SFO

Innhold

Skolefritidsordningen (SFO) er et organisert tilbud for 1. til 4. klassetrinn, der elevene får mulighet til frilek og organisert aktivitet både ute og inne. Det legges stor vekt på lek, vennskap og sosial kompetanse. Barna får mat på SFO hver ettermiddag.

Åpningstider

 • SFO er åpen fra klokka 07.00 og fram til skolestart, og fra skoleslutt og fram til klokka 17.00
 • SFO er åpen i skolens ferier, med unntak av juli måned. Det er forhåndspåmelding til feriene
 • SFO er stengt på skolens seks planleggingsdager

Innmelding, endring eller oppsigelse

Søknad om eller endring av SFO-plass (Vigilo) 

(Lenka fungerer kun dersom du har barn i Hvalerskolen)

Velg "Hvaler kommune", "Foreldreportal" og "Søknader". Du finner veiledning her.

 • Du kan søke om opptak, endring og oppsigelse til SFO hele skoleåret
 • Elever til kommende 1. trinn kan også melde seg på ferie-SFO fra 1. august. Påmeldingsfristen er 31. mai
 • Plassen beholdes til den sies opp eller til utgangen av 4. årstrinn (30.06)
 • Oppsigelsesfristen (reduksjon) er minst 28 dager i perioden august – mars, oppsigelsen vil gjelde fra den første dagen i måneden. Plassen kan ikke sies opp/reduseres i perioden fra april til juni, unntatt ved flytting fra kommunen

Hvor mye koster SFO?

Månedspris

Regjeringen har innført 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinnselevene i skoleåret 2023/2024.

 • Hel plass: 1378 kroner for 1. og 2. klassetrinn, 3015 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Halv plass (hel åpningstid, 11 dager i måneden): Gratis for 1. og 2. klassetrinn, 1809 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Ettermiddagsplass (etter skoletid): 719 kroner for 1. og 2. klassetrinn, 2412 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Halv ettermiddagsplass (etter skoletid, 11 dager i måneden): Gratis for 1. og 2. klassetrinn, 1346 kroner for 3. og 4. klassetrinn
 • Morgentilbud (før skoletid): Gratis for 1. og 2. klassetrinn, 1205 kroner for 3. og 4. klassetrinn

Har du deltidsplass, kan du kjøpe til ekstradager: 250 kroner for hver dag.

Betalingsperiode
 • Tilbudet starter 1. august. Det betales 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned, da SFO er stengt.
Matpenger
 • Kostpenger (ikke obligatorisk): 260 kroner i måneden for full ettermiddagsplass, 130 kroner for halv ettermiddagsplass
Søskenmoderasjon
 • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.
Reduksjon på grunn av lav inntekt

Forsørgere som ikke mottar tilskudd fra NAV for pass av barn kan gis moderasjon i foreldrebetalingen etter særskilt søknad. Foreldrebetalingen for SFO skal ikke overstige 6 % av husstandens samlede inntekt.

I Vigilo kan du lese mer om hvordan du søker om redusert betaling.

Andre bestemmelser
 • Det betales fra den dato barnet er tildelt plass
 • Oppsigelse/endring skal skje digitalt i Vigilo med minst en måneds varsel, gjeldende fra den første i måneden
 • Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
 • Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
 • Gebyr ved for sen henting vil påløpe med 300 kroner for hver påbegynte halvtime
 • Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
 • Dersom en skolefritidsplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

På denne siden får du en enkel oversikt over andre viktige gebyrer og egenbetalinger.

gebyrregulativet finner du en komplett liste over alle gebyrer og egenbetalinger.

Ofte stilte spørsmål

Hvis jeg har ettermiddagsplass, hva da med ferier?

Barn med ulike typer ettermiddagsplass betaler 20% for morgenplass på enkeltdager i ferier når SFO er åpen (med utgangspunkt i prisen satt for enkeltdager).

Kan vi ta med leker på SFO?

Egne leker, mobiltelefoner og mobilklokker tas med på eget ansvar. Dette må lagres i sekken på skolen. Vi ser helst at slikt utstyr blir hjemme.

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtektene for SFO.

Kontakt med SFO

Dere kommuniserer med SFO gjennom Vigilo-appen. Vi gjør oppmerksom på at det er et skille mellom Vigilo SFO og Vigilo Skole. Velg riktig, eventuelt send til begge, i appen. Vær obs på at Vigilo SFO virker fra datoen barnet har oppstart på SFO.

Husk at vi må ha beskjed i Vigilo når andre enn foresatte skal hente på SFO. 

Telefon til SFO: 47 97 51 23 (mellom 07.00-08.10 og 13.35-17.00).

Leder er Lene Fosser Hobekk som du kan kontakte på e-post

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?