Floren skole

Innhold

Floren barneskole ligger på Kirkeøy og er en av to barneskoler i Hvaler kommune

Om skolen

Skolen har ca. 170 elever på 1. til 7. trinn og ca. 30 ansatte. De fleste elevene (2/3) skysses til skolen med buss. Skolen åpnet i februar 1967.

Kommunikasjon med skolen

Alle meldinger til skolen sender du i den digitale meldingsboka Transponder. For eksempel fravær, permisjonssøknader og andre beskjeder til skolen.

Komme i gang

Meldingsboka er knyttet til personnummeret til eleven og til personnummeret til alle som skal ha tilgang. Dette sikrer at all kommunikasjon mellom hjem og skole skjer i tråd med rettigheter om personvern.

For å komme i gang må skolen legge deg inn som bruker.

Hvordan bruke?

Du får tilgang til Transponder meldingsbok på nettleser (pc/mac) eller på mobil/nettbrett (ios/android).

Logg inn på nettleser her: https://www.transponder.no/.

For mobil/nettbrett må du laste ned appen Transponder meldingsbok.

Når kan jeg sende melding?

Du kan sende meldinger når som helst, men du kan ikke regne med at vi leser dem før i arbeidstida.

Trenger du hjelp?

Sjekk gjerne ut veiledningen for førstegangs innlogging her: https://youtu.be/9Gdmtx9OKlQ

Ta kontakt med skolen om du trenger hjelp til løsningen.

Kontaktinformasjon

Rektor: Øystein Myksvoll Lande, 69375172

Telefon til SFO: 47975123 (07.00 - 08.10 og 13.45 - 17.00)

Basisregler 

Skolens basisregler er forankret i kommunens ordensreglement.

Elevenes skolevei

Vi ønsker at elevene som har mulighet til det går eller sykler til skolen. Trygg tafikk anbefaler at barna er 10 år før de sykler til skolen.

Vi ønsker at elever som ikke kan sykle eller gå tar buss til skolen.

Busstider

Fra Rød til Floren skole

Sted

Tid

Hvaler Ungdomsskole

07.25

Avkjøring til Brattestø

07.30

Skipstad 

07.30

Viker

07.50

Kirkøy rundt

Sted

Tid

Tangenkrysset            

07.20

Bølingshavn

07.25

Botne

07.30

Svanekil

07.40

Kjølholdt

07.42
Kjøre til skolen

Dersom du kjører barn til Floren skole skal av- og påstigning foregå på snuplassen som bussen bruker.

Husk at bil må vike for buss. Skolebussene snur her ca. 7.40 på morgenen og ca. 13.50 på ettermiddagen.

Skal du inn på skolen eller SFO, benytter du den første halvdelen av parkeringsplassen ved gymsalen. Den nedre halvdelen er for ansatte.

Du finner kart og beskrivelse her

FAU

Leder for FAU skoleåret 2018/2019 er Thomas Holmen Olsen.

Nye førsteklassinger 2019

Innskriving er tirsdag 7. mai kl 17.30. Her vil de nye elevene få utdelt skolesekk og det er enkel beverting.

Førskoledag er onsdag 22. mai. Foresatte bringer og henter. Oppmøte er kl 08.30 og dagen varer til kl 13.30. Denne dagen kan elevene ha med seg den nye sekken, og en matpakke. De vil bli bedre kjent med skolen, omgivelsen og de nye lærerne. De vil også få treffe fadderne sine fra neste års 6. trinn.

Fadderdag er torsdag 13. juni. Denne dagen er i regi av fadderklassen. Barna møter i barnehagen. Barnehagene bringer og henter, og er med hele denne dagen. Dersom barnet ikke går i barnehage på Hvaler, er det oppmøte på Floren kl 10.00. Dette er en turdag.

Første skoledag er mandag 19. august, kl 08.10.

Påmeldingfrist til SFO er torsdag 31. mai.

Det blir sent ut et eget informasjonsskriv med flere detaljer til alle de nye foresatte og barn i løpet av april.

Velkommen til Floren!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?