Brekke barnehage

Innhold

Om barnehagen

Årsplan Brekke barnehageåret 2020-2021

 

Brekke barnehage er en liten barnehage med barn fra 0-6 år. Barna er i år delt i to grupper, Sola 0-2år og Stjerna 2-6år. Vi deler også disse gruppene ukentlig etter alder for å tilpasse dagenes innhold barnas alder, utvikling og interesser.

Brekke tilbyr trygge og rolige omgivelser i et miljø med få stressfaktorer og farer, og en passe stor og oversiktlig barnegruppe med høy voksentetthet.

Barnehagen ligger midt i kulturlandskapet på Kirkøy med skog, sjø og gårdsbruk i umiddelbar nærhet. 

Vi er opptatt av trygghet og omsorg, nærmiljøet vårt og tradisjoner. Dette innebærer bærekraftig utvikling, kortreist mat, samt turer, utforsking, lek og læring i trygge og flotte omgivelser. Barnehagen er sertifisert som miljøfyrtårn, og vi har som mål å fremme miljøhensyn gjennom tiltak med barna som aktive deltagere.

Barnehagen har store fine lokaler, stor utelekeplass innenfor gjerdet, og en egen naturlekeplass i skogen like bak barnehagen. Her har vi også en flott grillhytte som vi besøker ofte.

Vi er opptatt av lek og vennskap og at barna skal oppleve en god barndom med gode opplevelser.

Brekke barnehage tilbyr::

- Høy pedagog tetthet, kunnskapsrike medarbeidere med lang erfaring.

- En hverdag preget av trygghet, medvirkning, læring og variert innhold og turer.

- Høy brukertilfredshet (4,9 av 5 i 2020 OG 2019 samt 4,8 av 5 i 2018)

- Godt foreldresamarbeid og en engasjert foreldregruppe

- Vanntilvenning for 4-, og 5åringene

- En flott grillhytte i skogen, bare et steinkast unna

- Et fantastisk uteområde og nærmiljø med utallige muligheter for utfoirsking, allsidig lek og aktiviteter.

- El-sykkel som brukes til å utforske alle de flotte stedene på øya vår

- Et lite og oversiktlig miljø. Alle kjenner alle, og dette er trygt og godt.

- Spennende samarbeid med, bl.a. besøkssenteret, Svanekil gård, Hvaler Resort, pensjonistene «våre» og gamle Brekke skole

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.


Styrer: Marte Richvoldsen, tel 416 16 961, marric@hvaler.kommune.no

 

 

 

 

Gruppene våre

Sola - 0-2år

Pedagogisk leder : Yvonne Olsen yvjo@hvaler.kommune.no 

Fagarbeider: Ida Mostad

Fagarbeider: Trine Weiby Olsen

Stjerna 2-6år

Pedagogisk leder Ekorngruppa: Ingrid Fjell, ingf@hvaler.kommune.no 

Pedagogisk leder : Bård Johnsen bajo@hvaler.kommune.no

Assistent: Vigdis Jørgensen

 

Ny i barnehagen

Velkommen til oss

Å være ny i barnehagen er nytt både for barnet og dere foreldre. Både barnet ditt og du skal bli kjent med nye mennesker og ett nytt sted. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

Vi er opptatt av barns medvirkning og barnas behov, og barna har gode muligheter til å være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen sin.

I de første ukene legger dere som foreldre og de voksne på avdelingen sammen grunnlaget for en god start i barnehagen.

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre får dere ved oppstart  innsikt i hva som venter barnet deres, og de ansatte blir kjent med både barnet deres og der som foreldre.

Ingen barn er like og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid. Vi anbefaler at du minst bruker 3 dager på oppstart, så både barnet ditt og du blir kjent med oss.

 

 

Måltidene i barnehagen

Så lenge vi er på gult nivå eller høyere i forhold til smittevern smører foresatte maten til barna hjemme og sender med matpakker og drikkeflaske til lunsj og fruktmåltid hver dag

 

Ellers står barnehagen for følgende servering:

Ved måltidene våre koser vi oss sammen og barna smører sin egen mat.

Barna har med matpakke til frokost  og får melk eller vann til maten.

Barna smører brødmat med sunt pålegg og grønnsaker til lunsj. En dag i uka lager voksne et varmt måltid sammen med en gruppe barn. 

Vi er opptatt av et sunt kosthold og vi spiser mye fisk i barnehagen vår. Vi legger også vekt på at maten og måltidene inngår som en viktig del av den pedagogiske aktiviteten.

Mandager er kjøttfri dag hos oss. Gjennom matlaging og  måltidene læres nye begreper og nye ferdigheter, og ikke minst gleden av sosialt felleskap.

 

På ettermiddagen har vi et måltid med knekkebrød og frukt.

Samarbeid mellom barnehagen og foreldrene

Brekke barnehage legger stor vekt på et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer. Barnehagen har også en egen facebookside: Brekke barnehage, der det legges ut små hverdagsglimt.

Det formelle samarbeidet foregår ved

 • To foreldremøter i året
 • Tilbud om to foreldresamtale pr år, eller flere ved behov
 • Foreldreundersøkelser fra UDIR hvert år
 • Månedsplaner og tilbakeblikk hver måned til foreldrene 
 • Samarbeidsutvalget for barnehagen

Det uformelt samarbeid foregår gjennom

 • Den daglig kontakten  om morgenen og ettermiddagen
 • I ulike arrangement gjennom året
 • Åpenhet for tilbakemeldinger

Foreldreutvalget for barnehager har eget nettsted (FUB)  her du kan finne nyttig informasjon.

 Overgang barnehage - skole

Maxi-barna er de eldste barna på Brekke. Vi har klubb en gang i uken der barna jobber med ulike skoleforberedene aktiviteter. Maxibarna benytter seg også av gymsalen og uteområdet på skolen som et ledd i det å bli kjent med skolen de skal starte på. Samarbeidet mellom Brekke barnehage og Floren skole er godt etablert og fungerer svært bra. Brekke barnehage er opptatt av å gi de eldste barna en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen.

Det siste året før skolestart har barnehagene på Hvaler seks felles treff for de barna som skal begynne på skole sammen. Treffene er i Huser, Asmaløy og Brekke barnehage.

De eldste barna i barnahagen får også være med på en del aktiviteter som kun er for Maxigruppa. Eksempel på dette er besøk på kystmuseet, teaterturer i byen,  gå Luciatog på rådhuset for å nevne noe.

Foreldresamarbeid

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

(Barnehageloven § 1)

Vi legger stor vekt på et godt og nært samarbeid og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet skjer både i uformelle og formelle sammenhenger.

Uformelle møter er den daglige kontakten, informasjonsbrev, foreldrekaffe og andre arrangementer.

Formelle sammenhenger er foreldremøter og foreldresamtaler. Alle foreldrene i barnehagen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger hver høst representanter som sitter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Foreldreutvalget for barnehager har en nettside der du kan finne nyttig informasjon.     

Planleggingsdager 2020-2021

 • 13. og 14. august
 • 13. november
 • 4. januar
 • 14. mai

Disse dagene er barnehagen stengt.

 

Dette koster en barnehageplass

Pris pr. mnd.
1/1 plass    3230
90% plass        2907
80% plass    2658
70% plass    2261
60% plass    1938
50% plass    1615
40% plass 1292

Prisene gjelder fra 1.januar 2021

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2021 gjelder følgende veiledende priser per barn: 
• Frokost /lunsj /frukt /drikke – kr. 370,- per måned 
• Lunsj /frukt /drikke – kr. 320,- per måned

Søskenmoderasjon

Betalingssatsene reguleres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av departementet og kommunestyret. Det gis søskenmoderasjon i foreldrebetaling med 1/6 av familiens samlede egenandel for familie med 2 barn i barnehage. Det gis deretter 50 % for 3. eller flere barn. Juli måned er betalingsfri.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon: 
• Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad. 
• Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO/gratis kjernetid i barnehage

Logg inn her

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass. 
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehaven med minst 1 måneds varsel. 
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april. 
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær. 
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe. 
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned. 
• Dersom en barnehaveplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

 

 Vi leier ut redningsvester

Brekke barnehage på Kirkøy og Asmaløy barnehage på Asmaløy, har redningsvester til leie.

Barnehagen har redningsvester til barn i følgende størrelser:

 • 5-15 kg.
 • 15-30 kg.

Priser:

Døgn: Kroner 20,-

Helg:  Kroner 50,-

Uke:   Kroner 100,-

Ta direkte kontakt med Asmaløy barnehage eller Brekke barnehage i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 08.00 - 16.00 dersom du trenger å leie redningsvest.

På Kirkøy: Brekke barnehage, Brekkesletta 8, 1680 Skjærhalden Telefon: 416 16 961 

På Asmaløy: Asmaløy barnehage, Rødsveien 30, 1684 Vesterøy Telefon: 924 56 144

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?