Veteraner på Hvaler

Innhold

En veteran er «alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- eller forsvarssektoren».

Fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land er en tjeneste for verdier vi holder høyt. De som stiller seg til disposisjon for denne tjenesten fortjener vår dypeste respekt og anerkjennelse. 

Forsvaret opplyser det er rundt 70 veteraner med bostedsadresse i Hvaler kommune.  

Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer. Det er viktig at kommunen viser anerkjennelse for det oppdrag veteranene har utført og ser på veteraner som en ressurs i samfunnet. De som har behov for oppfølging skal oppleve samordnede og kompetente tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Det er avgjørende at veteraner selv opplyser om sin status som veteran for at kommunen skal kunne imøtekomme de behov som utenlandstjeneste eventuelt har medført. På grunn av personvernregler finnes det ikke et offentlig register med navn på veteraner i kommunen. 

For veteraner og familien

Vil du bidra med din kompetanse og erfaring som veteran i frivillig virksomhet? I så fall kan du sende en melding til veterankontakten (se nedenfor).

For ansatte og helsepersonell i Hvaler kommune

Veterankontakt

Kommunen har gjennom veteranplanen vedtatt at å ha en veterankontaktfunksjon med ansvar for oppfølging av veteranplanen, dialog med veteranene og veteranforeningene. 

Denne funksjonen er lagt til seksjon for helse og velferd ved kommunaldirektørens stab. 

Veteranorganisasjoner oppfordres spesielt til å ta kontakt. 

Kommunens veterankontakt er Thomas H. Olsen, mobil 993 78 211.

Veteranplan

Veteranplan; plan for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste, ble vedtatt i kommunestyret 2. mai 2024. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Forsvarets veileder for utvikling av kommunal veteranplan og dialog med veteranforeninger og veteraner.

Veteranplanen skal bidra positivt til at veteraner anerkjennes for den innsatsen de har gjort for Norge og synliggjøre deres ressurser. Planen beskriver hvilke forventninger som ligger til de kommunale tjenestene. 

Veteranorganisasjoner

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?