SFO

Innhold

Skolefritidsordningen (SFO) er et organisert tilbud for 1. til 4. klassetrinn, der elevene får mulighet til frilek og organisert aktivitet både ute og inne. Det legges stor vekt på lek, vennskap og sosial kompetanse. Barna får mat på SFO hver ettermiddag.

Åpningstider

 • SFO er åpen fra klokka 07.00 og fram til skolestart, og fra skoleslutt og fram til klokka 17.00
 • SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av juli måned. Det er forhåndspåmelding til feriene
 • SFO er stengt på skolens seks planleggingsdager

Innmelding, endring eller oppsigelse

Søknad om eller endring av SFO-plass (Vigilo) 

Velg "Hvaler kommune", "Foreldreportal" og "Søknader". Du finner veiledning her.

 • Du kan søke om opptak, endring og oppsigelse til SFO hele skoleåret
 • Elever til kommende 1. trinn kan også melde seg på ferie-SFO fra 1. august. Påmeldingsfristen er 31. mai
 • Plassen beholdes til den sies opp eller til utgangen av 4. årstrinn (30.06)
 • Oppsigelsesfristen (reduksjon) er minst 28 dager i perioden august – mars, oppsigelsen vil gjelde fra den første dagen i måneden. Plassen kan ikke sies opp/reduseres i perioden fra april til juni, unntatt ved flytting fra kommunen

Priser SFO

Her får du oversikt over hva du må betale for SFO.

Ordinær plass

Pris per måned:

   Trinn 3 og 4    Trinn 1 og 2 
Hel plass      3015,-   1378,-
Halv plass    1809,-   0,-
Ettermiddagsplass    2412,-   719,-
Halv ettermiddagsplass        1346,-   0,-
Morgentilbud     1205,-   0,-
       
Matpenger      260,-   260,-
Dagsats (ekstra dag)      250,-   250,-
Gebyr for sen henting, pr. halvtime       300,-   300,-

 

Barn med ulike typer ettermiddagsplass betaler 20% for morgenplass på enkeltdager i ferier når SFO er åpen (med utgangspunkt i prisen satt for enkeltdager). Barn med morgenplass betaler 80% for ettermiddagsplass på enkeltdager i ferier når SFO er åpen (med utgangspunkt i prisen satt for enkeltdager).

Det betales 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned fordi SFO er stengt. Tilbudet starter 1. august og avslutter 30. juni.

I tillegg til betaling for plass, skal det betales for kost. Prisene følger selvkostprinsippet.

Moderasjoner

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i SFO, og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.

Ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin for SFO-plass. Du må søke om redusert foreldrebetaling.

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO (Vigilo)

Her får du veiledning i hvordan su søker om redusert foreldrebetaling.

Regjeringen har innført 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinnselevene i skoleåret 2023/2024.

Barn med deltidsplass kan kjøpe ekstra dager

For barn med deltidsplass kan du kjøpe ekstra dager. Dagene faktureres etter gjeldende dagsats. De med halv plass (halv ettermiddag/morgen) får halvparten av feriedagene, 20 dager i året.

Andre forhold
 • Det betales fra den dato barnet er tildelt plass
 • Det betales full pris i oppsigelsestiden
 • Du får gebyr hvis du ikke henter barnet tidsnok, på grunn av ekstra arbeidstid
 • Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
 • Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen
 • For de som har halv plass/halv ettermiddagsplass er det viktig at vi får en oversikt over hvilke dager dere ønsker å være på SFO, innen 9. august hvert år
 • For de som må variere dager fra måned til måned, må vi ha beskjed om dette senest den 25. måneden før

Ofte stilte spørsmål

Hvis jeg har ettermiddagsplass, hva da med ferier?

Barn med ulike typer ettermiddagsplass betaler 20% for morgenplass på enkeltdager i ferier når SFO er åpen (med utgangspunkt i prisen satt for enkeltdager).

Kan vi ta med leker på SFO?

Egne leker, mobiltelefoner og mobilklokker tas med på eget ansvar. Dette må lagres i sekken på skolen. Vi ser helst at slikt utstyr blir hjemme.

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtektene for SFO.

Kontakt med SFO

Dere kommuniserer med SFO gjennom Vigilo-appen. Vi gjør oppmerksom på at det er et skille mellom Vigilo SFO og Vigilo Skole. Velg riktig, eventuelt send til begge, i appen. Vær obs på at Vigilo SFO virker fra datoen barnet har oppstart på SFO.

Husk at vi må ha beskjed i Vigilo når andre enn foresatte skal hente på SFO. 

Telefon til SFO: 47 97 51 23 (mellom 07.00-08.10 og 13.35-17.00).

Leder er Lene Fosser Hobekk som du kan kontakte på e-post

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?