpen (med utgangspunkt i prisen satt for enkeltdager).

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtekter for SFO

Vedtektene ble endret fra 01.01.23.

Kontaktinformasjon

Telefon til SFO: 47975123 (07.00 - 08.10 og 13.35 - 17.00)

Leder Lene Fosser Hobekk, e-post: leos@hvaler.kommune.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?