Hva koster barnehagen?

Innhold

Priser og betingelser for plass i kommunale barnehager.
Månedspris
 • 100% plass: 3000 kroner
 • 80% plass: 2400 kroner
 • 60% plass: 1800 kroner
 • 50% plass: 1500 kroner
 • 40% plass: 1200 kroner

Prisene gjelder fra 1. januar 2024.

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke: 410 kroner i måneden 
 • Lunsj, frukt og drikke: 354 kroner i måneden

Matpengene reduseres etter prosentvis plasstørrelse.

Søskenmoderasjon
 • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den av søsknene som har det rimeligste tilbudet.
Reduksjon på grunn av lav inntekt

Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt:

 • Du har krav på redusert pris hvis summen for foreldrebetaling er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen
 • Familier med inntekt som er lavere enn 615.590 kroner, kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen

I Vigilo får du mer informasjon om hvordan du søker om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

Andre bestemmelser
 • Det betales fra den dato barnet er tildelt plass
 • Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med minst en måneds varsel
 • Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
 • Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
 • Gebyr ved for sen henting vil påløpe
 • Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
 • Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

På denne siden får du en enkel oversikt over andre viktige gebyrer og egenbetalinger.

I gebyrregulativet finner du en komplett liste over alle gebyrer og egenbetalinger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?