Hauge barnehage

Innhold

Hauge barnehage er en av tre kommunale barnehager i Hvaler kommune, som jobber sammen for at hvert eneste barn skal få en best mulig barnehagehverdag. Vår felles visjon er "Barnets beste NATURligvis". Vi skal alltid legge barnets beste til grunn når vi planlegger og gjennomfører hverdagen vår. Vi har den beste naturen rett utenfor døren, hvor barna kan leke og lære hver eneste dag sammen med trygge voksne.

Nærmiljøet til Hauge barnehage og de flotte områdene vi har her på Vesterøy og på Hvaler, gir muligheter for mange varierte opplevelser.

Vi er opptatt av lek, vennskap og å utforske sammen. Utvikling og læring skjer i samspill mellom barnas interesser, de voksnes innspill og inspirasjon fra omgivelsene. Dette kjennetegner oss:

 • Dyktige barnehagelærere på alle avdelinger, med ulike fordypningsområder
 • Engasjerte og omsorgsfulle fagarbeidere og assistenter 
 • Godt foreldresamarbeid og engasjerte foreldre
 • Egen båt med motor som vi bruker i sommermånedene og til hummerfisket
 • Egen liten robåt
 • Godkjente redningsvester til alle barn
 • Naturlekeplass med lavvo, bålplass og fantastisk utsikt
 • Felles prosjekt og godt samarbeid med de andre barnehagene på Hvaler

Kontakt og årsplan

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Styrer er Grete Lemme Abrahamsen, telefon 906 61 602. 

Her kan du se vår årsplan for 2023-2024.

Om du har lyst til å se mer fra hverdagen vår, kan vi anbefale vår egen facebookside

 

Avdelinger

På Hauge barnehage har vi i år to avdelinger.

Vi legger vekt på å innrede rom, planlegge aktiviteter og turer ut fra barnas interesser og utviklingsnivå, og at alle skal oppleve en trygg, morsom og meningsfull hverdag. Vi ønsker at alle barn skal oppleve trygghet og tilhørighet i sin gruppe, sammen med kompetente og varme voksne i et inkluderende miljø. 

Avdeling Glede (0-3 år)

Glede er avdelingen for barn fra 0 til 3 år.

 • Pedagogisk leder: Liseth Hovelsen-Olsen
 • Pedagogisk leder: Emily Evensen
 • Fagarbeider: Siw Caroline Avdal
 • Assistent: Sidsel Breivik
 • Assistent: Louise Olsen
 • Lærlig: Emma Sofie Bekkevold Johansen
 Avdeling Humor (3-6 år)

På Humor har vi i år barn fra 3 til 6 år.

 • Pedagogisk leder: Elida Storrød
 • Assistent: Anita Johansen
 • Fagarbeider: Viktoria Moe-Larsen
 • Fagarbeider: Mariann Søberg

Samarbeid mellom barnehage og foreldre

Hauge barnehage legger stor vekt på et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer.

Det formelle samarbeidet foregår gjennom:

 • to foreldremøter i året
 • tilbud om to foreldresamtale i året, eller flere ved behov
 • brukerundersøkelser fra UDIR hvert år
 • månedsplaner og tilbakeblikk hver måned til foreldrene 
 • samarbeidsutvalget for barnehagen
 • foreldreråd som består av alle foreldrene i barnehagen

Det uformelle samarbeidet foregår gjennom:

 • den daglig kontakten om morgenen og ettermiddagen
 • i ulike arrangement gjennom året
 • åpenhet for tilbakemeldinger
 • dugnader etter behov

På nettsidene til Foreldreutvalget for barnehager finner du nyttig informasjon.

Hauge barnehage har også en egen facebookside.

Planleggingsdager 2023-2024

 • Mandag 14. og Tirsdag 15. august 2023
 • Fredag 17. november 2023
 • Tirsdag 2. januar 2024
 • Fredag 10.mai 2024

Disse dagene er barnehagen stengt.

Ny i barnehagen

Velkommen til oss!

Å være ny i barnehagen er spesielt både for barnet og dere foreldre siden dere skal bli kjent med nye mennesker og et nytt sted. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

Vi er opptatt av barns medvirkning og barnas behov. Derfor ha barna gode muligheter til å være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen sin.

I de første ukene legger dere som foreldre og de voksne på avdelingen sammen grunnlaget for en god start i barnehagen.

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre får dere ved oppstart innsikt i hva som venter barnet deres, og de ansatte blir kjent med både barnet deres og dere som foreldre.

Ingen barn er like og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid. Vi anbefaler at du minst bruker tre dager på oppstart, slik at både barnet ditt og du blir kjent med oss. 

Måltidene i barnehagen

Måltidene i barnehagen er både en hyggelig stund og en viktig læringsarena. Gjennom måtidene læres nye begreper og nye ferdigheter og ikke minst gleden av sosialt fellesskap. Barnehagen serverer frokost hver dag mellom 07.30-08.00. Her får barna enten brød eller knekkebrød med pålegg, og noen ganger havregrøt.

Til lunsj spiser vi vårt eget hjemmebakte brød med pålegg 2 dager, og 2 dager får vi levert varmmat fra kjøkkenet på Dypedalååsen. På turdagen har barna med seg matpakke til lunsj. Vi serverer melk eller vann til maten. På ettermiddagen har vi et måltid med frukt/knekkebrød. 

Vi er opptatt av et sunt og variert kosthold, og legger vekt på at maten og måltidene inngår som en viktig del av den pedagogiske aktiviteten.

Fra barnehage til skole

Maxigruppa er de eldste barna i barnehagen. En gang i uken har vi Maxiklubb, der barna jobber med ulike skoleforberedende aktiviteter. I tillegg er det noen aktiviteter i løpet av det siste barnehageåret, som kun er for Maxibarna.

Vi har stort fokus på at barna skal utvikle sosial kompetanse og å etablere et trygt og inkluderende barnehagemiljø.

Barnehagene og barneskolene på Hvaler har utarbeidet en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Det siste året før skolestart har barnehagene på Hvaler seks felles treff for de barna som skal begynne på skolen sammen. I tillegg arrangerer skolen innskrivingsfest, fadderdag og førskoledag når det nærmer seg sommeren.

Dere som foresatte kan hjelpe barnet ved å etablere et fellesskap med de barnet skal starte på skolen sammen med.

Dette koster en barnehageplass

Månedspris

100% plass: 3000 kroner
80% plass: 2400 kroner
60% plass: 1800 kroner
50% plass: 1500 kroner
40% plass: 1200 kroner

Prisene gjelder fra 1. januar 2023.

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. For 2023 gjelder betaler barna 387 kroner i måneden for lunsj, frukt og drikke. To dager i uken får vi levert varm mat fra kjøkkenet på Dypedalåsen. I tillegg baker vi vårt eget brød.

Søskenmoderasjon

For familie med to barn i barnehage, gis en søskenmoderasjon i foreldrebetalingen med 1/6 av familiens samlede egenandel. Det gis deretter 50% for flere barn.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: 

 • Kopi av siste selvangivelse. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette
 • Selvstendig næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning

Les mer om søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage.

Søknad om redusert foreldrebetaling (Vigilo)

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehaven med minst 1 måneds varsel
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
• Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

 

Noen bildeglimt fra hverdagen vår

 

Blåveis i barnehånd

 På tur i skogenKunstner i arbeidundring i fjæraRockesokk-markering av verdensdagen for Down syndromnaturen er den perfekte arena for å lære kroppsbeherskelse

Barna sover i hengekøye når vi er på tur i skogenKrabber som vi har fått i egen teinePå våren drar vi på besøk til en sauegård i nærhetenI oktober setter vi ut hummerteiner

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?