Søk barnehageplass

Her kan du lese om hvordan du søker barnehageplass på Hvaler.

Det er tre kommunale og en privat barnehage på Hvaler, og disse er med i samordnet opptak.

Slik søker du

Søknadsfrist til hovedopptak for barnehagene er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass må det søkes til hovedopptaket. Alle søknader som gjelder påfølgende barnehageår blir behandlet i hovedopptaket, og svar på søknaden blir sendt ut etter felles opptaksmøte i begynnelsen av mars.

Dersom du søker utenom hovedopptaket, må du forvente å stå på venteliste. Vi anbefaler derfor at du søker til hovedopptaket som er 1. mars. Søknader som sendes inn før 1. oktober og som gjelder neste barnehageår, blir ikke behandlet. Søker dere oppstart i innen værende barnehageår, blir søknaden en del av det løpende opptaket og behandles fortløpende..

Hvaler kommune har innført heldigital søknadsprosess for barnehageplass. Det kreves elektronisk ID for å gjennomføre søknadsprosessen. 

Søknad om barnehageplass (Vigilo)

Søknad om å endre barnehageplass eller redusert foreldrebetaling (Vigilo) (Denne lenka fungerer kun dersom du har barn i barnehagene på Hvaler.)

Les mer om hvordan du søker redusert foreldrebetaling her.

Du er hjertelig velkommen til å besøke barnehagene. Da er det fint om du gjør en avtale først, siden vi er mye ute på tur i den vakre Hvalernaturen.

Spørsmål og svar

Hvem har rett på barnehageplass?

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august samme år.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Du må søke i perioden etter 1. oktober og før fristen, 1. mars, for å ha rett til barnehageplass.

Hvilke barn er med i hovedopptaket?
 • barn som oppfyller kriteriene til lovfestet rett til barnehageplass
 • barn som søker om å bytte barnehage

Bare barn med lovfestet rett er garantert et tilbud i hovedopptaket. Andre vil få tilbud dersom det er ledig plass. Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer opptaket. 

Tilhører du en av gruppene nedenfor må du sende dokumentasjon til kommunen som post (Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden) rett etter at du har sendt søknaden:

 • barn med nedsatt funksjonsevne eller med vedtak fra barnevern   
 • barn fra familier med store belastninger på grunn av varig sykdom eller funksjonshemming
Hva gjør jeg når jeg får tilbud om barnehageplass og det er klart for oppstart?
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut digitalt, og du må svare på tilbudet innen 8 dager.
 • Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på søkerliste til ditt førstevalg
 • Dato for når barnet skal starte i barnehagen står i tilbudsbrevet.  Du må betale plassen fra denne datoen
 • Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, må du ta kontakt direkte med barnehagen
Kan jeg klage på vedtaket?

Ved hovedopptaket har du anledning til å klage på vedtaket. Klagen sendes på e-post eller som brev til Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Kan jeg søke barnehageplass gjennom hele året?

Du kan registrere ny søknad for inneværende barnehageår, gjennom hele året. Da blir søknaden satt på venteliste til barnehageplass. Om barnehagen har ledig plass gjennom året, tar vi opp barn etter barnehagens opptakskriterier. 

En ledig plass er avhengig av om barnehagen har nok barnehagelærere og stor nok grunnbemanning, noe som er fastsatt gjennom Barnehageloven. Det er også avhengig av at barnehagen er stor nok. 

Hva gjør jeg hvis jeg skal flytte til eller fra Hvaler?
 • Skal du flytte til Hvaler? Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor på Hvaler, men barnet må ha bostedsadresse på Hvaler ved oppstartdato. Bruk din folkeregistrerte adresse når du søker, og skriv i opplysningsfeltet hvilken måned dere flytter til Hvaler 
 • Flytter du fra Hvaler, kan du beholde plassen i kommunale barnehager i inntil en måned fra flyttedato, men du må si opp selv
 • Private barnehager har egne vedtekter som regulerer dette

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?