Floren skole

Innhold

Floren barneskole ligger på Kirkeøy og er en av to barneskoler i Hvaler kommune

Om skolen

Skolen har ca. 170 elever på 1. til 7. trinn og ca. 30 ansatte. De fleste elevene (2/3) skysses til skolen med buss. Skolen åpnet i februar 1967.

Kommunikasjon med skolen

Alle meldinger til skolen sender du i den digitale meldingsboka i Vigilo. For eksempel fravær, permisjonssøknader og andre beskjeder til skolen. Beskrivelse av hvordan du kommer i gang finner du her: https://vigilo.no/hvaler/

Hvem kan lese meldinga?

I Vigilo styrer du hvem som kan lese meldinga. Normalvalget er at meldinga sendes til kontaktlærere, så dersom din partner, rektor eller andre ansatte skal lese meldinga må du krysse av for disse.

Til informasjon: Skoleledelsen kan lese alle meldinger dersom vi går inn på den enkelte ansattes side, f.eks. ved fravær.

Når kan jeg sende melding?

Du kan sende meldinger når som helst, men du kan ikke regne med at vi leser dem før i arbeidstida. Meldinga er lest når du får svar.

Ta kontakt med skolen om du trenger hjelp.

Hvordan sender jeg melding til SFO?

Lag en ny samtale og kall den for SFO. Legg til Lene Hobekk, Inger Johanne Gudevold, Nina Syvertsen, Inger Alexandersen og Cathrine Sundby, i tillegg til kontaktlærerne.

Hver gang du skal sende melding til SFO/om SFO sender du det i den samme samtalen.

Hva er fraværsmelding?

Send fraværsmelding ved sykdom eller annet akutt fravær. Dette legger seg automatisk som dokumentasjon på fraværet.

Hvordan søker jeg permisjoner?

Søk permisjoner på 1 dag til kontaktlærerne.

Søk permisjon på mer enn 1 dag til Lene Hobekk og Øystein M. Lande

Kontaktinformasjon

Rektor: Øystein Myksvoll Lande, 69375172, oyml@hvaler.kommune.no

Inspektør: Stine Kristiansen, 69375181, skri@hvaler.kommune.no

Avdelingsleder SFO: Lene Hobekk, 69375174, leos@hvaler.kommune.no

Telefon til SFO: 47975123 (07.00 - 08.10 og 13.45 - 17.00)

Basisregler 

Skolens basisregler er forankret i kommunens ordensreglement.

Elevenes skolevei

Vi ønsker at elevene som har mulighet til det går eller sykler til skolen. Trygg tafikk anbefaler at barna er 10 år før de sykler til skolen.

Vi ønsker at elever som ikke kan sykle eller gå tar buss til skolen.

Busstider

Fra Rød til Floren skole

Sted

Tid

Hvaler Ungdomsskole

07.25

Avkjøring til Brattestø

07.30

Skipstad 

07.30

Viker

07.50

Kirkøy rundt

Sted

Tid

Tangenkrysset            

07.20

Bølingshavn

07.25

Botne

07.30

Svanekil

07.40

Kjølholdt

07.42
Kjøre til skolen

Dersom du kjører barn til Floren skole skal av- og påstigning foregå på snuplassen som bussen bruker.

Husk at bil må vike for buss. Skolebussene snur her ca. 7.40 på morgenen og ca. 13.50 på ettermiddagen.

Skal du inn på skolen eller SFO, benytter du den første halvdelen av parkeringsplassen ved gymsalen. Den nedre halvdelen er for ansatte.

Du finner kart og beskrivelse her

FAU

Leder for FAU skoleåret 2019/2020 er Thomas Holmen Olsen.

Nye førsteklassinger 2020

Innskriving er tirsdag 12. mai kl 17.30. Her vil de nye elevene få utdelt skolesekk og det er enkel beverting.

Førskoledag er onsdag 27. mai. Foresatte bringer og henter. Oppmøte er kl 08.30 og dagen varer til kl 13.30. Denne dagen kan elevene ha med seg den nye sekken, og en matpakke. De vil bli bedre kjent med skolen, omgivelsen og de nye lærerne. De vil også få treffe fadderne sine fra neste års 6. trinn.

Fadderdag er torsdag 11. juni. Denne dagen er i regi av fadderklassen. Barna møter i barnehagen. Barnehagene bringer og henter, og er med hele denne dagen. Dersom barnet ikke går i barnehage på Hvaler, er det oppmøte på Floren kl 10.00. Dette er en turdag.

Første skoledag er mandag 17. august, kl 08.10.

Påmeldingfrist til SFO er torsdag 31. mai.

Det blir sent ut et eget informasjonsskriv med flere detaljer til alle de nye foresatte og barn i løpet av april.

Velkommen til Floren!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?