Innhold

Brekke barnehage er en av tre kommunale barnehager i Hvaler kommune, som jobber sammen for at hvert eneste barn skal få en best mulig barnehagehverdag. Vår felles visjon er "Barnets beste NATURligvis". Vi skal alltid legge barnets beste til grunn når vi planlegger og gjennomfører hverdagen vår. Vi har naturen rett utenfor døren, hvor barna kan leke, utforske, undre seg og lære hver eneste dag, sammen med trygge og kompetente voksne.

Om barnehagen

Brekke barnehage er en liten barnehage for barn fra 0-6 år. Barna er i år delt i to grupper, Sola for de mellom 0 og 2 år og Stjerna for de mellom 3 og 6 år. Vi deler også disse gruppene inn i mindre grupper for å tilpasse dagenes innhold etter barnas alder, utvikling og interesser.

Brekke tilbyr trygge og rolige omgivelser i et miljø med få stressfaktorer og farer, og en passe stor og oversiktlig barnegruppe med høy voksentetthet.

Barnehagen ligger midt i kulturlandskapet på Kirkøy med skog, sjø og gårdsbruk i umiddelbar nærhet. 

Vi er opptatt av trygghet og omsorg, nærmiljøet vårt og tradisjoner. Dette innebærer bærekraftig utvikling, kortreist mat, samt turer, utforsking, lek og læring i trygge og flotte omgivelser. Barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn, og vi har som mål å fremme miljøhensyn gjennom tiltak der barna er aktive deltagere.

Barnehagen har store fine lokaler, stor inngjerdet utelekeplass, og en egen naturlekeplass i skogen like bak barnehagen. Her har vi også en flott grillhytte som vi besøker ofte.

Vi er opptatt av uteliv, inkludering, lek og vennskap, og vi ønsker å bidra til at barna får oppleve en barndom fylt med gode erfaringer og opplevelser.

Brekke barnehage tilbyr:

 • Høy pedagogtetthet, kunnskapsrike medarbeidere med lang erfaring
 • En hverdag preget av trygghet, medvirkning, læring og variert innhold
 • Et aktivt og variert uteliv i skogen, ved sjøen og på Svanekil gård
 • Høy brukertilfredshet 
 • Godt foreldresamarbeid og en engasjert foreldregruppe
 • Vanntilvenning for 5-åringene
 • En trent og godkjent pedagoghund som kommer på besøk av og til 
 • En flott grillhytte i skogen, bare et steinkast unna
 • Et fantastisk uteområde og nærmiljø med utallige muligheter for utforskning, allsidig lek og aktiviteter
 • El-sykkel som brukes til å utforske alle de flotte stedene på øya vår
 • Et lite og oversiktlig miljø. Alle kjenner alle, og dette er trygt og godt
 • Spennende samarbeid med, bl.a. besøkssenteret, Svanekil gård, Hvaler Resort, pensjonistene «våre» og gamle Brekke skole
 • Helsesykepleier i barnehagen annenhver tirsdag
 • Nært samarbeid med Høgskolen i Østfold for kvalitetsutvikling i barnehagen
 • Felles prosjekt og nært samarbeid med de andre barnehagene på Hvaler

Kontakt og årsplan

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.

Styrer: Cathrine Aasgaard Eide (tlf 930 14 932)/ Yvonne Larsen (tlf 995 75 153)

Her finner du årsplanen for Brekke barnehage, barnehageåret 2023/2024

Om du har lyst til å se mer fra hverdagen vår, kan vi anbefale vår egen facebookside.

Avdelinger

Sola, 0-2 år telefon 400 36 832

 • Pedagogisk leder: Bård Johnsen
 • Barnehagelærer: Ingrid Fjell
 • Fagarbeider: Ida Mostad
 • Fagarbeider: Louise Olsen
 • Assistent: Vigdis Jørgensen

Stjerna, 3-6 år telefon 481 77 325

 • Pedagogisk leder: Yvonne Larsen 
 • Barnehagelærer: Are Borgersen
 • Fagarbeider: Trine Weiby Olsen 
 • Fagarbeider: Kristin Jahren
 • Fagarbeider: Louise Olsen

Planleggingsdager 2023-2024

 • 14. og 15. august 2023
 • 17. november 2023
 • 2. januar 2024
 • 10. mai 2024

Disse dagene er barnehagen stengt.

Samarbeid mellom barnehagen og foreldrene

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Brekke barnehage legger stor vekt på et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer. Barnehagen har også en egen facebookside der det legges ut små hverdagsglimt.

Det formelle samarbeidet foregår gjennom:

 • To foreldremøter i året
 • Tilbud om to foreldresamtaler i året, eller flere ved behov
 • Foreldreundersøkelser fra UDIR hvert år
 • Månedsplaner og tilbakeblikk hver måned til foreldrene 
 • Samarbeidsutvalget for barnehagen

Det uformelle samarbeidet foregår gjennom:

 • Den daglig kontakten om morgenen og ettermiddagen
 • I ulike arrangement gjennom året
 • Åpenhet for tilbakemeldinger

Ny i barnehagen

Velkommen til oss!

Å være ny i barnehagen er spesielt både for barnet og dere foreldre siden dere skal bli kjent med nye mennesker og et nytt sted. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Vi er opptatt av barns medvirkning og barnas behov. Derfor ha barna gode muligheter til å være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen sin.

I de første ukene legger dere som foreldre og de voksne på avdelingen sammen grunnlaget for en god start i barnehagen.

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre får dere ved oppstart innsikt i hva som venter barnet deres, og de ansatte blir kjent med både barnet deres og dere som foreldre.

Ingen barn er like og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid. Vi anbefaler at du minst bruker tre dager på oppstart, slik at både barnet ditt og du blir kjent med oss. 

Måltidene i barnehagen

Måltidene i barnehagen er både en hyggelig stund og en viktig læringsarena. Gjennom måltidene læres nye begreper og nye ferdigheter, og ikke minst gleden av sosialt felleskap. 

Barna får servert frokost, som spises mellom klokka 07.30 og 08.00. De får melk eller vann til maten.

Vi får levert mat fra kjøkkenet på Dypedalsåsen to dager i uka, ellers varierer vi mellom brødmat og varmmat. På ettermiddagen har vi et måltid med knekkebrød og frukt. 

Vi er opptatt av et sunt og variert kosthold og legger vekt på at maten og måltidene inngår som en viktig del av den pedagogiske aktiviteten.

Mandager er kjøttfri dag hos oss. Dette er i tråd med vårt fokus på bærekraft og det er også forankret i at vi er Miljøfyrtårnbedrift.

Overgang barnehage - skole

Brekke barnehage er opptatt av å gi de eldste barna en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen.

Maxibarna er de eldste barna på Brekke. Vi har en klubb en gang i uken der barna jobber med ulike skoleforberedende aktiviteter. Maxibarna har også flere treffpunkt med de eldste barna i de kommunale barnehagene, for å bli kjent med de som de skal starte på skolen sammen med. Barnehagene på Hvaler har et godt samarbeid med skolen, som vi hele tiden jobber med å videreutvikle og forbedre. Et av våre tiltak for en god og trygg overgang, er at en voksen fra barnehagen er med de første dagene på skolen. 

De eldste barna i barnehagen får også være med på en del aktiviteter som kun er for Maxigruppa, som besøk på kystmuseet, teaterturer i byen og gå Luciatog på rådhuset. 

Det siste året før skolestart har barnehagene på Hvaler flere felles treff for de barna som skal begynne på skole sammen. Treffene er i skolens lokaler og i de flotte naturområdene rundt skolen.

Dette koster en barnehageplass

Månedspris

100% plass: 3000 kroner
80% plass:   2400 kroner
60% plass:   1800 kroner
50% plass:   1500 kroner
40% plass:   1200 kroner

Prisene gjelder fra 1. januar 2023.

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. For 2024 gjelder betaler barna 410 kroner i måneden for lunsj, frukt og drikke.

Søskenmoderasjon

For familie med to barn i barnehage gis en søskenmoderasjon i foreldrebetalingen med 1/6 av familiens samlede egenandel. Det gis deretter 50% for flere barn.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: 

 • Kopi av siste selvangivelse. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette
 • Selvstendig næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning

Les mer om søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage.

Søknad om redusert foreldrebetaling (Vigilo)

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehagen med minst 1 måneds varsel
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned
• Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen

Utleie av redningsvester

Du kan leie redningsvester for barn (5-15 kilo og 15-30 kilo) både på Brekke barnehage på Kirkøy og Asmaløy barnehage.

Priser:

 • Døgn: 30 kroner
 • Helg: 50 kroner
 • Uke: 100 kroner

For leie av redningsvest, kan du kontakte: 

 • Brekke barnehage, Brekkesletta 8, 1680 Skjærhalden, telefon 930 14 832
 • Asmaløy barnehage, Rødsveien 30, 1684 Vesterøy, telefon 924 56 144

Bildeglimt fra hverdagen i Brekke

  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?