Hvaler kulturskole

Innhold

Kreativitet og fleksibilitet er høyt skattet, og selvstendighet er like viktig som evnen til samhandling. Mangfoldet i kulturskolen utvikler dyktige, modige mennesker, og gir næring til et fordomsfritt og livskraftig lokalmiljø. Identitet er sterkt knyttet til kultur. Hvem er vi, og hvor kommer vi fra? Det å delta i kulturlivet gir mening og minner. Barndommens opplevelser preger oss senere i livet, og hos oss gir kulturskolen grobunn for solide røtter til hjembygda. Det er ikke uten betydning for at mange velger å komme tilbake i voksen alder, og det trenger vi i en kommune som vår!

 Våre tilbud

Piano

 Piano

Undervisning for nybegynnere og viderekommende. I tillegg til individuell undervisning, legges det vekt på ensemblespill, 4-hendig spill og musikkteori.

Tid: Etter avtale med lærer

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen

Fiolin

Fiolin

Undervisning for nybegynnere og viderekommende. I tillegg til individuell undervisning, legges det vekt på ensemblespill og musikkteori.

Tid: Etter avtale med lærer

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen

Sang

Sang

I undervisningen legges det vekt på å bli kjent med egen stemme og hva man kan gjøre med den. Du får muligheten til å jobbe med sangteknikk, mikrofonteknikk, harmonisering, improvisasjon og formidling, samt innøving av sanger etter eget ønske. Det blir fokusert på å finne egen uttrykksform og egenart. Undervisningen vil gi deg bedre stemmekontroll og økt formidlngsevne. DU er i fokus og får tilrettelagt undervisning etter dine behov, og hva du selv ønsker å oppnå med din stemme. På slutten av semesteret vil du få muligheten til å vise dine ferdigheter ved å opptre for et publikum!

Undervisningen tilpasses både barn og voksne.

Tid: Etter avtale med lærer

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen

Film

Film

Vi tilbyr undervisning i film der du får prøvd deg på flere oppgaver, som for eksempel regissør, fotograf, produksjons leder og manusforfatter. Vi skal også jobbe med lyd og lys, og redigering og etterarbeid av film. Her kan du få prøvd deg som skuespiller også. 

Vi skal blant annet lage kortfilm, dokumentarfilm og musikkvideo.

Sammen skal vi leke, jobbe, øve og lære!

To aldersgrupper: 5. - 7. klasse, og fra 8. klasse

Tid: Fra 8. trinn mandag 1800-2000, 5.-7. trinn onsdag 1800-2000

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen

Akustisk og el-gitar

Akustisk og el-gitar

Undervisning for nybegynnere og viderekommende. I tillegg til individuell undervisning, legges det vekt på ensemblespill og musikkteori.

Aldersgrense 3. klasse.

Tid: Etter avtale med lærer

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen

Dans

Hip-Hop

På starten av kurset vil det være fokus på grunnleggende danseprinsipper som å lære ulike dansetrinn, og sette dem sammen til kombinasjoner og koreografi. Utover sesongen skal eleven ha fått en progresjon i dans, og mestret koreografiene og trinnkombinasjonene enda bedre! Dette er en fritidsaktivitet som også vil bidra til å gi en bedre kroppsbeherskelse, og eleven vil få en flott mulighet til egen utfoldelse. Mot slutten av semesteret skal elevene få muligheten til å opptre og vise sine ferdigheter for et publikum.

Tid. Tilbudet starter opp dersom det er nok påmeldte. Undervisningen vil foregå på mandager etter skoletid. 

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen, scenen

Singer/Songwriter

 

Viser deg hvordan å komme i gang med å skrive egne sanger/låter ved å bruk ulike apper som GarageBand og Smule, og musikkopptak med hardware-utstyr som Roland RC300 LoopStation. Lær ulike teknikker for hvordan å bygge opp låter, og innføring i relevante musikkteoretiske begreper og komponeringsteknikker.

Tilbudet er beregnet fra ca 12 år, og krever ingen forkunnskaper. 

Tid: Etter avtale med lærer

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen

Teater

Elevene får lære teknikker gjennom lek, rollespill, samarbeid og improvisasjon.

Opplæringen gis ukentlig i grupper sammensatt etter alder. Det kreves ingen forkunnskaper, og det er ingen forutsetning at man har fulgt opplæringen fra starten.

Tid: 1.-4. trinn: Onsdag 1430-1515

       5.-7. trinn: Onsdag 1340-1425

       8. trinn og oppover: Onsdag 1530-1630

Sted: Kulturskolen, Hvalerhallen

Korps: Messing- , treblås- og slagverk

Korps

Undervisningen foregår i samarbeid med kulturskolen i Fredrikstad og Hvaler Musikkforening. 

Påmelding til Kulturskolen i Hvaler.

Sted: Kulturskolen i Fredrikstad

Priser

Egenandel for ordinær plass er kr 3 600,- pr år (gjelder skoleåret 23/24). Vi gir søskenmoderasjon, og moderasjon ved deltakelse på flere tilbud, 2700,- per år. Vi kan gi redusert egenandel ved behovsprøving. Egne satser på teater - kr 2 500,- for gruppene 6-9 år og 10-12 år og kr 3 000,- for gruppe 13-20 år. Frittstående prosjekter og kortvarige kurs har egne satser. 

Kulturskolen leier ut instrumenter, avhengig av tilgangen. Instrumentleie koster kr 500,- pr år. Eleven er ansvarlig for instrumentet i leietiden, og bekoster normalt vedlikehold som for eksempel skifte av strenger. Skader eller uforsiktig behandling repareres på elevens regning.

Fakturering skjer halvårsvis, høst og vår.

Skolerute 

Høsten 2023

   

På grunnskolens planleggingsdager går undervisningen hos oss som normalt.

Serviceerklæring

  • Vi er tilgjengelige på telefon 69 37 50 64.
  • Vi gir rask tilbakemelding på søknader og andre henvendelser.
  • Vi skal ha så korte ventelister som mulig.
  • Vi har lærerkrefter på høyt nivå.
  • Våre lærere har god kontakt med sine elever, og følger disse opp individuelt. Lærerne utarbeider individuelle kompetanseplaner for sine elever.
  • Våre elever får minst 25 minutter undervisning pr uke, i tillegg til samspill og konserter/ framføringer.
  • Dersom Kulturskolen avlyser undervisningen mer enn to ganger pr semester, gir vi tilbud om ekstra undervisning.
  • Vi gir tilbud om leie av instrumenter.
  • Vi gir søskenmoderasjon, og moderasjon ved deltakelse på flere tilbud. Vi kan gi redusert kontingent ved behovsprøving.
  • Kulturskolen har et åpent syn på nye kulturuttrykk, og gir tilbud om opplæring innen disse dersom det er ønskelig, og mulig.

Retningslinjer

Elevplass

Søknad om inntak ved kulturskolen skal skje elektronisk via kommunens internettsider. Det kan søkes om inntak hele året. Tilbudt elevplass skal aksepteres skriftlig. Eleven beholder plassen til den sies opp, og reregistrering for neste semester skal skje innen 1. juni. Frittstående prosjekter og kortvarige kurs søkes enkeltvis. Plassen kan sies opp ved mangelfullt frammøte eller mangelfull betaling.

Undervisning

Kulturskolens undervisning foregår hovedsakelig etter ordinær skoletid og utføres primært i grupper. Undervisningstid vil variere med aktivitet og elevens alder/ ferdighetsnivå. Det forventes at elevene deltar i samspill, konserter, forestillinger og utstillinger. En elev som er forhindret i å møte til undervisning, plikter å melde fra til lærer.

Priser

Egenandelene bestemmes av kommunestyret ved budsjettbehandlingen hvert år. Deltar en elev på mer enn ett tilbud, innrømmes det fra og med andre tilbud moderasjon. Frittstående prosjekter, kortvarige kurs og instrumentleie har egne satser. Fakturering skjer ved semesterstart høst og vår.

Utmelding

Utmelding skal skje via kulturskolens internettsider, med frist 1. desember for vårsemesteret, og 1. juni for høstsemesteret. Ved utmelding etter fristen belastes eleven med full kontingent for gjeldende halvårssemester.

Instrumentleie

Kulturskolen leier ut instrumenter, avhengig av tilgangen. Ved utmelding må instrumentet leveres tilbake med en gang. Eleven er ansvarlig for instrumentet i leietiden, og bekoster normalt vedlikehold som for eksempel skifte av strenger. Skader eller uforsiktig behandling repareres på elevens regning.

Søknad om plass

Her kan du søke om plass i Hvaler kulturskole. 

Oppsigelse av plass

Her kan du si opp plassen ved Hvaler kulturskole. (Du logger inn og velger "Utmelding". Brukernavn er fødselsnummer 6 siffer.)

Se film om våre tilbud her

Vår filmgruppe har laget en video som viser alle våre tilbud (2018). Se her!

Personale


Piano: Fredrik André Olsen

 

Petter Nyborg 
Fiolin: Petter Nyborg

 

Susanne Klerud 
Sang: Susanne Klerud

 

Terese Bratten 
Film og dans: Terese Bratten

 

Tor Solberg 
Gitar og singer/songwriter: Tor Solberg

 

 
Teater: Dag Sørlie 

 

Korps: Se Fredrikstad kulturskole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?