Natteravning

Innhold

Er du en engasjert voksen som ønsker at ungdom i kommunen skal være trygge når de ferdes ute? Vi trenger flere NATTERAVNER er på Hvaler!

Hva er natteravning

Som et ledd i kommunens forebyggende arbeid gjennomføres natteravning på Hvaler i juni, juli og august. Samfunnet viser i dag et økende behov for dette tiltaket. Med henvisning til politiet, politirådet og Ruspolitisk handlingsplan i Hvaler kommune er natteravning et viktig tiltak og løfte opp og prioritere. Erfaringer fra tidligere år viser et positivit bilde av dette tiltaket. Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det.

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.

Kriminalitetsforebyggende

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Deres tilstedeværelse er ofte nok til å roe ned situasjonen.

Hvem kan bli natteravn?

Alle voksne med sunn fornuft kan bli natteravner – uansett alder, kjønn, utdanning, fysisk handikap, religion eller etnisk bakgrunn. De ferdes utendørs og er i sine gule jakker synlige i gatebildet. De observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller andre.

Natteravngruppene arbeider etter felles etiske retningslinjer. Retningslinjene er vedtatt av deltakere fra natteravngrupper over hele landet og er en del av hovedsamarbeidsavtalen mellom Tryg Forsikring og den enkelte natteravngruppe.

En natteravn

 • er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft
 • bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet
 • vandrer ute i gatene på kvelds- og nattetid
 • bryr seg om barn og unge ved å være til stede for dem når de trenger det
 • observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt
 • er edru og rusfri, blid og vennlig
 • er inkluderende og politisk og religiøst nøytral

Som natteravn

 • kan du være med på å skape trygghet og trivsel i ditt lokalmiljø
 • kan du bidra til å skape gode, sosiale møteplasser mellom unge og eldre
 • får du innblikk i barn og unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger
 • blir du kjent med andre engasjerte voksne og ditt eget nærmiljø

 

Mer informasjon eller bli med?

Dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å natteravne på Hvaler i sommer, ta kontakt med Thomas H. Olsen på telefon 993 78 211 eller mail

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?