Helsestasjonen

Innhold

Helsestasjonen holder til i lokalene under Hvaler legesenter i samme bygg som Dypedalsåsen sykehjem.

Dette tilbyr helsestasjonen:

Helsestasjon for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn fra 0 til 5 år gir tilbud om:

 • barnevaksinasjoner
 • helseundersøkelser
 • forebyggende psykososialt arbeid
 • opplysningsvirksomhet
 • hjemmebesøk
 • samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet.

Vaksinasjoner følger nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Helsestasjonen kan også gi tilbud om foreldreveiledning, for eksempel ved søvnproblemer, samspillsproblematikk eller adferdsproblemer hos barnet.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis helsetilbud til ungdom mellom 16 og 25 år. Dette er et samarbeid med Fredrikstad kommune. 

Les mer om Helsestasjon for ungdom her.

Helsestasjonstilbud til flyktninger

Helsestasjonen gir disse tilbudene til flyktninger:

 • Vaksinasjon til barn som følger barnevaksinasjonsprogrammet
 • Svangerskapskontroll
Jordmortjeneste

Jordmortjenesten tilbyr:

 • Svangerskapskontroll - helseundersøkelser og rådgivning/ henvisning ved behov
 • Oppfølging i barselstiden - tilbud om hjemmebesøk og individuell oppfølging de første seks ukene
 • Prevensjons-, samlivs- og familieveiledning

Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten tilbyr helsetjenester til alle skoleelever under 20 år og består av jordmor, helsesøster, fysioterapeut og lege.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

helsestasjon for ungdom kan ungdom fra 13 år få råd og veiledning om rus, røyk, alkohol, seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, psykiske problemer, fysisk aktivitet og kosthold. Helsestasjon for ungdom kan også henvise deg til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må fastlege eller legevakt kontaktes. Angrepille fås kjøpt på apotek uten resept eller ved henvendelse til helsesøster i Hvaler.

Vaksiner

Kommunehelsetjenesten plikter å tilby vaksinasjon mot smittsomme sykdommer. I tjenesten inngår:

Helsestasjonslegen

Helsestasjonslegen skal: 

 • Tilby helsefremmende og forebyggende helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Sikre at barn og unge får forsvarlig helsehjelp
 • Sikre at barn og unge med helseproblemer får nødvendig individuell undersøkelse og oppfølging
 • Sikre at helsestasjons- og skolehelsetjenesteressurser blir tilrettelagt slik at personellet kan ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte
 • Sikre god samhandling mellom samarbeidende helsepersonell

Kontakt oss

Helsestasjonen tilbyr tjenester til mange ulike grupper. Ønsker du å bestille time hos oss, finner du kontaktpersoner for de ulike gruppene her:

 • Fagansvarlig og helsesykepleier Trine S Norsted, med ansvar for barneskolen og som er tilstede hver dag mellom klokka 08.00 og 15.30, treffes på telefon 947 92 567 eller e-post
 • Helsesykepleier Ine Brandbu, med ansvar for helsestasjon for barn mellom 0 og 5 år og som er tilstede tirsdager-fredager mellom klokka 08.00 og 15.30, treffes på telefon 957 92 011 eller e-post
 • Jordmor Helene Øgaard er tilstede hver tirsdag mellom klokka 08.00 og 17.30 og treffes på telefon 996 13 710 eller e-post
 • Helsesykepleier Helene Henriksen er tilstede på ungdomsskolen mandager-torsdager mellom klokka 08.00 og 15.30 og treffes på telefon 489 53 068 eller e-post
 • Helsesykepleier Siv Falck er tilstede på barneskolen onsdager og fredager og i barnehagene (rulleres) hver tirsdag og treffes på telefon 940 29 781 eller e-post

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?