Innhold

Hvaler ungdomsskole ble åpnet i 2006, er Hvalers eneste ungdomsskole og ligger på Asmaløy.

Om skolen

Informasjon om skoleåret 2019-2020

På Hvaler ungdomsskole har det vært endringer i personalet i løpet av sommerferien;

Rektor Tone Gunnersen er konstituert som oppvekstsjef i Hvaler kommune frem til det er tilsatt ny oppvekstsjef.
Konstituert rektor er Mette Helgesen.
Konstituert ass.Rektor er Rolf Stigen.
Hilde Bjerke-Nilsen er satt inn som teamleder på nytt 8.trinn.
Erlend Sira er ansatt i vikariat på 8.trinn.

Disse endringene gjelder til Tone Gunnersen er tilbake som rektor.

Skolen har om lag 155 elever og de fleste av elevene skysses til og fra skolen med buss. Noen elever er i tillegg avhengig av fergetransport. Skolen er nylig rehabilitert og alle elever flyttet inn i nye lokaler februar 2019.

 Ny hovedinngang Hvaler ungdomsskole Hvaler ungdomsskole

Kommunikasjon med skolen

Konstituert rektor:
Mette Helgesen 
E-post: metl@hvaler.kommune.no
Tlf: 69375122
mob: 480 53 901
Konstituert Ass.Rektor:
Rolf Stigen 
E-post: rols@hvaler.kommune.no
Tlf: 69375117
mob: 907 88 525

 

Teamrom 2006 Tlf: 69375133
Teamrom 2005            Tlf: 69375131
Teamrom 2004 Tlf: 69375129

Skolen har byttet kommunikasjonsplattform og alle foresatte på 8.trinn, 9.trinn og 10.trinn skal sende melding med beskjeder og fravær i Vigilo. For eksempel fravær, permisjonssøknader og andre beskjeder. Bruk av Mobilskole er avsluttet.
Brukerveiledninger finer du i menyen under, eller her: vigilo.no/hvaler/

Vi bruker Skooler til oppgaver og vurdering. Last ned appen Skooler parent,.
Du kan også logge inn via nettleser her: Skooler for foresatte

Hvem kan lese meldingen i Vigilo?

I appen styrer du hvem som kan lese meldingen. Normalvalget er kontaktlærere, så dersom din partner, rektor eller andre ansatte skal lese meldingen må du krysse av for disse. Til informasjon: Skoleledelsen kan lese alle meldinger dersom vi går inn på den enkeltes ansattes side, for eksempel ved fravær.

Når kan jeg sende melding i Vigilo?

Du kan sende melding når som helst, men du kan ikke regne med at vi leser dem før i arbeidstiden. Ta kontakt med skolen om du trenger hjelp. 

Brukerveiledning på hvordan laste ned appen og bruk av appen: 

1-Innlogging App Vigilo.pdf    2-Melding App Vigilo.pdf    3-Frav+ªr App Vigilo.pdf   4-Innstillinger App Vigilo.pdf

Skoleruta

 Informasjon om endring i skolerute for skolene i Hvaler.pdf

Skolerute 19-20 og 20-21.pdf

 

Basisregler

Skolens Basisregler er forankret i kommunens ordensreglement.

Elevenes skolevei

Vi ønsker at elever som har mulighet til det går eller sykler til skolen.
Vi ønsker at elever som ikke kan sykle eller gå tar buss til skolen.

Busstider

Skoleskyss

Kjøre til skolen

Skolen ligger på Rødveien 20 på Asmaløy.
Vi ber om at foresatte som kjører elever til skolen, kjører til skolens busstopp og slipper av elevene der.

 Pålogging for elever og foresatte

Office 365

kartleggeren

Kikora

Creaza

Fronter

Clarify

Spekter                

Trinnbok HVU 2004

Trinnbok HVU 2005

Trinnbok HVU 2006

 

FAU - SMU/SU

Leder for FAU skoleåret 2019-2020 er Mona Abrahamsen e-post: moab@hvaler.kommune.no
Nestleder : Cecilie Pettersen Rödbækk. Sekretær Tora Klevås. Kasserer: Monica Myrene.

Medlemmer FAU 2019-2020

Basisgruppe

Klassekontakt

Vara

8 grønn

Anne-Lise Fredriksen

Ellen Pahle-Anker

8 blå

Lene Krogsrud

Hanne Merete Bjørneli

8 gul

Tora Camilla Klevås

Birgitte Andersen

9 grønn

 Monica Myrene

Veronica Mathiesen-Lunde

9 blå

 Merete Olsen

Cecilie Pettersen Rödbækk

9 gul

 Sissel Olsen

Pia Graham

10 grønn

 Amund Bjørke

Cicilie Sandberg

10 blå

 Mona Abrahamsen

Camilla Damas

10 gul

 

 

Administrasjonen

 Mette Helgesen

 Rolf Stigen

Referat FAU
Referater FAU
2019-2020 2018-2019
18.09.18 - Møtereferat FAU.pdf 18.09.18 - Møtereferat FAU.pdf
  18.06.07. - Møtereferat. FAUpdf
                                      18.11.20. - Møtereferat FAU.pdf   
  19.02.12 -Referat FAU-møte.pdf
  19.04.09. - Referat FAU-møte.pdf        

 

SMU/SU

SUM/SU - Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget ved Hvaler ungdomsskole.
Representanter fra FAU er Cecilie Pettersen Rödbækk og Hanne Bjørneli.
Fra Ungdomsskolen Mette Helgesen.

Referat SU/SMU

Referat fra SU-smu 08.11.18.pdf

 

Helsefremmende skole

I skoleåret 2017-18 Startet jobben for at Hvalerskolene skal bli helsefremmende skoler.

Røre

Vi vil ha REAL RØRE PÅ HVALER. Vi starter på skolene, men vi vil ha hele lokalsamfunnet med oss.

Alle på Hvaler kan bidra i arbeidet med RØRE-prosjektet med ideer, dugnad og/eller økonomi. Vi trenger alle kreative krefter og innsats fra alle.

  • Liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
  • Rom for å RØRE seg i alle fag
  • La elevene RØRE i gryta selv
  • Engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
  • Og tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter
  • Vi vil ha REALT RØRE på Hvaler

Mentorer og FYSAK

På skolen har alle elever 30 minutter daglig fysisk aktivitet, Fysak. Dette driftes av skolens Mentorer.

Mentorer 2019-2020

Oppgaver og ansvar:

- De skal bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen
- Profilere gode rollemodeller i skolemiljøet

På ungdomsskolen blir det hvert år på 9.trinn valgt ut, etter søknad ca 20 elever som får et obligatorisk grunnleggende kurs.

Mentorene har ansvar for skolens daglige fysiske aktiviteter (fysak), men har også ansvar for idrettsdager på skolen (planlegging, gjennomføring og resultatservice) og fungerer som lagledere ved skoleturneringer. De har også de siste årene vært med på å arrangere Tinestafetten lokalt på Hvaler for enkelte trinn på barneskolene. Mentorene vil etter endt skoleår få en attest/bevis på at de har vært aktivitetsleder og hvilke oppgaver og kompetansegivende tiltak som ligger i prosjektet. 

Vurdering For Læring

Skolen har siden 2009 jobbet med Vurdering for læring.

Vurdering for læring:

•Vi bruker ikke karaktervurdering som vurderingsuttrykk på læringsarbeid

•Karaktervurdering i fag gjøres første gang ved halvårsvurderingen på 8. trinn (IUP)

•Vurderingsuttrykket utformes etter prinsippene for VFL:

Dette viser du at du kan:

- I dette læringsarbeidet viser du at du har nådd mange (noen, få, alle) av læringsmåla i perioden.

- Du viser spesielt god utvikling på det å…

- Det viktigste du må gjøre for å bli bedre:

- Du må øve på…

•Vurderingsuttrykk skriftliggjøres minst 2 ganger i halvåret i LMS

•Etter halvårsvurderingen på 8. trinn kan elevene be om karaktervurdering (muntlig) i fag når de måtte ønske det.

•Hver faglærer må minst 1 gang i halvåret gjennomføre en vurderingssamtale med eleven.

•IUP – Individuell utviklingsplan publiseres hvert halvår (januar og juni)

KLM

Skolen strekker seg etter god pedagogisk bruk av IKT og med vårt arbeid har vi sett nytte og behov for hjelp til dette i hverdagen. Skolen har derfor innført KLM-elever. (kan litt mer elever, innen IT.)
Hvert skoleår søker elever om å bli KLM-elev. Det velges ca. 3 elever fra hvert årstrinn. De får kurs og opplæring i skolens programmer. De bistår ansatte og elever med alt fra enkel feilsøking og vedlikehold til opplæring av elever og ansatte på skolen. Elevene får attest for at de har vært KLM-elev.

Helsesykepleier Helene Henriksen

Kontaktinformasjon og tilstedeværelse Helsesykepleier Hvaler ungdomsskole

Høst 2019:

Mandag, tirsdag og torsdag: fra ca. kl. 09.00-14.00
Onsdag: fra ca. kl. 10.00-14.00
P
ause fra kl. 11.00-11.30

Ta kontakt på tlf 48953068, send snap til helsesishvaler
eller bank på døra. 
Velkommen innom!

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?