Hva koster tjenesten?

Innhold

Priser og betingelser for plass i kommunale barnehager
Månedspris

100% plass: 3000 kroner
80% plass: 2400 kroner
60% plass: 1800 kroner
50% plass: 1500 kroner
40% plass: 1200 kroner

Prisene gjelder fra 1. januar 2023.

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. For 2023 gjelder betaler barna 337 kroner i måneden for lunsj, frukt og drikke.

Søskenmoderasjon

For familie med to barn i barnehage, gis en søskenmoderasjon i foreldrebetalingen med 1/6 av familiens samlede egenandel. Det gis deretter 50% for flere barn.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: 

  • Kopi av siste selvangivelse. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette
  • Selvstendig næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning

Les mer om søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage.

Søknad om redusert foreldrebetaling (Vigilo)

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehaven med minst 1 måneds varsel
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
• Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?