Hvaler barne- og ungdomsskole

Innhold

Hvaler slo sammen Floren barneskole, Åttekanten barneskole og Hvaler ungdomsskole i august 2021. Vi har bygd et nytt barneskolebygg i tilknytning til ungdomsskolebygget på Asmaløy. Skolen er Hvalers eneste skole med ca 450 elever fra 1. til 10. trinn.

Hvaler barne- og ungdomsskole

Siste nytt

Pandemien går nå over i ny fase – og det betyr endring i bruk av nivå i trafikklysmodellen i barnehager og skoler. Fra mandag 24.01.22 går vi over til grønt nivå, men syke skal fortsatt holde seg hjemme.

Regjeringa la fram nytt regelverk 01.02.22 og åpnet samfunnet ytterligere. Skoledagen forandrer seg ikke, men det er endringer i testing, karantene og isolasjon.

Testing

Jevnlig testing er avviklet, både ved nærkontakt og som preventiv testing. Barn i grunnskolealder anbefales kun test ved symptomer. Skolen har tilgjengelige tester.

Karantene

Karantene avvikles også for nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.

Isolasjon

Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater før de kommer tilbake til skolen.

Hvis barnet tester positivt (påvist smitte)

Meld positiv test på dette skjemaet, (https://hjemmetest.remin.no/fredrikstad) og gi beskjed til skolen. Ved utfordringer knyttet til den digitale innmeldingen, kan koronasenteret kontaktes på tlf. 69 38 11 08 – tastevalg 4. 

Instruksjon for selvtest hjemme

Bruksanvisning for selvtesting ligger i pakken med tester. Det finnes også informasjon om selvtesting, bruksanvisninger og en instruksjonsvideo på Fredrikstad kommunes nettsider.

Om skolen

Hvaler barne- og ungdomsskole åpnet skolefritidsordningen (SFO) 02.08.21 i nye lokaler på Asmaløy. Skolestart for alle elever 2022 er onsdag 17.08.22.

Skoleåret 21/22 har skolen ha ca. 450 elever og 80 ansatte. Skolen ledes av rektor Øystein Myksvoll Lande. Lande har vært tilsatt som rektor for den nye skolen fra juli 2019.

Vår visjon er å lage en skole som gir høy motivasjon og høyt læringstrykk på alle trinn, som gir mulighet for alle til å inkluderes i kultur- og idrettstilbud og som bygger Hvaleridentitet.

 Visjon
 • Et helhetlig tilbud for alle Hvalerelever – det innebærer etablering av alternative opplæringsarenaer, både for de som trenger noe annet hele tida og for dem som trenger mer variert skolehverdag.
 • Sterkere fokus på lokalsamfunn og Hvaleridentitet – det innebærer samarbeid med lokale bedrifter, primærnæring og organisasjoner. Faste årshjul i alle fag med ekskursjoner til sentrale attraksjoner, organisasjoner og bedrifter. Fokus på innovasjon og det å tilpasse seg forutsetningene.
 • Sterkere fokus på et samlet skole-, kultur- og idrettstilbud for Hvalerelevene. Integrasjon av kulturskole, fritidsklubb og idrett i den tida barna er samlet i og etter skoledagen, inkludert samarbeid med storkjøkkenet for å tilby næringsrik, billig mat til elevene på SFO og i overgang til idrett/kultur.
 • Være en leksebevisst skole med mulighet for sosialt samvær for alle i tilknytning til skoledagen. For mange elever kan det være langt til nærmeste venn etter man drar hjem.
 • Fokus på digitale løsninger som øker læringsutbyttet og bedrer våre resultater, men som også forbereder elevene på teamarbeid og problemløsing. Fokus på variasjon og bruk av våre lokaler både inne og ute med samarbeidslæring i sentrum.
Skolestart

Skolen starter onsdag 17.08.22. Skoleskyss går i ny rute og ingen elever er avhengige av busskort den første uka. Elevene som kommer med buss vil bli møtt av voksne på trinnet ved busstoppet den første dagen.

Trinn 1-7 starter 8.05 og slutter 13.35.

Trinn 8-10 starter 9.00 og slutter 15.15.

Vi samler alle elevene trinnvis i skolegården og går inn sammen.

Førsteklassingene møter med foresatte ved hovedinngangen der vi hadde innskriving. Vi ønsker alle velkommen til skolen før elevene har resten av dagen sammen med de voksne på trinnet.

Teambasert skole

Vi bygger vår skole som en teambasert skole. Alle ansatte og elever tilhører et team som er knytta sammen fysisk og organisatorisk. Hvert team ledes av en teamleder.

 • Team 1-2, teamleder: Cathrine Olsen
 • Team 3-4, teamleder: Mette Helgesen
 • Team 5-7, teamleder: Anette S. Monsøy
 • Team 8, teamleder: Cathrine F. Mikkelsen
 • Team 9, teamleder: Silje Lie
 • Team 10, teamleder: Geir Bjelland Pedersen

Teamlederen har et pedagogisk lederansvar for sitt team. Teamet samarbeider om alle elevene på teamet og møtes til daglige teammøter.

Her kan du lese mer om vår teambaserte skole. 

Skolens sonedeling

Vi mener det er viktig at elevene opplever noe nytt og at de opplever utvikling i løpet av 10 år i grunnskolen. Skolens ute- og inneområder er oppdelt i soner slik at elevene forandrer miljø ettersom de blir eldre. Dette forsterkes av at elevene møter ulike voksenteam.

Soner på skolen

Hvilke elever kommer i samme gruppe?

Vi arbeider etter teamprinsippet der alle elever på et trinn går sammen og tilhører samme sosiale fellesskap. Elevene vil jobbe i ulike grupper i løpet av skoledagen. Målet med gruppeinndeling er å skape et best mulig læringsmiljø for elevene. Alle elever på et trinn vil ha pausetid sammen. Hvert trinn har 2 eller 3 kontaktlærere - og alle de voksne samarbeider om alle elevene.

Elevene blir ikke bli delt inn i grupper etter geografi.

Hvilke voksne vil jobbe med mitt barn?

Vi jobber med teamsammensetning av voksne helt fram til skolestart. Et team vil kunne endres ved nye permisjoner, sykmeldinger eller nyansettelser.

Kontaktlærerne på de ulike trinna er:

Trinn 1: Sofie Røed, Eva Olsen
Trinn 2: Ellen Byrding, Lise Tjønn, Christina Johansen
Trinn 3: Stine Kirkebø, Hilde W. Erlandsen, Eva K. Fredriksen
Trinn 4: Line Frølich-Olsen, Hannah Evensen, Stian Pettersen
Trinn 5: Solveig Dramstad, Thea Ringdal
Trinn 6: Hannah Fredheim, Rebekka Magnus, Maya Bjørnsen
Trinn 7: Marthe Johnsen, Stian B. Hansen, Robin Nyberg
Trinn 8: Marius S. Røising, Sanne Anstem, Fabian Tindlund, Carla Salas
Trinn 9: Andreas Grøtterud, Kirsti Henden
Trinn 10: Anne Jenseg, Erlend Sira, Bo N. Johansen

Hvordan er skoledagen organisert?

Barneskoleelevene vil starte 08.05 og avslutter undervisning 13.35.

Ungdomsskoleelevene vil starte 09.00 og avslutter sin undervisning 15.15.

Hva er en leksebevisst skole?

Hvaler barne- og ungdomsskole er en leksebevisst skole. Alle som skal bli gode i noe må øve, men øvelse bør også være bygd på motivasjon. Vi gir derfor ikke lekser i tradisjonell forstand. Barnet skal ikke være ansvarlig for å utføre en oppgave hjemme, men dersom det er motivert til det, skal det få råd av oss hva om hva han/hun bør øve på. Vi ønsker å ta vare på den naturlige motivasjonen til å lære lengst mulig. Ikke press barnet til å jobbe med skolearbeid hjemme, slik at det allerede er lei skolen når barnet møter oss.

Her kan du lese mer om vår praksis og leksebevisst skole.

Hvordan er skoleskyssen?

Skoledagens oppstarttider og sluttider er drøftet med elever, foresatte og ansatte. Skoleskyssen er tilpasset disse tidene.

Rutetabell for buss finner du her.

Fra Bukta vil det gå taxi til skolebussen ved Åttekanten og fra Edholmen til Svanekil.

Vi har vært i dialog med Hollungen og Peter Parmer for å se om fergetidene kan tilpasses best mulig. Vi må samtidig ha forståelse for at fergeselskapet også skal koordinere seg med rutebuss og andre passasjerer.

Åttekanten
Elever som står på Åttekanten skal primært ta den røde bussen som kommer fra Papperhavna 07.35 /08.30.

Ødegårdsåsen
Vi oppfordrer alle elevene til å gå til Ødegårdskilen. Her kan dere krysse veien trygt. Elevene skal ta bussene merket med Spjær eller Sydengen ca 07.25/08.30

Skjelsbo
Elevene skal primært ta bussene merket med Spjær eller Sydengen ca 07.30/08.35, for å få trygg avstigning på veien hjem er det mulig å sitte på til Nordengåsen og gå av bussen på veien tilbake mot skolen. Venter elevene på bussene som kommer fra Hauge, er de ikke garantert sitteplass.

Huser
Vi henter elevene på barneskolen med den kommunale minibussen "Blåmann" på morgenen. Barneskole-elevene tar vanlig skolebuss hjem til Trekanten. Ungdomsskoleelevene tar vanlig skolebuss fra Trekanten begge veier.

Vi stopper på toppen av bakken og snur på parkeringsplassen. Oppmøte 07.50. Vi stopper også ved krysset mot Huser barnehage.

Skjærhalden-Floren
Elevene på strekningen Skjærhalden-Floren må benytte seg av bussene som kommer 07.25 og 07.40. Venter alle elevene på siste buss, er de ikke garantert sitteplass. Dersom dette blir en utfordring må vi fordele elevene på de 2 bussene.

Hvor kan jeg parkere eller slippe av mitt barn?

Det er gjesteparkering flere steder på skolens område, se vedlagte kart. Når du kjører ditt barn til skolen, eller skal levere/hente på SFO, benytter du parkeringsplassen utenfor Asmaløy barnehage.

Parkeringskart

Serveres det mat på skolen?

Politikerne i Hvaler har bevilget penger til å jobbe med et mattilbud på skolen. Vi samarbeider med kjøkkenet på Dypedalsåsen for å tilby næringsrik og god mat på skolen hver dag. I første omgang er dette mat som serveres på SFO. Fra uke 16 vil vi tilby lunsj for salg onsdager og fredager til elevene fra 5. til 10. trinn.

Kan vi abonnere på melk og frukt?

Ja. Dere bestiller, avslutter og endrer abonnementer selv.

Melkeprodukter: Skolelyst.no

Frukt: Skolefrukt.no

Førsteklassingene og tilvenning

Barnehagene har skoleforberendende møter på tvers. Ta kontakt med Janne Baltzersen dersom barnet ditt ikke går i barnehagene på Hvaler.

Vi sender ut informasjon gjennom Altinn til alle nye skolestartere.

Hvordan jobbes det med trygt og godt skolemiljø?

Hvalerskolen er forpliktet gjennom paragraf 9a i opplæringsloven å fremme trygghet, trivsel og læring. Loven krever også at kommunen utarbeider en egen plan for trygt og godt skolemiljø. Denne planen vil revideres etter oppstart av ny skole.

Gjennom teamorganisering vil alle voksne som jobber med en barnegruppe samarbeide daglig om skolemiljøet. Organiseringen gir oss gode muligheter til å koordinere tiltak og styrke hverandre i arbeidet med god klasseledelse.

Ved samlingen på Asmaløy vil vi også etablere et sosialpedagogisk team. I dette teamet samarbeider spesialpedagogiske veiledere, sosiallærer, helsesykepleierne, miljøterapeutene og PPT ukentlig. Teamet vil koordinere informasjon og tiltak rundt elever og elevegrupper som trenger noe ekstra.

Bygg- og utemiljø er formet etter et prinsipp om vandring i soner. Elevene vil tilhøre en "alderssone" og bevege seg mellom sonene ettersom de blir eldre.

Fra januar 2021 har de voksne som skal jobbe sammen startet å diskutere oppstart og planer. Samarbeid om elevretta arbeid står i sentrum. Det er teamene som vil legge planen for overgangen barna skal ha og vi ønsker å få til treff mellom barneskolene før sommeren. Det er et mål for oss at alle barn fra Åttekanten og Floren følges av voksne de kjenner inn i den nye skolen.

Flytteprosessen starter først i juni. Vi tror det er lurt at barna tar del i flytteprosessen for å føle eierskap. Det kan for eksempel være å delta i pakking på nåværende skoler og utpakking på ny skole.

Skolens ledelse samarbeider med elevråd, FAU, ansatte og politikere for å informere best mulig og skape en trygg Hvalerskole der trivsel og læring står i sentrum.

Regelverk

Alle elever må kjenne og følge skolens basisregler. Basisreglene er en presisering av kommunens ordensreglement for Hvalerskolen. Skolen har i tillegg en egen dataavtale for bruk av digitale enheter.

Kommunikasjon med skolen

Alle meldinger til skolen sender du i den digitale meldingsboka i Vigilo. I appen finner informasjon fra oss, du kan sende fraværsmelding og andre meldinger. I nettversjonen finner du søknad om permisjon, samtykke og vurdering. Beskrivelse av hvordan du kommer i gang finner du her: https://vigilo.no/hvaler/

 

Resepsjon/Sentralbord: 69375000

Merkantil:
Torild Nordeng
E-post: tnor@hvaler.kommune.no

Merkantil:
Frøydis Strømme-Larsen
E-post: frostr@hvaler.kommune.no

 

Rektor:
Øystein Myksvoll Lande
E-post: oyml@hvaler.kommune.no
Telefon: 95084828
Assisterende rektor:
Øystein Dolve
E-post: oysdol@hvaler.kommune.no
Telefon: 91100809

 

Hva slags informasjon deler vi i Vigilo?

Vi bruker Vigilo til all informasjon skolen distribuerer. Generelt deler vi informasjon fra foreninger og lag på Hvaler, samt for aktiviteter for barn og unge. I blant deler vi også annen informasjon vi mener er til barnas beste. Fellesinformasjon deles på innlegg, mens meldinger skal være direkte knyttet til ditt barn. Vi prøver å finne balansen for mengde informasjon, slik at det vi sender ut oppleves om relevant og viktig.

Verdigrunnlag

Vi vil at skolen skal være inkluderende og meningsfull for alle elevene, en skole der den enkelte kan oppleve mestring, motivasjon og respekt.

Åpenhet: Vi er åpen på hva som er viktig for oss og åpne for hva som er viktig for andre.

Profesjonalitet: Vi arbeider for å bygge sosial og faglig kompetanse hos elevene. Vi viser respekt for hverandre for å bygge gode relasjoner.

Engasjement: Vi engasjerer oss i arbeidet for å fremme motivasjon hos elevene.

Nyskaping: Vi arbeider sammen for å utvikle oss videre. Vi er opptatt av å lære av andre og å dele kunnskap med hverandre.

Trygt og godt skolemiljø 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvaler kommune har en egen "Plan for trygt og godt skolemiljø".

Hvaler kommune har vedtatt forskrift om ordensreglement i tråd med opplæringsloven § 9 A-10. Ordensreglementet er presisert i skolenes basisreglement (Se punkt om "regelverk" over).

Les mer om rettighetene dine hos Fylkesmannen i Østfold.

Les mer om rettighetene dine hos Utdanningsdirektoratet.

 

Alarmtelefonen for barn og unge

Trenger du hjelp, en trygg voksen å snakke med. Ring alarmtelefonen for barn og unge

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Høsten 2021 startet vi opp på grønt nivå, men regjeringa innførte gult nivå 16.12.21.

Grønt nivå kjennetegnes ved av skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av klasser.

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Se gjeldene regelverk her.

Korona-tiltak: Regler for oppmøte
 • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn og teste seg før de kommer på skolen.
 • Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Dersom eleven er syk og ikke kommer på skolen, må dere gi beskjed til skolen om dette på vanlig måte.

Hvis eleven blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barnet må da hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.

Ekstra matpakke til SFO og skiftetøy

Som vanlig skal alle elever ha med seg matpakke og gjerne drikke.

Ved gult eller rødt nivå bør ha med seg en sekk med skiftetøy. Denne bør helst bringes fram og tilbake hver dag, slik at det blir enklere å utføre renhold i garderobene. Leker og andre gjenstander skal ikke tas med til skolen.

Kontaktinformasjon

Vi bruker Vigilo til å dele informasjon. Viktig informasjon vil også deles på nettsiden og viktige meldinger vil også sendes ut på sms.

Du kan også logge inn på Vigilo i nettleser på pc, telefon eller pad: https://vigilo.no/hvaler/

Annen informasjon

Skoleruta

Skolerute 21-22 og 22-23

Fritak fra undervisning på grunn av livssyn

Elever og foreldre kan melde fra om fritak fra aktiviteter som de mener kan oppleves som annen religion eller et annet livssyn.

Det kan eksempelvis være å delta i fredagsbønnen i en moske, en gudstjeneste eller annen religiøs samling. Skolen skal gi informasjon i så god tid at de som ønsker det, kan be om fritak.

Det er ikke nødvendig å gi en begrunnelse for hvorfor man ønsker fritak, og ingen må gi ut informasjon om egen tro.

Leirskole

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan brukes til leirskole. På Hvaler reiser vi på leirskole i 8. klasse.

Leriskoleoppholdet skal være gratis for alle elever.

Les mer om skoleturer hos UDIR.

Leksehjelp og studietid

I Hvaler kommune har vi organisert leksehjelp i form av studietid. Studietida er lagt inn som en del av skolens ordinære undervisningstilbud.

Permisjon fra undervisning

Du kan søke skolen om permisjon fra undervisninga i inntil 2 uker. Send søknaden ved å logge på Vigilo i en nettleser. Her finner du hjelp til fremgangsmåte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner, og har samtaler med elever. Når det er behov for det kan vi henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist.

Helsesøster barneskole: Trine S Norsted 947 92 567  

Helsesøster ungdomsskole: Helene Henriksen 489 53 068

Skoletannlege

Østfold fylkeskommune gir gratis tannbehandling til alle under 18 år. Barn bosatt i Hvaler kommune får sin behandling ved:

Fredrikstad tannklinikk Storgata 10 1607 Fredrikstad Telefon 2. og 5. etasje: 69 11 77 00 Epost: fredrikstad.tannklinikk@ostfoldfk.no

Pålogging for elever og foresatte

Vigilo

Office 365

Innholdsbibliotektet 10. trinn

Pedagogiske lenker for barnetrinnet

Multi - Matematikk

Salaby - Flerfaglig ressurs

Lokus - Norsk og engelsk

Stairs - engelsk

Pedagogiske lenker for ungdomstrinnet

Kikora

Clarify

Overgang barnehage til skole

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen vil sende brev til foresatte om hvor og når dere skal møte opp.

Vi i barnehagene og skolene på Hvaler ønsker å legge tilrette for en god overgang mellom hjemmet, barnehagen og skolen.

Tidlig eller utsatt skolestart?

Du kan søke om tidlig eller utsatt skolestart for ditt barn. Søknaden må sendes til kommunen ved kommunalsjefen for oppvekst. Søknaden må begrunnes. Kommunalsjefen sender sønaden til PPT.

Dersom det etter sakkyndig vurdering fra PPT er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten i ett år dersom dere som foreldre krever dette.

Dersom det etter sakkyndig vurdering fra PPT er grunnlag for det, og barnet er født i januar, februar eller mars, kan foresatte søke om at barnet starter ett år tidligere på skolen. Barnet har ikke rett til dette.

Noen forskjeller mellom barnehage og skole
 • Barnet ser foresatte mindre enn i barnehagen
 • Det er større voksentetthet i barnehagen
 • Møt presis. Det forstyrrer oppstart av dagen hvis noen kommer for sent
 • Undervisningen starter med en gang det ringer – ikke småprat i gangene
 • Barnet bør kunne kle seg selv og gå på do alene
 • Barnet skal ha tøy til all slags vær. Husk å navne
På første trinn handler det mye om:
 • Å skape struktur, forutsigbarhet og trygghet
 • Lek, men mindre enn tidligere
 • Kunne følge beskjeder uten forhandling - Mer «skal og må» enn «vil og kan»
 • Grensesetting
Hva kan foresatte bidra med?
 • Dere er barnets beste og mest troverdige læremester og holdningsskaper.
 • Snakk pent om skolen, både de voksne og de andre elevene. Ha raushet overfor forskjeller.
 • Bli kjent med hverandre og de andre elevene.
 • Vær forsiktig med å involvere barnet i «voksenting». Det gjør dem engstelige og utrygge.
 • Gi barnet nok tid til å fortelle fra sin skoledag.
 • Still krav og forventninger, men ros mest.
 • Vær opptatt av «å lære», ikke «å gjøre».
 • Barna skal lære hverandre å lære. Dyrk fram en positiv holdning til å hjelpe.
 • Ta kontakt med oss hvis dere lurer på om noe har skjedd.
Dette bidrar skolen med (psykososialt miljø):
 • Fadderordning
 • Trivselsledere og fysak
 • Inspeksjon i pausene. Voksne med gul vest.
 • Klassemøter og klasseregler for trivsel
 • Ordensreglement og nettvettregler
 • Plan for trygt og godt skolemiljø
 • Elevsamtaler
 • Utviklingssamtaler
 • Foreldremøter
Ofte stilte spørsmål ved skolestart

Vi har samlet spørsmål og svar om oppstart i 1. klasse her:

 • Gjennomføres samlinger for nye 1. klassinger på tvers av barnehager uansett vær? Ja
 • Hvor finner vi skoleruta? Rett over her på denne siden.
 • Hvor mange starter i 1. klasse og hvor mange gutter/jenter er det? Informasjon kommer på den enkelte skole.
 • Når er det innskrivning på skolene? Vi sender ut brev til foresatte med dato.
 • Når går bussen til skolen? Se skolenes hjemmeside.
 • Kan 1. klasse-elevene ta skolebuss? Ja. Retten til skolebuss er avhengig av avstand til skolen; 2 km-grense for 1. klasse, 4 km-grense for 2. klasse og oppover.
 • Når begynner 1. klasse første skoledag? Oppstart samme tid som de andre elevene. Nærmere informasjon kommer på innskrivninga.
 • Når er helsesøster tilstede? 1 1/2 dag i uka på hver av barneskolene.
 • Hvem skal være kontaktlærere for 1. klasse? Lærerne presenteres på innskrivningsfesten.
 • Bruker skolene utemiljøet i læringsprosessen? Ja.
 • Hvordan er tilbudet om leksehjelp ? Informasjon fås fra den enkelte skole.
 • Har skolene fadderordning? Ja.
 • Har elevene spisepause med tilsyn? Ja, både i skoletiden og i SFO.
 • Når er oppstartsdato for nye elever 1. trinn på SFO? 1. august for påmeldte.
 • Når der det lurt å starte i SFO, før eller ved skolestart? Dere kjenner barna deres best. Snakk med de andre foresatte i barnehagen om hva de gjør.
 • Hva er åpningstidene på SFO? SFO åpner 07.00 og stenger 17.00.
 • Finnes det ulike alternativer for SFO-plass? Informasjon om påmelding, pris og plassalternativer i SFO ligger på kommunens hjemmeside.
 • Hva gjør barna på SFO? Ta kontakt med skolenes SFO-leder.

FAU

Leder: Linn V. Johansen, 41512411

Referater:

Skolesangen

Jeg er fra Hvaler

Tekst og melodi: Øystein M. Lande

Midt i sol og hav og strand
Langt sørøst i Norges land
Ligger Hvaler hvor jeg bor
Hvor min kunnskap vokser stor

Jeg vil skape, leke, lære
Jeg vil tilgi, forske, være
En som gir i stort og smått
Så vi har det trygt og godt
Du kan være den du er
Her hos oss

Jeg er fra Hvaler, jeg er unik
Med vårt vennskap så blir jeg rik
Vi skal møte det vi ikke kjenner
I samarbeid med gode venner
Du kan alltid ha det godt
Her hos oss

Bilder

Gangvei fra bussInngang kultursalOvergang ungdomsskole barnetrinnHovedinngangFra HvalerhallenInngang 5-7Uteområde 1-4 sklierUteområde 1-4 lekestativUteområde 5-7Uteområde 5-7 amfiUteområde 5-7 skogholtUteområde skolehageLæringsarealet "Lynga" 1-2Garderober 1-2Klasserom 1-2KlasseromForskerromForskerrommet "Granitt"Klasserom 3-4Garderober 5-7Trapp 5-7Klasserom 5-7Læringsarealet "Fjorden" 5-7Læringsarealet "Havet" 5-7Lesehuler 5-7Aktivitetsrommet 1-4ResepsjonKantineElevkjøkkenKantinekjøkkenPersonalromPersonalkjøkkenTrapp administrasjonTeamrom for personaleTekniske detaljer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?