Innhold

Hvaler ungdomsskole ble åpnet i 2006, er Hvalers eneste ungdomsskole og ligger på Asmaløy.

Om skolen

Skolen har om lag 155 elever og de fleste av elevene skysses til og fra skolen med buss. Noen elever er i tillegg avhengig av fergetransport. Skolen er nylig rehabilitert og alle elever flyttet inn i nye lokaler februar 2019.

 Ny hovedinngang Hvaler ungdomsskoleHvaler ungdomsskole

Kommunikasjon med skolen

Rektor:
Tone Gunnersen
E-post: tgun@hvaler.kommune.no
Tlf: 69375123
mob: 926 51 515
Ass.Rektor:
Mette Helgesen
E-post: metl@hvaler.kommune.no
Tlf: 69375122
mob: 480 53 901

 

Alle meldinger og fravær sendes i den digitale meldingsboken Mobilskole.
Du kan bruke SMS eller Appen Mobilskole.

Last ned og bruk app Mobilskole

Du laster ned app`en ved å søke på Mobilskole i App store eller Play store. Du kan også laste ned ved å trykke på denne linken: http://mobilskole.no/app på din smarttelefon.
Du logger inn på Mobilskoleapp`en med ditt telefonnummer.

Kom i gang SMS til Mobilskole

For å sende SMS-melding til skolen benytter du nummeret 03686.
Start meldingen med HVU (mellomrom) og koden til basisgruppen (årstrinn og farge på gruppa i et ord.)"Koder" for de ulike basisgruppene

HVU 8gul              HVU 8gronn      HVU 8bla

HVU 9gul              HVU 9gronn      HVU 9bla

HVU 10gul            HVU 10gronn     HVU 10bla

 

Skoleruta

Skoleruta 2018-2019

Basisregler

Skolens Basisregler er forankret i kommunens ordensreglement.

Elevenes skolevei

Vi ønsker at elever som har mulighet til det går eller sykler til skolen.
Vi ønsker at elever som ikke kan sykle eller gå tar buss til skolen.

Busstider

Skoleskyss

Kjøre til skolen

Skolen ligger på Rødveien 20 på Asmaløy.
Vi ber om at foresatte som kjører elever til skolen, kjører til skolens busstopp og slipper av elevene der.

 Pålogging for elever og foresatte

Office 365

Fronter

Clarify

Spekter                   

Trinnbok HVU 2003


Trinnbok HVU 2004


Trinnbok HVU 2005

 

FAU - SMU/SU

Leder for FAU skoleåret 2018-2019 er Magnus Krossby e-post: krossby@outlook.com
Nestleder Cathrine Aa. Eide. Sekretær Anne-Gyro Karlsen. Kasserer Lindis Johansen.

Medlemmer FAU 2018-2019

Basisgruppe

Klassekontakt

Vara

8 grønn

Halvor Torgersen

Anne-Gro Sæther

8 blå

Inger Kristine Ø. Samuelsen

Kjell-Ivar Helgestad

8 gul

Maria H. Johansen

Louise Olsen

9 grønn

Kari Bjørke

Anne Gyro Karlsen

9 blå

Magnus Krossby

Trine Gjerløw/Maria Bakke Vik

9 gul

Bente Svennes

Mette Høisæther

10 grønn

Cathrine Aasgaard Eide

Divana Nakkim

10 blå

Helene Marie W. Eriksen

Ellen Pahle Anker

10 gul

Lindis Johansen

Anna Auganes

Administrasjonen

Tone Gunnersen

 

Referat FAU

 18.09.18 - Møtereferat FAU.pdf

18.06.07. - Møtereferat. FAUpdf

18.11.20. - Møtereferat FAU.pdf

19.02.12 -Referat FAU-møte.pdf

19.04.09. - Referat FAU-møte.pdf

SMU/SU

SUM/SU - Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget ved Hvaler ungdomsskole.
Representanter fra FAU er Bente Svennes og Cathrine Eide.
Fra Ungdomsskolen Mette Helgesen.

Referat SU/SMU

Referat fra SU-smu 08.11.18.pdf

 

Helsefremmende skole

I skoleåret 2017-18 jobber vi for at Hvalerskolene skal bli helsefremmende skoler.

Røre

Vi vil ha REAL RØRE PÅ HVALER. Vi starter på skolene, men vi vil ha hele lokalsamfunnet med oss.

Alle på Hvaler kan bidra i arbeidet med RØRE-prosjektet med ideer, dugnad og/eller økonomi. Vi trenger alle kreative krefter og innsats fra alle.

  • Liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  • Rom for å RØRE seg i alle fag
  • La elevene RØRE i gryta selv
  • Engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
  • Og tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter
  • Vi vil ha REALT RØRE på Hvaler

Mentorer og FYSAK

På skolen har alle elever 30 minutter daglig fysisk aktivitet, Fysak. Dette driftes av skolens Mentorer.

Mentorer 2018-2019
Mentorer 2018-2019
Oppgaver og ansvar:

- De skal bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen
- Profilere gode rollemodeller i skolemiljøet

På ungdomsskolen blir det hvert år på 9.trinn valgt ut, etter søknad ca 20 elever som får et obligatorisk grunnleggende kurs.

Mentorene har ansvar for skolens daglige fysiske aktiviteter (fysak), men har også ansvar for idrettsdager på skolen (planlegging, gjennomføring og resultatservice) og fungerer som lagledere ved skoleturneringer. De har også de siste årene vært med på å arrangere Tinestafetten lokalt på Hvaler for enkelte trinn på barneskolene. Mentorene vil etter endt skoleår få en attest/bevis på at de har vært aktivitetsleder og hvilke oppgaver og kompetansegivende tiltak som ligger i prosjektet. 

Vurdering For Læring

Skolen har siden 2009 jobbet med Vurdering for læring.

Vurdering for læring:

•Vi bruker ikke karaktervurdering som vurderingsuttrykk på læringsarbeid

•Karaktervurdering i fag gjøres første gang ved halvårsvurderingen på 8. trinn (IUP)

•Vurderingsuttrykket utformes etter prinsippene for VFL:

Dette viser du at du kan:

- I dette læringsarbeidet viser du at du har nådd mange (noen, få, alle) av læringsmåla i perioden.

- Du viser spesielt god utvikling på det å…

- Det viktigste du må gjøre for å bli bedre:

- Du må øve på…

•Vurderingsuttrykk skriftliggjøres minst 2 ganger i halvåret i LMS

•Etter halvårsvurderingen på 8. trinn kan elevene be om karaktervurdering (muntlig) i fag når de måtte ønske det.

•Hver faglærer må minst 1 gang i halvåret gjennomføre en vurderingssamtale med eleven.

•IUP – Individuell utviklingsplan publiseres hvert halvår (januar og juni)

KLM

Skolen strekker seg etter god pedagogisk bruk av IKT og med vårt arbeid har vi sett nytte og behov for hjelp til dette i hverdagen. Skolen har derfor innført KLM-elever. (kan litt mer elever, innen IT.)
Hvert skoleår søker elever om å bli KLM-elev. Det velges ca. 3 elever fra hvert årstrinn. De får kurs og opplæring i skolens programmer. De bistår ansatte og elever med alt fra enkel feilsøking og vedlikehold til opplæring av elever og ansatte på skolen. Elevene får attest for at de har vært KLM-elev.

Brukerveiledninger

Skolen vil iløpet av høsten bytte ut både læringsplattform og system for kommunikasjon med skolen. Her vil det legges brukerveiledning/video for hvordan bruke nye systemer.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?