SFO

Innhold

Skolefritidsordningen er et organisert tilbud for 1. til 4. trinn, der elevene får mulighet til frilek og organisert aktivitet både ute og inne. Det legges stor vekt på lek, vennskap og sosial kompetanse. Barna får mat på SFO hver ettermiddag.

Åpningstider

 • SFO er åpen fra 7.00 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 17.00.
 • SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av juli måned. Det er forhåndspåmelding til feriene.
 • SFO er stengt 5 av skolens 6 plandager.

Innmelding, endring eller oppsigelse

Søk SFO-plass (endre/si opp) på Vigilo.

Velg "Hvaler kommune", "Foreldreportal" og "Søknader". Du finner veiledning her.

 

 • Du kan søke om opptak, endring og oppsigelse til SFO hele skoleåret
 • Elever til kommende 1. trinn kan også melde seg på ferie-SFO fra 1. august. Påmeldingsfristen er 31. mai
 • Plassen beholdes til den sies opp eller til utgangen av 4. årstrinn (30.06)
 • Oppsigelse skal skje skriftlig til skolen med minst 1 måneds varsel
 • Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april

Priser SFO

Pris pr. mnd.
Hel plass      2870,-
Halv plass    1722,-
Ettermiddagsplass    2296,-
Halv ettermiddagsplass        1282,-
Morgentilbud     1148,-
   
Matpenger      220,-
Dagsats      230,-
Gebyr for sen henting, pr. halvtime       300,-

 

Det betales 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned fordi SFO er stengt. Tilbudet starter 1. august og avslutter 30. juni.

I tillegg til betaling for plass, skal det betales for kost. Prisene følger selvkostprinsippet.

Moderasjoner

Det gis ikke søskenmoderasjon.

Ingen skal betale mer enn 6% av inntekt for SFO-plassen. Dette søker du om ved å logge inn i Vigilo OAS:

Veiledning: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Barn med deltidsplass kan kjøpe ekstra dager

For barn med deltidsplass kan du kjøpe ekstra dager. Dagene faktureres etter gjeldende dagsats. De med halv plass (halv ettermiddag/morgen) får halvparten av feriedagene, 20 dager i året.

Andre bestemmelser
 • Det betales fra den dato barnet er tildelt plass
 • Det betales full pris i oppsigelsestiden
 • Ved for sen henting fakturerer vi gebyr for ekstra arbeidstid
 • Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
 • Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

Ofte stilte spørsmål

Hvis jeg har ettermiddagsplass, hva da med ferier?

Alle med ettermiddagsplass har full tilgang til SFO 7-17 i ferier.

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtekter for SFO

Kontaktinformasjon

Floren skole:             

Telefon til SFO: 47975123 (07.00 - 08.10 og 13.45 - 17.00)

Leder Lene Fosser Hobekk, e-post: leos@hvaler.kommune.no

 

Åttekanten skole:      

Leder Ellen Johnsen, e-post: eljohn@hvaler.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?