Asmaløy barnehage

Innhold

 

Voksne og barn på Asmaløy barnehage er opptatt av å være nysgjerrige, skapende og undrende sammen. Vi er ofte på tur og nyter utelivet i vårt flotte nærmiljø.

På Asmaløy barnehage har vi:

 Virksomhetsleder/styrer: Janne Baltzersen, telefon 92456144, jacb@hvaler.kommune.no

Avdelinger

Knøttene

På Knøttene ønsker vi at barna skal få gode opplevelser. Vi vil være mye ute, gå turer og forske sammen. Vi bruker god tid på omsorg, måltider og lek.

Fokusområdet vårt er førmatematikk, som vi tar inn i leken. Målet med dette arbeidet er at barna skal oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, og at de skal få positive erfaringer med å bruke språket.

Hver avdeling har plan for litteratur og formidling tilpasset barnas alder og interesser.For å styrke hvert enkelt barns språkutvikling, deler vi barna i mindre grupper jevnlig.Vi bruker konkreter, som bilder og figurer, for felles forståelse

 

De voksne på Knøttene er:

Pedagogisk leder: Gladys Sørensen - Lyle, glls@hvaler.kommune.no

Fagarbeider: Katrine Pedersen

Barnepleier: Kristin Jahren

Assistent: Veronica Berge Rød

 

Marihøna

Vi på Marihøna er vi opptatt av lek, utforskning og utfordringer. Vi tar i bruk forsøk og matematiske begreper i samspill med barna.Vi har også fokus på språk og språkmiljø. Vi leser bøker, setter ord på opplevelser, følelser og ting.

Pedagogisk leder: Kikki Bakker, chrbak@hvaler.kommune.no

Barnehagelærer: Elisabeth Fineide

Fagarbeider: Ida Mostad

Assistent: Ingrid Moe Larsen

Assistent: Espen Dahlstrøm

Muslingen

På Muslingen går barn født 2014. 

 

Vi som jobber på Muslingen er:

Pedagogisk leder: Anita Rubach, anru@hvaler.kommune.no

Fagarbeider: Irene Ihlen

Assistent: Berit Johannesssen

 

De eldste i barnehagen

De eldste barna som skal begynne på skolen neste år, går på Klubben .

Vi blir kjent med tall, bokstaver gjennom forskning og boka vår "Trampoline".

Alle barn som går det siste året i barnehage, deltar på treff for å treffe fremtidige klassekamerater. vi har 3 treff pr, skole hvert halvår. Intensjonen er å bli bedre kjent med hverandre.                             

Hver skole har også en fadderdag hvor man blir kjent med nye klassekamerater fadderne sine.

Tips til hva deg/dere som foresatt kan gjøre for å hjelpe barnet ditt med vennskap og sosiale relasjoner før skolestart:

 • Hjelp barna ditt å bli kjent med de som skal på samme skole.
 • Hvem skal på Floren?
 • Hvem skal på Åttekanten?
 • Ta kontakt med foreldre med barn dere vet skal starte på samme skole. Lag avtaler om å besøke hverandre, hjelp barna å bli kjent med nye venner.
 • Inviter med venner hjem fra barnehagen.
 • Gjør noe hyggelig sammen.

Foreldresamarbeid

Asmaløy barnehage legger stor vekt på et godt og nært samarbeid og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med dere som foreldre/foresatte.

Foreldresamarbeidet skjer både i uformelle og formelle sammenhenger.

Tilbakemelding fra noen av foreldrene om barnehagen: "Asmaløy barnehage er en veletablert barnehage med et engasjert, stabilt og kvalifisert personale som har høy kompetanse. Som foreldre føler vi at de ser hvert enkelt individ.

Vi får gode tilbakemeldinger og samarbeider godt om barna. Det er bestandig hyggelig å levere og hente barna i barnehagen, både for store og små. Det hender til og med at vi foreldre får smake på "dagens fangst". Vi er veldig fornøyd med barnehagen og kan anbefale den på det sterkeste!"

Gjennom foreldremøter, samtaler og samarbeidsmøter i løpet av året vil foreldrene vurdere barnehagens kvalitet og årsplan.

På siden til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kan du finne nyttig informasjon.

 

Planleggingsdager

Planleggingsdagene våre er de samme som skolenes planleggingsdager. Barnehagen er da stengt. Dette er:

 

De ansatte har 5 planleggingsdager pr barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Planleggingsdagene våre barnehageåret 2018 - 2019 er:

 • Torsdag 16. og fredag 17. august 2018
 • Mandag 12. november 2018
 • Onsdag 2. januar 2019
 • Fredag 31. mai 2019

Utleie av redningsvester

Brekke barnehage på Kirkøy og Asmaløy barnehage på Asmaløy, har redningsvester til leie.

Barnehagen har redningsvester til barn i følgende størrelser:

 • 5-15 kg.
 • 15-30 kg.

Priser:

Døgn: Kroner 20,-

Helg:  Kroner 50,-

Uke:   Kroner 100,-

Ta direkte kontakt med Asmaløy barnehage eller Brekke barnehage i tidsrommet mandag til fredag mellom kl. 08.00 - 16.00 dersom du trenger å leie redningsvest.

På Kirkøy: Brekke barnehage, Brekkesletta 8, 1680 Skjærhalden Telefon: 90 66 16 02

På Asmaløy: Asmaløy barnehage, Rødsveien 30, 1684 Vesterøy Telefon: 94 83 25 72

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?