Asmaløy barnehage

Innhold

 

Voksne og barn på Asmaløy barnehage er opptatt av å være nysgjerrige, skapende og undrende sammen. Vi er ofte på tur og nyter utelivet i vårt flotte nærmiljø.

På Asmaløy barnehage har vi:

 Virksomhetsleder/styrer: Janne Baltzersen

Avdelinger

Knøttene

På Knøttene ønsker vi at barna skal få gode opplevelser. Vi vil være mye ute, gå turer og forske sammen. Vi bruker god tid på omsorg, måltider og lek.

Fokusområdet vårt er førmatematikk, som vi tar inn i leken. Målet med dette arbeidet er at barna skal oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, og at de skal få positive erfaringer med å bruke språket.

Hver avdeling har plan for litteratur og formidling tilpasset barnas alder og interesser.For å styrke hvert enkelt barns språkutvikling, deler vi barna i mindre grupper jevnlig.Vi bruker konkreter, som bilder og figurer, for felles forståelse

 

De voksne på Knøttene er:

Pedagogisk leder: Gladys Sørensen - Lyle

Fagarbeider: Katrine Pedersen

Barnepleier: Kristin Jahren

 

Marihøna

På Marihøna går de mellomste barna i barnehagen. I barnehagen vår har vi fokus på språk og førmatematikk.

Vi på Marihøna er mye ute på tur. Her er vi opptatt av lek, utforskning og utfordringer. Vi tar i bruk forsøk og matematiske begreper i samspill med barna.Vi har også fokus på språk og språkmiljø. Vi leser bøker, setter ord på opplevelser, følelser og ting.

Pedagogisk leder: Anita Rubach,

Barnehagelærer: Camilla Abrahamsen

Fagarbeider: Irene Ihlen

Assistent: Ingrid Moe Larsen

Assistent: Berit Johannessen

Muslingen

Muslingen er en naturavdeling for barn født i 2012 og 2013. Vi har en innebase i barnehagen, og en grillhytte ute i skogen. Vårt mål er at barna skal trives med å være ute i naturen, og å gi dem gode opplevelser og læringsmuligheter.

Vi går på turer til strender, gårder og skogen i nærmiljøet. Vi lager mat på bål, plukker blomster, bær og alt spennende som møter oss på vår vei ute i naturen.

Innenfor trygge rammer lar vi barna utfolde seg gjennom lek og kreativitet. Barn og voksne undrer seg over og utforsker naturen sammen.

 

Vi som jobber på Muslingen er:

Pedagogisk leder: Yvonne Larsen yvjo@hvaler.kommune.no

Barnehagelærer: Elisabeth Fineide

Fagarbeider: Gunn Olsen

Fagarbeider: Irene Ihlen

Assistent: Elisabeth Boljang

De eldste i barnehagen

De eldste barna som skal begynne på skolen neste år, går på Klubben .

Vi blir kjent med tall, bokstaver gjennom forskning og boka vår "Trampoline".

Alle barn som går det siste året i barnehage, deltar på treff for å treffe fremtidige klassekamerater. vi har 3 treff pr, skole hvert halvår. Intensjonen er å bli bedre kjent med hverandre.                             

Hver skole har også en fadderdag hvor man blir kjent med nye klassekamerater fadderne sine.

Tips til hva deg/dere som foresatt kan gjøre for å hjelpe barnet ditt med vennskap og sosiale relasjoner før skolestart:

 • Hjelp barna ditt å bli kjent med de som skal på samme skole.
 • Hvem skal på Floren?
 • Hvem skal på Åttekanten?
 • Ta kontakt med foreldre med barn dere vet skal starte på samme skole. Lag avtaler om å besøke hverandre, hjelp barna å bli kjent med nye venner.
 • Inviter med venner hjem fra barnehagen.
 • Gjør noe hyggelig sammen.

Foreldresamarbeid

Asmaløy barnehage legger stor vekt på et godt og nært samarbeid og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre/foresatte.

Foreldresamarbeidet skjer både i uformelle og formelle sammenhenger.

Tilbakemelding fra noen av foreldrene om barnehagen: "Asmaløy barnehage er en veletablert barnehage med et engasjert, stabilt og kvalifisert personale som har høy kompetanse. Som foreldre føler vi at de ser hvert enkelt individ.

Vi får gode tilbakemeldinger og samarbeider godt om barna. Det er bestandig hyggelig å levere og hente barna i barnehagen, både for store og små. Det hender til og med at vi foreldre får smake på "dagens fangst". Vi er veldig fornøyd med barnehagen og kan anbefale den på det sterkeste!"

Gjennom foreldremøter, samtaler og samarbeidsmøter i løpet av året vil foreldrene vurdere barnehagens kvalitet og årsplan.

På siden til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kan du finne nyttig informasjon.

 

Planleggingsdager

Planleggingsdagene våre er de samme som skolenes planleggingsdager. Barnehagen er da stengt. Dette er:

 

De ansatte har 5 planleggingsdager pr barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Planleggingsdagene våre barnehageåret 2017 - 2018 er:

 • Torsdag 17. og fredag 18. august 2017
 • Fredag 10. november 2017
 • Tirsdag 2. januar 2018
 • Fredag 11. mai 2018

Utleie av redningsvester

Brekke barnehage på Kirkøy og Asmaløy barnehage på Asmaløy, har redningsvester til leie.

Barnehagen har redningsvester til barn i følgende størrelser:

 • 5-15 kg.
 • 15-30 kg.

Priser:

Døgn: Kroner 20,-

Helg:  Kroner 50,-

Uke:   Kroner 100,-

Ta direkte kontakt med Asmaløy barnehage eller Brekke barnehage i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 08.00 - 16.00 dersom du trenger å leie redningsvest.

På Kirkøy: Brekke barnehage, Brekkesletta 8, 1680 Skjærhalden Telefon: 90 66 16 02

På Asmaløy: Asmaløy barnehage, Rødsveien 30, 1684 Vesterøy Telefon: 94 83 25 72

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?