Innhold

Hvaler ungdomsskole ble åpnet i 2006, er Hvalers eneste ungdomsskole og ligger på Asmaløy.

Informasjon om oppstart etter påskeferien

Informasjon til foresatte om oppstart etter påske:
Kommuneoverlegene i Fredrikstad innfører rødt nivå i skolene i Fredrikstad fra tirsdag 6.april. Årsaken til dette er høyt smittetrykk og høye smittetall, til tross for strenge 5a-tiltak i over to uker. Kommuneoverlegene har på bakgrunn av dette også gjennomført risikoanalyser for Hvaler kommune i og med at vi er i samme bo- og arbeidsregion som Fredrikstad. Det er pr.nå ingenting som tilsier at Hvaler skal endre smittevernnivå i skole eller barnehage. Hvaler har flat smittetrend og ingen ukjent smitte. Hvaler opprettholder derfor gult nivå, men risikovurderes jevnlig av kommuneoverlegene i forhold til om dette skal endres.
Det oppfordres sterkt til bruk av munnbind på skolebuss.

Skolen fortsatt på gult nivå

Hvaler ungdomsskole er fortsatt på gult nivå. 
Retningslinjer gult nivå finner du i menyen under. 

Retningslinjer gult nivå

På gult nivå gjelder følgende:
1. Ingen syke skal møte på skolen
2. God hygiene og forsterket renhold
3.Kontaktreduserende tiltak.

 • Vanlig undervisning i klasser
 • Elevenes kohorter er i svart/hvit-grupper. Plasser i klasserommet settes opp etter svart/hvit-grupper også i undervisning i basisgrupper, valgfag og språklig tilvalgsfag. 
 • Minimert kontakt mellom kohort/trinn. Blant annet har hver kohort og trinn egne områder ute. Vi unngår trengsel med ekstra tilsyn i overganger og friminutt.
 • Ansatte holder 1m avstand
 • Utegym anbefales
 • Ingen kantine
 • Skoleskyss går som normalt, men det er avstandskrav mellom elever fra ulike kohorter
 • Økt renhold
 • Skjerpede rutiner for håndvask og desinfeksjon av ofte berørte flater
Retningslinjer rødt nivå
 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

  Informasjonsskriv om skoledagen og oppstart på rødt nivå finner du HER

Om skolen

Informasjon om skoleåret 2020-2021

Tidligere rektor Tone Gunnersen er ansatt som oppvekstsjef i Hvaler kommune, Øystein M. Lande er ansatt som rektor på ny 1-10 skole. Frem til oppstart ny skole er Mette Helgesen rektor på ungdomsskolen og Rolf Stigen ass.rektor. Tidligere merkantil Gro Hansen har gått av med pensjon og vi har tilsatt to merkantile. Heidi Anita Pedersen, som også jobber på Floren barneskole er her mandager og tirsdager. Frøydis Strømme-Larsen er her onsdag til fredag. 

Skolen har om lag 145 elever og de fleste av elevene skysses til og fra skolen med buss. Noen elever er i tillegg avhengig av fergetransport. Skolen er nylig rehabilitert og alle elever flyttet inn i nye lokaler februar 2019.

 Ny hovedinngang Hvaler ungdomsskole Hvaler ungdomsskole

Kommunikasjon med skolen

Rektor:
Mette Helgesen 
E-post: metl@hvaler.kommune.no
Tlf: 69375122
mob: 480 53 901
Ass.Rektor:
Rolf Stigen 
E-post: rols@hvaler.kommune.no
Tlf: 69375117
mob: 907 88 525

 

Teamrom 2006 Tlf: 69375133
Teamrom 2005            Tlf: 69375131
Teamrom 2007 Tlf: 69375129

Skolen har byttet kommunikasjonsplattform og alle foresatte på 8.trinn, 9.trinn og 10.trinn skal sende melding med beskjeder og fravær i Vigilo. For eksempel fravær, permisjonssøknader og andre beskjeder. 
Brukerveiledninger finner du i menyen under, eller her: vigilo.no/hvaler/

Vi bruker Skooler til oppgaver og vurdering. Last ned appen Skooler parent,.
Du kan også logge inn via nettleser her: Skooler for foresatte

Hvem kan lese meldingen i Vigilo?

I appen styrer du hvem som kan lese meldingen. Normalvalget er kontaktlærere, så dersom din partner, rektor eller andre ansatte skal lese meldingen må du krysse av for disse. Til informasjon: Skoleledelsen kan lese alle meldinger dersom vi går inn på den enkeltes ansattes side, for eksempel ved fravær.

Når kan jeg sende melding i Vigilo?

Du kan sende melding når som helst, men du kan ikke regne med at vi leser dem før i arbeidstiden. Ta kontakt med skolen om du trenger hjelp. 

Brukerveiledning på hvordan laste ned appen og bruk av appen: 

1-Innlogging App Vigilo.pdf    2-Melding App Vigilo.pdf    3-Frav+ªr App Vigilo.pdf   4-Innstillinger App Vigilo.pdf

Kontaktinformasjon trinn og basisgrupper

 

Basisgruppe

Kontaktlærer

Teamleder

8.svart

Andreas Grøtterud
epost: andgro@hvaler.kommune.no
tlf: 416 73 888

Silje Lie
epost: sill@hvaler.kommune.no
tlf: 414 34 010

8.hvit

Live Mordal
epost: livemo@hvaler.kommune.no
tlf: 936 59 584

9.gul

Anne Jenseg
epost:
anmj@hvaler.kommune.no
tlf: 936 19 709

9.grønn

Petter Spæren 
epost: pesp@hvaler.kommune.no
tlf: 472 79 497

Hilde Nilsen
epost: hilnil@hvaler.kommune.no
tlf: 452 87 551

9.blå

Erlend D Sira 
epost: erlsir@hvaler.kommune.no
tlf: 456 08 187

10.gul

Anne-Ma Wergeland
epost: anmw@hvaler.kommune.no
tlf: 976 00 961

10.grønn

Fabian Tinlund
epost: oletin@hvaler.kommune.no
tlf: 480 05 409

Geir Pedersen
epost: gepe@hvaler.kommune.no
tlf: 934 27 619

10.blå

Cathrine F. Mikkelsen
epost: catlar@hvaler.kommune.no
tlf: 414 07 048

Skoleruta

 Informasjon om endring i skolerute for skolene i Hvaler.pdf

Skolerute 19-20 og 20-21.pdf

 

Basisregler, dataavtale og infoskriv.

Skolens Basisregler er forankret i kommunens ordensreglement
For bruk av skolens datautstyr skal elever og foresatte ha lest og forstått vilkårene. Dataavtalen finner du HER 
Orientering til foresatte på 8.trinn om valg av valgfag finner du HER

Elevenes skolevei

Vi ønsker at elever som har mulighet til det går eller sykler til skolen.
Vi ønsker at elever som ikke kan sykle eller gå tar buss til skolen.

Busstider

Skoleskyss

Kjøre til skolen

Skolen ligger på Rødveien 20 på Asmaløy.
Vi ber om at foresatte som kjører elever til skolen, kjører til skolens busstopp og slipper av elevene der.

 Pålogging for elever og foresatte

Office 365

kartleggeren

Kikora

Creaza

Fronter

Clarify

Spekter                

Trinnbok HVU 2005

Trinnbok HVU 2006

Trinnbok HVU 2007

VIGILO 

 

FAU - SMU/SU

Leder for FAU skoleåret 2020-2021 Hanne Kristin R. Hermansen mail: hannekrh@icloud.com

Nestleder : Raymond H. Johansen, Sekretær Hanne Holm, Kasserer: Monica Myrene.

Medlemmer FAU 2020-2021

Basisgruppe

Klassekontakt

Vara

8 hvit

Per Schondelmeier

Linn Veronica Johansen

8 sort

Magnus Krossby

Stine Almquist

 

 

 

9 grønn

 Hanne Kristin R. Hermansen

Ellen Pahle-Anker

9 blå

 Hanne M. Bjørneli

Beate Arntsen Ludvigsen

9 gul

 Birgitte Andersen

Kristin Bustgaard

10 grønn

 Monica Myrene

Helen Tognetti Øyri

10 blå

 Kristina Bjønnes Kristiansen

Raymond H. Johansen

10 gul

 Sissel Olsen

 Hanne Holm

Administrasjonen

 Mette Helgesen

 Rolf Stigen

Referat FAU

Referater FAU 2020-2021

 Referat 9.desember 2020
 Referat 21.januar 2021
 Referat 25.mars 2021 

Forslag til vedtekter for FAU Hvaler barne- og ungdomsskole
 
   

 

SMU/SU

SUM/SU - Skolemiljøutvalget og Samarbeidsutvalget ved Hvaler ungdomsskole.
Representanter fra FAU er Cecilie Pettersen Rödbækk og Hanne Bjørneli.
Fra Ungdomsskolen Mette Helgesen.

Referat SU/SMU

Referat fra SU-smu 08.11.18.pdf

 

Helsefremmende skole

I skoleåret 2017-18 Startet jobben for at Hvalerskolene skal bli helsefremmende skoler.

Røre

Vi vil ha REAL RØRE PÅ HVALER. Vi starter på skolene, men vi vil ha hele lokalsamfunnet med oss.

Alle på Hvaler kan bidra i arbeidet med RØRE-prosjektet med ideer, dugnad og/eller økonomi. Vi trenger alle kreative krefter og innsats fra alle.

 • Liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
 • Rom for å RØRE seg i alle fag
 • La elevene RØRE i gryta selv
 • Engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
 • Og tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter
 • Vi vil ha REALT RØRE på Hvaler

Mentorer og FYSAK

På skolen har alle elever 30 minutter daglig fysisk aktivitet, Fysak. Dette driftes av skolens Mentorer.

Mentorer 2019-2020

Oppgaver og ansvar:

- De skal bidra til økt fysisk aktivitet i skolehverdagen
- Profilere gode rollemodeller i skolemiljøet

På ungdomsskolen blir det hvert år på 9.trinn valgt ut, etter søknad ca 20 elever som får et obligatorisk grunnleggende kurs.

Mentorene har ansvar for skolens daglige fysiske aktiviteter (fysak), men har også ansvar for idrettsdager på skolen (planlegging, gjennomføring og resultatservice) og fungerer som lagledere ved skoleturneringer. De har også de siste årene vært med på å arrangere Tinestafetten lokalt på Hvaler for enkelte trinn på barneskolene. Mentorene vil etter endt skoleår få en attest/bevis på at de har vært aktivitetsleder og hvilke oppgaver og kompetansegivende tiltak som ligger i prosjektet. 

Vurdering For Læring

Skolen har siden 2009 jobbet med Vurdering for læring.

Vurdering for læring:

•Vi bruker ikke karaktervurdering som vurderingsuttrykk på læringsarbeid

•Karaktervurdering i fag gjøres første gang ved halvårsvurderingen på 8. trinn (IUP)

•Vurderingsuttrykket utformes etter prinsippene for VFL:

Dette viser du at du kan:

- I dette læringsarbeidet viser du at du har nådd mange (noen, få, alle) av læringsmåla i perioden.

- Du viser spesielt god utvikling på det å…

- Det viktigste du må gjøre for å bli bedre:

- Du må øve på…

•Vurderingsuttrykk skriftliggjøres minst 2 ganger i halvåret i LMS

•Etter halvårsvurderingen på 8. trinn kan elevene be om karaktervurdering (muntlig) i fag når de måtte ønske det.

•Hver faglærer må minst 1 gang i halvåret gjennomføre en vurderingssamtale med eleven.

•IUP – Individuell utviklingsplan publiseres hvert halvår (januar og juni)

KLM

Skolen strekker seg etter god pedagogisk bruk av IKT og med vårt arbeid har vi sett nytte og behov for hjelp til dette i hverdagen. Skolen har derfor innført KLM-elever. (kan litt mer elever, innen IT.)
Hvert skoleår søker elever om å bli KLM-elev. Det velges ca. 3 elever fra hvert årstrinn. De får kurs og opplæring i skolens programmer. De bistår ansatte og elever med alt fra enkel feilsøking og vedlikehold til opplæring av elever og ansatte på skolen. Elevene får attest for at de har vært KLM-elev.

Helsesykepleier  

Kontaktinformasjon og tilstedeværelse Helsesykepleier Hvaler ungdomsskole

Helsesykepleier Helene Henriksen er her tirsdag, onsdag og fredag.


Ta kontakt på tlf 48953068, send snap til helsesishvaler
eller bank på døra. 
Velkommen innom!

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?