Helsestasjonen

Innhold

Helsestasjonen holder til i lokalene under Hvaler legesenter i samme bygg som Dypedalsåsen sykehjem.
Helsestasjon for barn fra 0 - 5 år

Helsestasjon for barn fra 0 - 5 år gir tilbud om:
•barnevaksinasjoner
•helseundersøkelser
•forebyggende psykososialt arbeid
•opplysningsvirksomhet
•hjemmebesøk
•samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet.

Vaksinasjoner følger nasjonalt vaksinasjonsprogram.
Helsestasjonen kan også gi tilbud om foreldreveiledning, f.eks. søvnproblemer, samspillsproblematikk, adferdsproblemer hos barnet.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et samarbeid med Fredrikstad.

Du kan lese om det på Fredrikstad kommunes hjemmesider.

Helsestasjonstilbud til flyktninger

Helsestasjonen gir disse tilbudene til flyktninger:
•Vaksinasjon til barn som følger barnevaksinasjonsprogrammet
•Svangerskapskontroll

Jordmortjeneste

Vi tilbyr svangerskapskontroll og fødselsomsorg.

Svangerskapskontroll – helseundersøkelser og rådgivning/ henvisning ved behov.

Oppfølging i barseltid, tilbud om hjemmebesøk og individuell oppfølging de første seks uker.

Prevensjon-, samlivs- og familieveiledning.

Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjeneste

Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år.

Som en følge av bemanningen i skolehelsetjenesten vil tjenestene være begrenset.

Skolehelsetjenesten består av jordmor, helsesøster, fysioterapeut og lege.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold. Helsestasjon for ungdom kan også henvise deg til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Ungdom fra 13 år kan ta direkte kontakt med helsestasjon for ungdom i Fredrikstad.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må fastlege eller legevakt kontaktes. Angre-pille fås kjøpt på apotek uten resept eller ved henvendelse til helsesøster i Hvaler.

Vaksiner

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. I tjenesten inngår:
•Barnevaksinasjon til alle barn i før- og grunnskolealder.
•Reisevaksinasjon og rådgivning før utenlandsreiser gjennomføres ved vaksinasjonskontoret i Fredrikstad kommune.

•For sesonginfluensavaksinasjon kontaktes fastlege eller hjemmetjenesten. OBS! Husk lenker her!!

Gratis HPV-vaksine

Kvinner født i 1991 og senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinasjon må starte senest i desember 2018. Den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.

I Hvaler kommune vil du kunne få denne vaksinen ved å henvende deg til helsestasjonen på et av disse telefonnumrene: 957 922 011/489 53 068/947 92 567

Her kan du lese HPV-brosjyren.

Du får mer informasjon på folkehelseinstituttets hjemmeside.

Helsestasjonslegen

 

Legen skal utføre legerelaterte oppgaver innenfor arbeidsområdene

 

  • Helsefremmende og forebyggende helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Sikre at barn og unge får forsvarlig helsehjelp
  • Sikre at barn og unge med helseproblem får nødvendig individuell undersøkelse og oppfølging.
  • Sikre at helsestasjons- og skolehelsetjenesteressurser blir tilrettelagt slik at personellet kan ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte etter lover og forskrifter.
  • Sikre god samhandling mellom samarbeidende helsepersonell

 

 

 

Kontakt oss

Helsestasjonen tilbyr tjenester til mange ulike grupper. Ønsker du å bestille time hos oss finner du kontaktpersoner for de ulike gruppene her:

 

Trine S Norsted, avdelingsleder og helsesøster

Trine har ansvar for barneskolene og er tilstede hver dag, fra kl 08:00 - 15:30.

Tlf.: 947 92 567. Epost: trinno@hvaler.kommune.no 

Ine Brandbu, helsesøster

Ine har ansvar for helsestasjon for barn fra 0 - 5 år, og er tilstede tirsdag-fredag, fra kl 08:00 - 15:30

Tlf.: 957 92 011. Epost: inebra@hvaler.kommune.no

Helene Øgaard, jordmor

Helene er tilstede hver tirsdag, fra kl 08:00 - 17:30.

Tlf.: 996 13 710, epost: hoga@hvaler.kommune.no

Helene Henriksen, helsesøster - Hvaler ungdomsskole

Helene er tilstede mandag til torsdag, fra kl 08:00 - 15:30.

Tlf.: 489 53 068, epost: helhen@hvaler.kommune.no

Helsestasjonslege

Tlf.: 69 37 54 06

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?