Søk barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptak for barnehagene er 1. mars. Alle barnehager i Hvaler kommune er med i samordnet opptak. Kommunen har 3 kommunale og 1 privat barnehage. For å ha rett til barnehageplass må du søke til hovedopptaket. Søknader som kommer etter 1.februar, blir behandlet ved hovedopptak.

Hvaler kommune har innført heldigital søknadsprosess for barnehageplass. Det kreves elektronisk ID for å gjennomføre søknadsprosessen. 

Klikk her for å søke barnehageplass (åpnes i nytt vindu) - PS! Løsningen fungerer på mobil, med Chrome og Edge, men ikke i Explorer.

Klikk her for å endre barnehageplass (åpnes i nytt vindu) (finn Hvaler kommune i lista og logg inn med IdPorten) 

Klikk her for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (åpnes i nytt vindu) krever innlogging med ID-porten

Dersom du søker utenom hovedopptaket, må du forvente å stå på venteliste. Vi anbefaler derfor at du søker til hovedopptaket som er 1.mars.

Du er også velkommen til å besøke barnehagene. Det er fint om du gjør en avtale først. Vi er mye ute på tur i vakker Hvalernatur.

Rett til barnehageplass

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket 1.mars, rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket 1.mars, rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år.

 

Opptak gjennom året

Du kan registrere ny søknad gjennom hele året. Da blir søknaden satt på venteliste til barnehageplass. Om barnehagen har ledig plass gjennom året, tar vi opp barn etter barnehagens opptakskriterier. Disse står i barnehagens vedtekter. En ledig plass er avhengig av om barnehagen har nok barnehagelærere og stor nok grunnbemanning, noe som er fastsatt gjennom Barnehageloven. Det er også avhengig av at barnehagen er stor nok. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?