Skjærhalden torg

Innhold

Skjærhalden Torg skal være en hyggelig møteplass hele året, med attraktive torgfunksjoner for innbyggere, hytteeiere, deltidsboende og besøkende. Torget skal fremme lokalt næringsliv, kulturliv og Hvalers identitet som øykommune, med fokus på Ytre Hvaler nasjonalpark.

Søknader om torgbod og torgplass på Skjærhalden torg avgjøres av fastsatt torgkomite, under forbehold om at komiteen viderefører dagens praksis. 

Hvaler kommune ønsker et levende og variert torgmiljø som bygger opp under kommunens målsetting om en attraktiv kommune for innbyggere, besøkende og næringsliv. Torget skal by på variert torghandel i kombinasjon med ulike kommunale arrangementer gjennom året. 
 
Torgbodene tildeles fra 2024 ut for benyttelse gjennom hele året. Torgkomiteen vektlegger derfor konsepter/søkere som i størst mulig grad kan holde åpent gjennom året og har et vareutvalg/-tilbud som vurderes som positivt for torgmiljøet og Skjærhalden.
For å søke torgplass, skal eget søknadsskjema benyttes. Søkeren må representere et registrert foretak med foretaksnummer. 

 Frist for å søke for 2024 er 21. januar 2024. 

Leie av torgplass
  • Fast plass uten bod, dag: 350 kroner
  • Fast plass uten bod, sesong: 10.000 kroner
  • Fast plass med bod, sesong: 18.500 kroner

 

 

Kriterier for søknad

Vareutvalg/-tilbud
Vareutvalg/-tilbud i bodene skal tilføre variasjon og mangfold til handelen på torget, samt øvrighandel/tjenestetilbud på Skjærhalden. Vareutvalg/-tilbud vurderes også i forhold til relevante bærekraftmål i kommunens samfunnsplan.
Planlagte åpningstider gjennom året
Planlagte åpningstider gjennom året og forutsigbarhet med hensyn til åpningstider og betjening av bod/plass vektlegges, og da særskilt i forhold til leie torgbod. 
Pålagt åpningstid
Torgbod eller togplass skal holde åpent/betjent syv dager i uken i perioden medio juni til medio august måned. 
Fortrinn ved like konsepter
Næringsdrivende med forretningsadresse i Hvaler kommune prioriteres dersom konseptet vurderes som likeverdig (ref. ovenfor) med søkere med forretningsadresse utenfor kommunen. 
Salg av matretter
Vareutvalg/-tilbud som baserer sin inntjening på tilberedning og salg av matretter/ferdigmat tillates ikke. 
Leieforhold
Parkering og strøm er ikke inkludert i leieforholdet. 
For leietakere som ikke oppfyller krav til åpningstider og betjening ovenfor, eller i vesentlig grad fraviker beskrevet konsept, avsluttes leieforholdet etter nærmere samtale og anvisning fra kommunenes representant. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?