Asmaløy barnehage

Innhold

Asmaløy barnehage har fokus på uteliv og bruk av nærmiljøet. Vi har Hvaler barne- og ungdomsskole som nærmeste nabo og en god samarbeidspartner. Barnehagen har store fine lokaler, stor inngjerdet uteplass og egen naturlekeplass med egen grillhytte i nærheten.

 

Voksne og barn på Asmaløy barnehage er opptatt av å være nysgjerrige, skapende og undrende sammen. Vi er ofte på tur og nyter utelivet i vårt flotte nærmiljø.

På Asmaløy barnehage har vi:

 • Dyktige barnehagelærere på alle avdelinger med ulik fordypning i fagområdene
 • Fagarbeidere og assistenter med variert erfaring som setter stor pris på opplevelser og uteliv sammen med barna
 • Egen naturlekeplass med grillhytte som brukes av alle avdelingene
 • Egen  småbarnsavdeling, Knøttene, for de minste barna
 • Avdeling Marihøna for 2-3-åringene
 • Muslingen - en naturavdeling for 4-5-åringene
 • Klubben - skolestarternes egen klubb
 • Åpen barnehage - for barn som ikke har barnehageplass med følge av en voksen. Vi har åpen barnehage hver onsdag fra september og fram til påske, fra klokka 10.00 til 13.00. Pedagog er tilstede mellom klokka 10.00 og 12.00 og helsesykepleier kommer den siste onsdagen hver måned.

Kontakt og årsplan

Janne Baltzersen er virksomhetsleder/styrer og treffes på e-post eller telefon 924 56 144. 

Her finner du barnehagens årsplan for 2023-2024.

Avdelinger

Her kan du lese mer om de ulike avdelingene våre.

Knøttene

På Knøttene ønsker vi at barna skal få gode opplevelser. Vi er mye ute, går turer og utforsker sammen. Vi har fokus på livsmestring, lek og læring.

Vi er opptatt av å gi barna trygghet og styrke til å mestre sitt eget liv. Vi er nære barna, snakker med dem, gir de omsorg og dekker deres behov.

Barna skal bli møtt av anerkjennende voksne. Det vil si at barna skal bli møtt på følelsene sine. Det er lov å være sint eller lei seg. Vi hjelper barna ved å sette ord på det de uttrykker, og verdsetter deres væremåte.

Barna skal få rom for lek i trygge omgivelser, der de får utvikle sin sosiale kompetanse og opplever mestring og glede. Vi voksne er lekende både sammen med barna og oss imellom. Et godt miljø og samarbeid mellom de voksne er viktig for barnas trivsel.

 • Pedagogisk leder: Gladys Sørensen-Lyle
 • Barnehagelærer: Joachim Jahren
 • Assistent: Ingrid Moe Larsen
 • Telefonnummer: 902 53 247
Marihøna

For oss på Marihøna er det viktig å bidra til å skape trygge barn.

Vi støtter barna i å utvikle mestringsfølelse, og hjelper dem til å være trygge på seg selv og tørre å være seg selv, satse på egne ideer og påfunn.

Vi er opptatt av forutsigbarhet og å være den trygge voksne for barna.

Det er viktig for barn å leke, derfor er leken viktig for oss. Vi voksne er på gulvet sammen med barna og vi er i leken sammen med dem.

Barn trenger trøst. Vi voksne lytter og anerkjenner barnets følelser. Barnet har en røst: «Jeg er verdt noe, og jeg er viktig».

Vi har fellessamlinger, gruppeinndelinger og vi går turer. Disse turene er oppdagelsesreiser i nærområdet vårt.

Vi er opptatt av å skape, ute som inne: En pinne er en krokodille, et hvitt ark roper etter å få farge over seg.

 • Pedagogisk leder: Anita Rubach
 • Barnehagelærer: Anders Persson
 • Barnehagelærer: Yvonne Løvvig
 • Fagarbeider: Gunn Olsen
 • Assistent: Espen Dahlstrøm
 • Assistent: Anne Cathtrine Nøkleby
 • Telefonnummer: 489 91 462
Muslingen

På Muslingen går barn som er fire eller fem år. Vi har fokus på et inkluderende barnehagemiljø. Det er viktig at barna får tro på seg selv i barnehagetiden. Barna skal være inkluderende og ha respekt for seg selv, hverandre og at vi alle er forskjellige. De skal ha en tro på verden: Jeg er viktig – jeg er god nok. Barna skal oppleve fellesskap og samhold, i store og små grupper, og skape gode relasjoner og danne vennskap. Vi skaper noe unikt med de opplevelsene vi har sammen.

De voksne viser engasjement, endringsvilje, glede og humor. Vi har kompetanse og kunnskap som er med på å skape et unikt miljø. Sammen er vi gode. Vi voksne er tilstede for å skape en hverdag som er fylt med mestring, læring og nysgjerrighet både i lek og andre aktiviteter.

 • Pedagogisk leder: Christine Bakker
 • Fagarbeider: Aina Larsen
 • Telefonnummer: 902 81 815
Klubben

De eldste barna som skal begynne på skolen neste år, har egen gruppe som kalles Klubben. Vi blir kjent med tall og bokstaver gjennom forskning og boka vår "Trampoline". Barna som går det siste året i barnehagen, får treffe sine framtidige klassekamerater for å bli bedre kjent med hverandre. Skolen har også en fadderdag hvor de blir kjent med nye klassekamerater.

Du som forelder eller foresatt kan hjelpe barnet ditt med vennskap og sosiale relasjoner før skolestart, for eksempel gjennom å arrangere treff med kommende klassekamerater.

Foreldresamarbeid

Asmaløy barnehage legger stor vekt på et godt og nært samarbeid og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre/foresatte.

Foreldresamarbeidet skjer både i uformelle og formelle sammenhenger. Foreldre får mulighet til å vurdere barnehagens kvalitet og årsplan gjennom foreldremøter, samtaler og samarbeidsmøter. 

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre:

 • Asmaløy barnehage er en veletablert barnehage med et engasjert, stabilt og kvalifisert personale som har høy kompetanse. Som foreldre føler vi at de ser hvert enkelt individ
 • Det er bestandig hyggelig å levere og hente barna i barnehagen, både for store og små
 • Det hender til og med at vi foreldre får smake på "dagens fangst". Vi er veldig fornøyd med barnehagen og kan anbefale den på det sterkeste!

På siden til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) får du mye nyttig informasjon.

Planleggingsdager

De ansatte har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Planleggingsdagene våre barnehageåret i 2023-2024 er:

 • Mandag 14. og tirsdag 15. august 2023
 • Fredag 17. november 2023
 • Tirsdag 2. januar 2024
 • Fredag 10. mai 2024

Utleie av redningsvester

Du kan leie redningsvester for barn (5-15 kilo og 15-30 kilo) både på Brekke barnehage på Kirkøy og Asmaløy barnehage.

Priser:

 • Døgn: 30 kroner
 • Helg: 50 kroner
 • Uke: 100 kroner

For leie av redningsvest, kan du kontakte: 

 • Brekke barnehage, Brekkesletta 8, 1680 Skjærhalden, telefon 930 14 832
 • Asmaløy barnehage, Rødsveien 30, 1684 Vesterøy, telefon 924 56 144

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?