Asmaløy barnehage

Innhold

 

 

 

 

Voksne og barn på Asmaløy barnehage er opptatt av å være nysgjerrige, skapende og undrende sammen. Vi er ofte på tur og nyter utelivet i vårt flotte nærmiljø.

På Asmaløy barnehage har vi:

 • Dyktige barnehagelærere på alle avdelinger med ulik fordypning i fagområdene.
 • Fagarbeidere og assistenter med variert erfaring som setter stor pris på opplevelser og uteliv sammen med barna.
 • Egen naturlekeplass med grillhytte som brukes av alle avdelingene
 • Egen  småbarnsavdeling - Knøttene for de minste barna.
 • Avdeling Marihøna for 2-3 åringene.
 • Muslingen - en naturavdeling for 4-5
 • Klubben - skolestarterne egen klubb
 • Åpen barnehage - for barn som ikke har barnehageplass med følge av en voksen. Åpen bhg er er åpen hver onsdag fra september og frem til påske fra kl1000 - 1300, pedagog er tilstede fra 10.00 -12.00. 

Virksomhetsleder/styrer: Janne Baltzersen, telefon 924 56 144, jacb@hvaler.kommune.no

 

Årsplan barnehageåret 2022- 2023

 

NYHETER

Vi er glad i bøker og Hvaler kommunes bibliotek kommer en dag i mnd ut til oss med en eske med nye bøker til oss.

 

Avdelinger

Knøttene

På Knøttene ønsker vi at barna skal få gode opplevelser. Vi er mye ute, gå turer og forske sammen. Vi har fokus på livsmestring, lek og læring.

Vi er opptatt av å gi barna trygghet og styrke til å mestre sitt eget liv. Vi er nære barna, snakker med dem, gir de omsorg og dekker deres behov.

Barna skal bli møtt av anerkjennende voksne. Det vil si at barna skal bli møtt på følelsene sine. Det er lov å være sint eller lei seg. Vi hjelper barna ved å sette ord på det de uttrykker, og verdsetter deres væremåte.

Barna skal få rom for lek i trygge omgivelser, der de får utvikle sin sosiale kompetanse og opplever mestring og glede. Vi voksne er lekende både sammen med barna og oss imellom. Et godt miljø og samarbeid mellom de voksne er viktig for barnas trivsel.

De voksne på Knøttene er:

Pedagogisk leder: Gladys Sørensen- Lyle, glls@hvaler.kommune.no

Barne og ungdomsarbeider: Gunn Olsen

Telefonnr: 90253247

Marihøna

For oss på Marihøna er det viktig å bidra til å skape trygge barn.

Viktige elementer av begrepet trygghet er :

Mestring : Vi støtter barna i å utvikle mestringsfølelse.

Hjelpe barna i å være trygge på seg selv og tørre å være seg selv, satse på egne ideer og påfunn.

Vi er opptatt av forutsigbarhet og å være den trygge voksne for barna.

Det er viktig for barn å leke, derfor er leken viktig for oss. Vi voksne er på gulvet sammen med barna og vi er i leken sammen med dem.

Barn trenger trøst. Vi voksne lytter og anerkjenner barnets følelser. Barnet har en røst: «Jeg er verdt noe, og jeg er viktig».

Vi har fellessamlinger, gruppeinndelinger og vi går turer. Disse turene er oppdagelsesreiser i nærområdet vårt.

Enten vi er inne eller ute, arbeider vi mye med å skape. En pinne er en krokodille. Et hvitt ark roper etter å få farge over seg.

Pedagogisk leder: Anita Rubach, anru@hvaler.kommune.no

Barnehagelærer: Anders Persson

Fagarbeider: Aina Larsen

Fagarbeider: Gunn Olsen

Assistent: Ingrid Moe Larsen

 

Telefonnr: 48991462

 

 

Muslingen

På Muslingen går barna som er født i 2015-2016. Vi har fokus på inkluderende barnehagemiljø. Det er viktig at barna får tro på seg selv i barnehagetiden. Barna skal være inkluderende og ha respekt for seg selv, hverandre og at vi alle er forskjellige. De skal ha en tro på verden: Jeg er viktig – jeg er god nok. Barna skal oppleve fellesskap og samhold- både å være sammen som en gruppe men også i mindre gruppe, og skape gode relasjoner og danne vennskap. Vi skaper noe unikt med de opplevelsene vi har sammen.

De voksne viser engasjement, endringsvilje, glede og humor. Vi har kompetanse og kunnskap som er med på å skape et unikt miljø. Sammen er vi gode. Vi voksne er tilstede for å skape en hverdag som er fylt med mestring, læring og nysgjerrighet både i lek og andre aktiviteter.

De eldste barna som skal begynne på skolen neste år, har egen gruppe som kalles Klubben.

Vi blir kjent med tall, bokstaver gjennom forskning og boka vår "Trampoline".

Alle barn som går det siste året i barnehage, deltar på treff for å treffe fremtidige klassekamerater. vi har 3 treff pr, skole hvert halvår. Intensjonen er å bli bedre kjent med hverandre. I år foregår disse digitalt.                             

Hver skole har også en fadderdag hvor man blir kjent med nye klassekamerater fadderne sine.

 

Vi som jobber på Muslingen er:

Pedagogisk leder: Christine Bakker, chrbak@hvaler.kommune.no

Fagarbeider: Katrine Pedersen

Fagarbeider: Aina Larsen

Assistent: Espen Dahlstrøm

Telefonnr: 90281815

 

De eldste i barnehagen

De eldste barna som skal begynne på skolen neste år, har egen gruppe som kalles Klubben .

Vi blir kjent med tall, bokstaver gjennom forskning og boka vår "Trampoline".

Alle barn som går det siste året i barnehage, deltar på treff for å treffe fremtidige klassekamerater. vi har 3 treff pr, hvert halvår. Intensjonen er å bli bedre kjent med hverandre.                             

Skolen har også en fadderdag hvor man blir kjent med nye klassekamerater fadderne sine.

Tips til hva deg/dere som foresatt kan gjøre for å hjelpe barnet ditt med vennskap og sosiale relasjoner før skolestart:

 • Hjelp barna ditt å bli kjent med de som skal begynne på skole med
 • Ta kontakt med foreldre med barn dere vet skal starte på skolen sammen med. Lag avtaler om å besøke hverandre, hjelp barna å bli kjent med nye venner.
 • Inviter med venner hjem fra barnehagen.

 

Foreldresamarbeid

Asmaløy barnehage legger stor vekt på et godt og nært samarbeid og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre/foresatte.

Foreldresamarbeidet skjer både i uformelle og formelle sammenhenger.

Tilbakemelding fra noen av foreldrene om barnehagen: "Asmaløy barnehage er en veletablert barnehage med et engasjert, stabilt og kvalifisert personale som har høy kompetanse. Som foreldre føler vi at de ser hvert enkelt individ.

Vi får gode tilbakemeldinger og samarbeider godt om barna. Det er bestandig hyggelig å levere og hente barna i barnehagen, både for store og små. Det hender til og med at vi foreldre får smake på "dagens fangst". Vi er veldig fornøyd med barnehagen og kan anbefale den på det sterkeste!"

Gjennom foreldremøter, samtaler og samarbeidsmøter i løpet av året vil foreldrene vurdere barnehagens kvalitet og årsplan.

På siden til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kan du finne nyttig informasjon.

 

Planleggingsdager

De ansatte har 5 planleggingsdager pr barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Planleggingsdagene våre barnehageåret 2022 - 2023 er:

 • Torsdag 11. og fredag 12. august 
 • Fredag 16. november 
 • Torsdag 2. januar 
 • Fredag 19. mai 

Utleie av redningsvester

Brekke barnehage på Kirkøy og Asmaløy barnehage på Asmaløy, har redningsvester til leie.

Barnehagen har redningsvester til barn i følgende størrelser:

 • 5-15 kg.
 • 15-30 kg.

Priser:

Døgn: Kroner 30,-

Helg:  Kroner 50,-

Uke:   Kroner 100,-

Ta direkte kontakt med Asmaløy barnehage eller Brekke barnehage i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 08.00 - 16.00 dersom du trenger å leie redningsvest.

På Kirkøy: Brekke barnehage, Brekkesletta 8, 1680 Skjærhalden Telefon: 41616961

På Asmaløy: Asmaløy barnehage, Rødsveien 30, 1684 Vesterøy Telefon: 924 56 144

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?