Åttekanten skole

Innhold

Velkommen til Åttekanten skole

Om skolen

Åttekanten skole er lokalisert på Hauge, Vesterøy. Skolen har ca. 140 elever fra 1. til 7. klasse og et personale på ca 25.

Skolen sto ferdig til skolestart høsten 1968 og var på den tiden en spennende og annerledes skole.Kommunikasjon med skolen

Rektor: Øystein Dolve: 91100809

Ass. rektor: Mona Fjeldberg: 99036341

 

Informasjon i forbindelse med oppstart 27.04.20

Velkommen tilbake til skolen

Det har vært en rar periode med «annerledesskole» men nå er vi i gang med tilnærming til vanlig skole igjen. Elevene vil oppleve noen endringer når de kommer tilbake i forhold til hvordan det var før 12. mars. Dette for å ivareta smittevernet best mulig. Det hadde vært fint om dere forbereder barna deres på en litt annerledes skoledag.

Dette gjør vi på Åttekanten:

For å sikre best mulig smittevern har skolen innført følgende tiltak:

1.og 2. klasse deles i to grupper, 10 elever i hver gruppe. 3. og 4. klasse fortsetter som klasser, hhv 12 og 15 elever.  Voksentettheten i klassene økes.

Elevene møtes ute av voksne hver morgen.

Elevene har faste plasser. Pulter og stoler merkes med elevens navn.

Uteområdene inndeles slik at klassene har sine områder.

Rutiner for håndvask følges ihht. råd fra folkehelseinstituttet.

Renholdet forsterkes.

Pulter rengjøres før og etter spising.

Overflater rengjøres minst to ganger daglig.

Mye uteskole.

Hver klasse får sin lekekasse.

Elevene må ha egen drikkeflaske.

Vi må begrense utlån an utstyr elevene i mellom.

Elevene kan ikke ha med egne leker.

Skiftetøy må ligge i skolesekken til elevene. Fint om elevene tar med seg «overvintret» tøy hjem.

 

Spesielt for SFO

SFO er bemannet som vanlig. Det vil IKKE bli servert mat, elevene må ha med seg egen mat og drikke. Dette gjelder foreløpig ut august. Mer informasjon om dette etter sommerferien.

Tiden på SFO vil i hovedsak være utendørs.

 

Skolebuss

Skolebussen går som normalt men myndighetene anbefaler at elevene bringes av foresatte dersom dette er mulig.

Dersom barnet ditt skal ta bussen er det fint om du snakker med barnet om hvordan sitte på bussen; hvert annet sete i sikk-sakkmønster.

Fint om foresatte som følger til bussen om morgenen hjelper elevene med å holde avstand mens de venter. Skolen organiserer elevene på skolebussen på ettermiddagen.

Elevene må huske å vaske hendene før de drar til skolen.

Foresatte oppfordres til å levere elevene utenfor skolen. Dersom eleven følges inn må foresatte følge samme hygieneregler som eleven, vaske hender. Søsken venter utenfor skolen.

Elever som viser tegn på selv svak luftveisinfeksjon skal ikke møte på skolen. Eleven holdes hjemme til minst et døgn etter at symptomene har gitt seg.

 

Vi viser for øvrig til veileder fra utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

Vi gleder oss til å starte opp igjen og til å møte elevene.

 

Vennlig hilsen alle ansatte ved Åttekanten skole

 

 Basisregler

Skolens basisregler er forankret i kommunens ordensreglement.

 

Elevenes skolevei

Busstider

Til skolen på morgenen:

Buss 1:

Spjær kl. 08.05 – Sydengen kl. 08.15 - Rød, Asmaløy kl. 08.25 – Bratte Bakke kl. 08.30 –

Åttekanten kl 08.40

Buss 2:

Tur 1: (Minibuss) Bukta kl. 08.15 – Åttekanten Tur 2: (Minibuss) Papperhavn kl. 08.32 – Åttekanten

Buss 3:

Rød, Asmaløy kl. 08.25 – Bratte Bakke kl. 08.30 - Bussen snur ved Nordengåsen ca kl 08.35 – Åttekanten ca kl 08.40

Buss 4:

Utgårdskilen kl. 08.30 – Åttekanten

Fra skolen på ettermiddagen :

Buss 1:

Tur 1: Åttekanten kl. 14.15 – Utgårdskilen Tur 2: Åttekanten kl. 14.30 – Bratte Bakke – Bussen snur ved Nordengåsen ca kl 14.35 - Fv. 108 – Rød, Asmaløy ca kl 14.45

Buss 2:

Tur 1: (Minibuss) Åttekanten kl. 14.15 – Papperhavn Tur 2: (Minibuss) Åttekanten kl. 14.30 – Bukta

Buss 3:

Åttekanten kl. 14.20 – Bratte Bakke kl 14.25 - Sydengen – Spjær –Rød, Asmaløy ca kl 14.45

Kjøre til skolen

 

FAU

 FAU-leder

 

Kontaktinformasjon

Ansatte

Rektor Øystein Dolve
mailto:oysdol@hvaler.kommune.no
91100809

Ass. rektor Mona Fjeldberg
mailto:moer@hvaler.kommune.no
69375073

Sekretær Torild Nordeng
mailto:tnor@hvaler.kommune.no
69375070

Spesialpedagogisk veileder Nina F. Håkonsen
nifh@hvaler.kommune.no
69375070

Daglig leder SFO Ellen Johnsen
mailto:eljohn@hvaler.kommune.no
91802670

Kontaktlærer 1. trinn Eva Olsen
evko@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 2, trinn Hilde Wang-Erlandsen
hilwan@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 3. trinn Cathrine Olsen
olca@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 4. trinn Thea Hageengen Ringdal                                                                                                                                                                                                therin@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 5. trinn Kirsti Henden
kirhen@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 6. trinn Guro Holt Abrahamsen
gurj@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 5. trinn Sanne Anstem
saearm@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 6. trinn Ida Hanssen
idha@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 7. trinn Hanne Nilsen                                                                                                                                   hnil@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 7. trinn Stian Pettersen                                                                                       stapet@hvaler.kommune.no

Kontaktlærer 7. trinn Christine Albeck                                                                                       chralb@hvaler.kommune.no

Faglærer Ellen Bjørnvall Viker, elbv@hvaler.kommune.no

Faglærer Sylvia Arnesen, syvarn@hvaler.kommune.no

Faglærer Jørgen Oksmo, jook@hvaler.kommune.no

Faglærer Stine Kirkebø, stikir@hvaler.kommune.no

Faglærer Ida Hanssen, idha@hvaler.kommune.no

Skoleassistent Birgitte Aleksandersen, bial@hvaler.kommune.no

Skoleassistent Birgitte Andersen, bira@hvaler.kommune.no

Skoleassistent Anita Lystad, alys@hvaler.kommune.no

Skoleassistent Irene Storehjelm, iresto@hvaler.kommune.no

Skoleassistent Veronika Tveit, vertve@hvaler.kommune.no

Skoleassistent Raymond Johansen, rayjoh@hvaler.kommune.no

Lærling Mathias Odden Kopreitan, mahkop@hvaler.kommune.no

 

 

Nye førsteklassinger 2020

Innskrivingsfest 12. mai utsettes pga pågående situasjon rundt koronaviruset

Førskoledagene og fadderdagene utsettes også foreløpig. Ny informasjon kommer.

Første skoledag 17. august kl. 08.45

Påmeldingsfrist SFO 31. mai

Det sendes ut eget informasjonsskriv med flere detaljer til alle nye foresatte og elever i løpet av april

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?