Skjærhalden torg 2021

Innhold

Søk torgplass  på Skjærhalden torg her. Det er mulig å søke torgplass i hovedsesongen fra 1. mai til 31. august (frist 1. mars) og i enkeltperioder utenfor hovedsesong (åpent for søknad hele året).

Skjærhalden Torg skal være en hyggelig møteplass hele året, med attraktive torgfunksjoner for innbyggere, hytteeiere, deltidsboende og besøkende. Torget skal fremme lokalt næringsliv, kulturliv og Hvalers identitet som øykommune, med fokus på Ytre Hvaler nasjonalpark.

En torgkomite har blitt nedsatt for å ivareta torgets funksjon, målsetting og styringssignaler. Komiteen ledes av enhetsleder for kultur & fritid, som kommunens ansvarlige for forvaltning av torgområdet.

For å søke torgplass, skal eget søknadsskjema benyttes. Søkeren må representere et registrert foretak med foretaksnummer. Det er mulig å søke torgplass i hovedsesongen fra 1. mai til 31. august (frist 1. mars) og i enkeltperioder utenfor hovedsesong (åpent for søknad hele året). 

Søknadsskjema

Retningslinjer

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?