Søk barnehageplass

Alle barnehager i Hvaler kommune er med i samordnet opptak. Kommunen har 3 kommunale og 1 privat barnehage. Søknadsfrist til hovedopptak for barnehagene er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass må det søkes til hovedopptaket. Alle søknader som gjelder påfølgende barnehageår blir behandlet i hovedopptaket,  søknader som sendes inn før 1.oktober og som gjelder neste barnehageår slettes. Søker dere oppstart i innen værende barnehageår blir søknaden en del av det løpende opptaket og behandles fortløpende, men ventetid/venteliste må påberegnes.

Hvaler kommune har innført heldigital søknadsprosess for barnehageplass. Det kreves elektronisk ID for å gjennomføre søknadsprosessen. 

Klikk her for å søke barnehageplass (åpnes i nytt vindu) - PS! Løsningen fungerer på mobil, med Chrome og Edge, men ikke i Explorer.

Klikk her for å endre barnehageplass (åpnes i nytt vindu) (finn Hvaler kommune i lista og logg inn med IdPorten) 

Klikk her for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (åpnes i nytt vindu) krever innlogging med ID-porten

Dersom du søker utenom hovedopptaket, må du forvente å stå på venteliste. Vi anbefaler derfor at du søker til hovedopptaket som er 1.mars.

Du er også velkommen til å besøke barnehagene. Det er fint om du gjør en avtale først. Vi er mye ute på tur i vakker Hvalernatur.

Rett til barnehageplass

Du må søke i perioden etter 1. oktober og før fristen, 1. mars, for å ha rett til barnehageplass.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samme år.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

 

Disse barna er med i hovedopptaket
 • barn som oppfyller kriteriene til lovfestet rett til barnehageplass
 • barn som søker om å bytte barnehage.

Bare barn med lovfestet rett er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket. 

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon til kommunen i posten rett etter at du har sendt søknaden:

(Hvaler kommune, Storveien 32 1680 Skjærhalden)

 • barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevern   
 • barn fra familier med store belastninger på grunn av varig sykdom eller funksjonshemming
Tilbud om barnehageplass og oppstart i barnehagen
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut digitalt, og du må svare på tilbudet innen 8 dager. 
 • Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på søkerliste til ditt førstvalg.
 • Dato for når barnet skal starte i barnehagen står i tilbudsbrevet.  Du må betale plassen fra denne datoen.
 • Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, må du ta kontakt direkte med barnehagen.
Klage

Ved hovedopptaket har du anledning til å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes på e-post til postmottak@hvaler.kommune.no eller per post til Hvaler kommune, Storveien 32 1680 Skjærhalden.

Løpende opptak gjennom året

Du kan registrere ny søknad for innen værende barnehageår, gjennom hele året. Da blir søknaden satt på venteliste til barnehageplass. Om barnehagen har ledig plass gjennom året, tar vi opp barn etter barnehagens opptakskriterier. Disse står i barnehagens vedtekter.

En ledig plass er avhengig av om barnehagen har nok barnehagelærere og stor nok grunnbemanning, noe som er fastsatt gjennom Barnehageloven. Det er også avhengig av at barnehagen er stor nok. 

Skal du flytte?
 • Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor på Hvaler, men barnet må ha bostedsadresse på Hvaler ved oppstartdato. Bruk din folkeregistrerte adresse når du søker, og skriv i opplysningsfeltet hvilken måned dere flytter.  
 • Flytter du fra Hvaler kommune kan du beholde plassen i kommunale barnehager i inntil 1 måned fra flyttedato, men du må si opp selv.   
 • Private barnehager har egne vedtekter som regulerer dette.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?